Om Ingen service eller Söker visas i statusfältet på din iPhone eller iPad

Följ dessa steg om meddelandet Ingen service eller Söker visas på din iPhone eller iPad (Wi-Fi + Cellular) eller om den inte kan ansluta till ett mobilnät eller använda mobildata:

Kontrollera ditt täckningsområde

Se till att du är i ett område med mobiltäckning. Sedan följer du de här stegen:

  • Om du vill stänga av eller slå på mobildata går du till Inställningar och trycker på Mobilnät eller Mobildata. Om du använder din iPad kan du se Inställningar > Mobildata.
  • Om du reser utomlands kontrollerar du att enheten är inställd för dataroaming. Gå till Inställningar > Mobildata > Alternativ för mobildata > Data-roaming.

Starta om din iPhone eller iPad

Starta om enheten. Om du inte vet hur du gör det följer du dessa steg.


Sök efter uppdateringar till operatörsinställningarna

Om du manuellt vill söka efter och installera en uppdatering av operatörsinställningar:

  1. Kontrollera att din enhet är ansluten till ett wifi-nätverk eller ett mobilnät.
  2. Tryck på Inställningar > Allmänt > Om. Om uppdateringen är tillgänglig visas ett alternativ att uppdatera dina operatörsinställningar.
  3. Tryck på Inställningar > Allmänt > Om och titta bredvid Operatör för att se vilken version av operatörsinställningarna enheten har.

Om du sätter i ett nytt SIM-kort i din iPhone eller iPad måste du hämta operatörsinställningarna för din nya operatör.


Ta ut SIM-kortet

Sätt tillbaka SIM-kortet igen efter att du har tagit ut det. Du kan behöva kontakta din operatör:

  • Om SIM-kortet är skadat eller inte passar i SIM-facket ber du din operatör att få ett nytt SIM-kort.
  • Om du har överfört SIM-kortet från en annan enhet frågar du din operatör om SIM-kortet fungerar med din iPhone eller iPad.

Läs mer om att ta bort ditt SIM-kort.


Nollställ dina nätverksinställningar.

Gå till Inställningar > Allmänt > Nollställ > Nollställ nätverk. Då nollställs även wifi-nätverk och lösenord, mobilinställningar samt VPN- och APN-inställningar som du har använt tidigare.


Uppdatera din iPhone eller iPad

Uppdatera din iPhone eller iPad till den senaste versionen av iOS.


Kontakta operatören

Problem med din operatör eller ditt konto kan påverka din täckning. Kontakta din operatör för att:

  • Verifiera att ditt konto är aktivt och inte är spärrat av någon anledning.
  • Kontrollera om det finns några driftsavbrott i området.
  • Kontrollera att enheten inte är blockerad från mobilnätstjänster och att den är inställd på rätt dataabonnemang.

Endast din mobiloperatör har tillgång till och kan hantera information för ditt konto. Om du behöver hjälp med att hitta servicesidan för din mobiloperatör använder du Apples operatörssupportartikel eller en sökmotor online.


Mer hjälp

Om din operatör bekräftar att det inte finns något problem med ditt konto eller mobilnätet, men du ändå inte kan ansluta till mobilnätet kontaktar du Apple-supporten.

Läs om vad du kan göra om en notis visas bredvid Ingen täckning.

Publiceringsdatum: