Om du ser Ingen täckning, Söker eller SOS på din iPhone eller iPad

Om du ser Ingen täckning eller Söker i statusfältet på din iPhone eller iPad (Wi-Fi + Cellular) är din enhet inte ansluten till ett mobilnätverk. Om du ser SOS eller Endast SOS i statusfältet kan din enhet fortfarande ringa nödsamtal.

Kontrollera ditt täckningsområde

 • Se till att du är i ett område med mobiltäckning.
 • Stäng av och starta mobildata igen. Gå till Inställningar och tryck sedan på Mobilnät eller Mobildata. Om du använder en iPad kan du se Inställningar > Mobildata.
 • Om du reser utomlands kontrollerar du att enheten är inställd för dataroaming. Gå till Inställningar > Mobildata > Alternativ för mobildata > Dataroaming.
  Övre delen av en iPhone-skärm som visar inställningarna för mobilnät

Om du ser SOS eller Endast SOS

Om du ser SOS eller Endast SOS i statusfältet är enheten inte ansluten till ett nätverk, men du kan fortfarande ringa nödsamtal. Funktionen finns i Australien, Kanada och USA.

Övre delen av en iPhone-skärm som visar Endast SOS i statusfältet

Om du använder 3G-nät från AT&T

AT&T ska fasa ut sitt 3G-nät. Kontakta din operatör för att diskutera dina alternativ om du ser meddelandet Ingen täckning i statusfältet på din enhet och du har en iPhone 5s, iPhone 5c eller tidigare, eller en iPad 2 Wi-Fi + Cellular eller tidigare. Följ de här stegen om du har en iPhone 6 eller senare eller en iPad (3:e generationen) eller senare:

 1. Uppdatera din iPhone eller iPad till den senaste versionen av iOS eller iPadOS.
 2. Gå till Inställningar > Mobilnät. Sedan gör du så här:
  • På en iPhone trycker du på alternativ för mobildata och sedan aktiverar du LTE.
  • På en iPad aktiverar du LTE.

Kontakta din operatör om du fortfarande ser meddelandet Ingen täckning efter att du följt dessa steg.

iPhone- och iPad-enheter som har stöd för 5G-nätverk påverkas inte av utfasningen av 3G-nät.

Starta om din iPhone eller iPad

Starta om enheten. Om du är osäker på hur du gör detta kan du följa de här stegen för att starta om din iPhone eller starta om din iPad.

 

Söka efter uppdateringar till operatörsinställningarna

Om du vill söka efter och installera en uppdatering av operatörsinställningar manuellt:

 1. Kontrollera att din enhet är ansluten till ett wifi-nätverk eller ett mobilnät.
 2. Tryck på Inställningar > Allmänt > Om. Om uppdateringen är tillgänglig visas ett alternativ att uppdatera dina operatörsinställningar.
 3. Tryck på Inställningar > Allmänt > Om och titta bredvid Operatör för att se vilken version av operatörsinställningarna enheten har.

Om du sätter i ett nytt SIM-kort i din iPhone eller iPad måste du hämta operatörsinställningarna för din nya operatör.

 

Stäng av mobilnätet och slå på det igen

Gå till Inställningar > Mobilnät och kontrollera om mobilnätet är påslaget. Om mobilnätet är avslaget slår du på det igen. Kontrollera sedan om du har tjänst.

Om du inte ser ditt mobilnät i Inställningar > Mobilnät bör du ställa in ett eSIM eller sätta i ett fysiskt SIM-kort. Om du använder ett fysiskt SIM-kort tar du bort SIM-kortet och sätter tillbaka det.

Om ditt SIM-kort är skadat, inte får plats i SIM-facket eller om du har överfört ditt fysiska SIM-kort från en annan enhet ber du din operatör om ett nytt SIM-kort. 

Läs mer om att ta ut ditt SIM-kort till iPhone eller SIM-kort till iPad.

 

Nollställa dina nätverksinställningar

Gå till Inställningar > Allmänt > Överför eller nollställ [enhet] > Nollställ > Nollställ nätverksinställningar. Då nollställs även wifi-nätverk och -lösenord, mobilinställningar samt VPN- och APN-inställningar som du har använt tidigare.

 

Uppdatera din iPhone eller iPad

Uppdatera din iPhone eller iPad till den senaste versionen av iOS eller iPadOS.

 

Kontakta operatören

Problem med din operatör eller ditt konto kan påverka din täckning. Kontakta din operatör för att:

 • Verifiera att ditt konto är aktivt och inte är spärrat av någon anledning.
 • Kontrollera så att det inte förekommer några driftsavbrott i området.
 • Kontrollera att enheten inte är blockerad från mobilnätstjänster och att den är inställd på rätt dataabonnemang.

Endast din mobiloperatör har tillgång till och kan hantera information för ditt konto:

 

Få mer hjälp

Om din operatör bekräftar att det inte finns något problem med ditt konto eller nätverk och du ändå inte kan ansluta till mobilnätet kontaktar du Apple-supporten.

Läs om vad du kan göra om en varning visas bredvid Ingen täckning.

Publiceringsdatum: