Om nödsituationsvarningar och myndighetsvarningar på iPhone

Läs om hur du slår på nödsituations-, myndighets- och säkerhetsvarningar på din iPhone.

Du kan ta emot nödsituations-, myndighets- och säkerhetsvarningar på din iPhone. Vid en nödsituation kan din iPhone visa:

 • Varningar utfärdade av myndigheter i ditt land eller din region
 • Varningar för omedelbar fara för säkerhet eller liv
 • Varningar för extrema väderförhållanden
 • AMBER Alert-varningar (America's Missing: Broadcast Emergency Response)1
 • Säkerhetsvarningar1

Du kan även ta emot nödsituations-, myndighets- och säkerhetsvarningar på din Apple Watch.

1. AMBER-varningar och säkerhetsvarningar är inte tillgängliga i alla länder eller regioner.

Slå på eller av Myndighetsvarningar

Som standard är myndighetsvarningar aktiverade för din enhet.2 När du får en myndighetsvarning hör du ett särskilt ljud som låter som ett larm. Om du vill slå på eller av dessa varningar följer du dessa steg:

 1. Gå till Inställningar > Notiser.
 2. Rulla ner till slutet av skärmen.
 3. Under Myndighetsvarningar slår du på eller av en typ av varning.3

2. Myndighetsvarningar stöds vid användning av ett SIM-kort från en operatör som stöds. Kontakta din operatör för mer information. 

3. I vissa länder och regioner kan du inte stänga av Myndighetsvarningar.

Välj att ta emot nödsituationstestvarningar i USA

Du kan aktivera nödsituationstestvarningar om din iPhone är ansluten till en operatör i USA, med ett amerikanskt SIM-kort eller med roaming i USA. Detta är inaktiverat som standard. När du får den här typen av varning hör du en ljudsignal som påminner om ett larm och det står i varningen att det är ett test.

Myndighetstestvarningar är tillgängliga med operatörer i USA, inklusive Puerto Rico. Din lokala myndighet ansvarar för testvarningarnas innehåll och frekvens. Du kan inaktivera den här funktionen när som helst med följande steg. Kontakta din operatör för mer information.

Om du använder iOS 15.4 eller senare

Så här slår du på eller av Testvarningar:

 1. Se till att din iPhone använder den senaste versionen av iOS (iOS 15.6 eller senare).
 2. Gå till Inställningar > Notiser.
 3. Slå på eller av Testvarningar.

Om du använder iOS 15.3 eller tidigare

Så här aktiverar du Testvarningar:

 1. Öppna appen Telefon och tryck på Knappsats.
 2. Ange *5005*25371# och tryck på knappen Ring . Du får ett meddelande där det står ”Testvarningar aktiverade”.

Så här inaktiverar du Testvarningar:

 1. Öppna appen Telefon och tryck på Knappsats.
 2. Ange *5005*25370# och tryck på knappen Ring. Du får ett meddelande där det står ”Testvarningar avaktiverade.”
Publiceringsdatum: