Om nödsituations- och myndighetsvarningar på iPhone och Apple Watch

Lär dig att slå på nödsituations-, myndighets- och säkerhetsvarningar på din iPhone och Apple Watch.

Du kan ta emot nödsituations-, myndighets- och säkerhetsvarningar på din iPhone och Apple Watch. Om en nödsituation uppstår kan du se följande:

 • Varningar utfärdade av myndigheter i ditt land eller din region
 • Varningar för omedelbar fara för säkerhet eller liv
 • Varningar för extrema väderförhållanden
 • AMBER Alert-varningar (America's Missing: Broadcast Emergency Response)*
 • Säkerhetsvarningar*

*AMBER-varningar och säkerhetsvarningar är inte tillgängliga i alla länder eller regioner.

Slå på eller av Myndighetsvarningar

Som standard är myndighetsvarningar aktiverade för din enhet.* När du får en myndighetsvarning hör du ett särskilt ljud som låter som ett larm. Om du vill slå på eller av dessa varningar följer du dessa steg:

 1. Gå till Inställningar > Notiser.
 2. Rulla ned till slutet av skärmen.
 3. Under Myndighetsvarningar slår du på eller av en typ av varning.*

*Myndighetsvarningar stöds vid användning av ett SIM-kort från en operatör som stöds. Apple Watch kan ta emot dessa varningar om din iPhone kan ta emot dem och är i närheten, eller om din Apple Watch är ansluten till ett wifi-nätverk. Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) kan ta emot dessa varningar utan att din iPhone är i närheten om du har ett mobildataabonnemang med en operatör som stöds. Kontakta din operatör för mer information. 

*I vissa länder kan du inte stänga av Myndighetsvarningar.

Välj att ta emot nödsituationstestvarningar i USA

Du kan aktivera nödsituationstestvarningar om din iPhone är ansluten till en operatör i USA, med ett amerikanskt SIM-kort eller med roaming i USA. Detta är inaktiverat som standard. När du får den här typen av varning hör du en ljudsignal som påminner om ett larm och det står i varningen att det är ett test. Följ dessa steg om du vill slå på eller av varningarna:

 1. Öppna appen Telefon och tryck på Knappsats.
  • Slå på: Ange *5005*25371# och tryck på . Du får ett meddelande där det står Testvarningar aktiverade. 
  • Stäng av: Ange *5005*25370# och tryck på . Du får ett meddelande där det står Testvarningar avaktiverade.

Myndighetstestvarningar är tillgängliga med operatörer i USA, inklusive Puerto Rico. Din lokala myndighet ansvarar för testvarningarnas innehåll och frekvens. Du kan inaktivera den här funktionen när som helst med hjälp av stegen ovan. Kontakta din operatör för mer information.

Publiceringsdatum: