Support för iCloud

Hitta dina vänner, din enhet eller dina filer

Påminnelser, Kalender, Kontakter med mera

Påminnelser

Med appen Påminnelser i iOS 13 och iPadOS kan du skapa påminnelser med deluppgifter och bilagor. Du kan också ställa in tids- och platsbaserade notiser. Du kan till och med få en notis när du skickar meddelanden till andra.

Aktiveringslås

Kontrollera systemstatus