Så här säkerhetskopierar du dina enheter med iCloud eller iTunes

Om du säkerhetskopierar din iPhone, iPad eller iPod touch har du en kopia av din information som du kan använda om din enhet ersätts, tappas bort eller skadas. Säkerhetskopior gör att du kan överföra data från din senaste enhet till din nya.

Välj en metod för säkerhetskopiering

Innan du börjar bör du lära dig skillnaden mellan iCloud- och iTunes-säkerhetskopior. Bestäm vilken metod som passar dig bäst och följ sedan stegen nedan. Om du behöver en alternativ säkerhetskopia kan du göra en i iCloud och en annan i iTunes.

Skapa en säkerhetskopia med iCloud

 1. Anslut din enhet till ett Wi-Fi-nätverk.
 2. I iOS 8 eller senare trycker du på Inställningar > iCloud > Säkerhetskopia.
  I iOS 7 eller tidigare trycker du på Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering. 
 3. Se till att iCloud-säkerhetskopia är aktiverat.
 4. Tryck på Säkerhetskopiera nu. Fortsätt vara ansluten till Wi-Fi-nätverket tills processen har slutförts.
 5. Kontrollera att säkerhetskopieringen har slutförts genom att trycka på Inställningar > iCloud > Lagring > Hantera lagring och välj din enhet. Säkerhetskopian som du just har skapat bör visas med information om tidpunkt och storlek.

Här finns fler anvisningar om du behöver hjälp med att skapa en säkerhetskopia i iCloud.

Säkerhetskopiera automatiskt i iCloud

När du aktiverat iCloud-säkerhetskopia kan iCloud automatiskt säkerhetskopiera enheten varje dag. iCloud gör endast dagliga säkerhetskopior automatiskt om:

Skapa en säkerhetskopia med iTunes

 1. Öppna iTunes och anslut enheten till datorn. 
 2. Spara innehåll som du hämtat från iTunes Store eller App Store genom att trycka på Arkiv > Enheter > Överför inköp. Vänta sedan tills överföringen är klar. Om du använder Windows och du inte ser menyn Arkiv håller du ned tangenterna Kontroll och B samtidigt.
 3. Om du vill spara Hälsa och Aktivitet från iOS-enheten eller Apple Watch måste du kryptera säkerhetskopian: Markera rutan Kryptera [enhet] säkerhetskopia och skapa ett lösenord som du kan komma ihåg.

  Anteckna lösenordet och förvara det på en säker plats. Det går inte att återskapa iTunes-säkerhetskopior utan att ha det här lösenordet.
  Om du inte behöver spara data från Hälsa och Aktivitet kan du skapa en säkerhetskopia som inte är krypterad. Du behöver klicka på Säkerhetskopiera nu. Om du använder Windows trycker du på Arkiv > Enheter > Säkerhetskopiera (om du inte ser menyn Arkiv håller du ned tangenterna Kontroll och B samtidigt).
 4. När processen är slutförd kan du kontrollera att säkerhetskopieringen lyckades i iTunes-inställningar > Enheter. Namnet på enheten ska visas tillsammans med datumet och tidpunkten då iTunes skapade säkerhetskopian. Om du krypterade säkerhetskopian visas också   bredvid namnet på enheten.

Här finns fler anvisningar om du behöver hjälp med att skapa en säkerhetskopia med iTunes. Läs om hur du krypterar din säkerhetskopia.

Läs mer

Senast ändrad: