Följande säkerhetskopieras i iCloud

Använd iCloud-säkerhetskopia så att du har en kopia av informationen på din iPhone, iPad och iPod touch.

Så här fungerar det

iCloud-säkerhetskopia gör en kopia av informationen på din iPhone, iPad och iPod touch. Om din enhet har säkerhetskopierats i iCloud kan du enkelt ställa in en ny enhet eller återskapa information på en som du redan har. Gör så här för att låta iCloud säkerhetskopiera enheten automatiskt varje dag:

  1. Kontrollera att iCloud-säkerhetskopia är aktiverat i Inställningar > [ditt namn] > iCloud > iCloud-säkerhetskopia. Om du använder iOS 10.2 eller tidigare går du till Inställningar > iCloud > Säkerhetskopia.
  2. Anslut enheten till ett eluttag.
  3. Anslut enheten till ett wifi-nätverk.
  4. Kontrollera att enhetens skärm är låst.
  5. Kontrollera att du har tillräckligt med utrymme i iCloud för säkerhetskopian.

När du installerar iCloud får du automatiskt 5 GB lagringsutrymme. Det lagringsutrymmet kan du använda till dina iCloud-säkerhetskopior, till att lagra dina bilder och videor i iCloud Bilder och till att hålla dina dokument uppdaterade i iCloud Drive. Beroende på säkerhetskopians storlek och mängden innehåll du har i iCloud kan det kostnadsfria lagringsutrymmet ta slut. Du kan köpa mer iCloud-lagring eller radera innehåll.

 

Detta innehåller iCloud-säkerhetskopian

  • Programdata
  • Säkerhetskopiera Apple Watch
  • Enhetsinställningar
  • HomeKit-konfiguration
  • Hemskärm och programorganisering
  • iMessage-meddelanden, SMS- och MMS-meddelanden1
  • Bilder och videor på din iPhone, iPad och iPod touch1
  • Köphistorik från Apple-tjänster, till exempel musik, filmer, TV-program, appar och böcker2
  • Ringsignaler
  • Visual Voicemail-lösenord (SIM-kortet som användes under säkerhetskopieringen krävs)

I säkerhetskopieringen av din iPhone, iPad och iPod touch ingår endast information och inställningar som lagrats på enheten. Den omfattar inte information som redan sparats i iCloud, som Kontakter, Kalender, Bokmärken, Mail, Anteckningar, Röstmemon 3delade bilder, iCloud Bilder, hälsodata, samtalshistorik4 eller filer du har sparat i iCloud Drive.

1. När du använder Meddelanden i iCloud eller slår på iCloud Bilder lagras ditt innehåll automatiskt i iCloud. Det innebär att de inte ingår i din iCloud-säkerhetskopia.
2. Din iCloud-säkerhetskopia innehåller information om det innehåll du kan köpa, men inte själva innehållet. När du har återskapat innehåll från en iCloud-säkerhetskopia hämtas ditt köpta innehåll automatiskt från iTunes Store, App Store eller bokhandeln. Vissa typer av innehåll hämtas inte automatiskt i alla länder eller regioner. Tidigare köp är kanske inte tillgängliga om de återbetalats eller inte finns kvar i butiken. Ta reda på vad du kan hämta igen från iTunes i ditt land eller region och vad du kan köpa från iTunes Store i ditt land eller region.
3. Om du använder iOS 11 eller tidigare ingår Röstmemon i iCloud-säkerhetskopia.
4. Om du använder iOS 10 eller tidigare medföljer samtalshistoriken i iCloud-säkerhetskopia.

Publiceringsdatum: