Hantera lagringsutrymmet på iCloud

Behöver du mer lagringsutrymme på iCloud? Det är enkelt att frigöra utrymme eller uppgradera till iCloud+.

När du ställer in iCloud får du automatiskt 5 GB lagringsutrymme. Det utrymmet kan du använda till dina iCloud-säkerhetskopior, till att lagra dina bilder och videor i iCloud-bilder samt till att hålla dina dokument uppdaterade på iCloud Drive med mera. Du kan alltid kontrollera hur mycket iCloud-lagringsutrymme du använder i Inställningar på din enhet eller på iCloud.com. Om du börjar få ont om utrymme kan du frigöra mer utrymme eller uppgradera till iCloud+ när som helst.

Är du inte säker på skillnaden mellan lagringskapaciteten som medföljer enheten och iCloud-lagring? Läs mer om enhetslagring och iCloud-lagring


Frigöra mer utrymme på iCloud

Om du får slut på lagringsutrymme på iCloud säkerhetskopieras inte din enhet till iCloud och dina nya bilder och videor överförs inte till iCloud-bilder. iCloud Drive, andra iCloud-appar och meddelanden uppdateras inte heller mellan enheter. Dessutom kommer du inte att kunna skicka eller ta emot e-postmeddelanden med din iCloud-e-postadress.

Du kan frigöra lagringsutrymme på iCloud genom att ta bort innehåll som du inte använder:

Innan du raderar något kan det vara bra att arkivera eller kopiera informationen som du lagrar på iCloud.


Minska storleken på din iCloud-säkerhetskopia

När du säkerhetskopierar din iPhone, iPad eller iPod touch till iCloud säkerhetskopieras den viktigaste informationen på enheten automatiskt. Läs mer om vad iCloud säkerhetskopierar.

Många iOS-appar säkerhetskopieras automatiskt till iCloud när du har installerat dem. Du kan minska storleken på din iCloud-säkerhetskopia och frigöra utrymme i iCloud genom att sluta säkerhetskopiera appar du inte använder eller radera äldre iCloud-säkerhetskopior. 

Välj vilka appar som du vill säkerhetskopiera på din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud.
 2. Tryck på Hantera lagring > Säkerhetskopior.
 3. Tryck på namnet på den enhet som du använder.
 4. Stäng av alla appar som du inte längre vill ska säkerhetskopieras.
 5. Välj Stäng av och radera.

När du bekräftar att du vill stänga av och radera en app så stänger den av iCloud-säkerhetskopia för den appen och raderar alla data i den från iCloud.

En del appar säkerhetskopieras alltid och du kan inte stänga av dem.

Radera säkerhetskopior och stänga av iCloud-säkerhetskopia för enheten

Du kan radera gamla iCloud-säkerhetskopior för enheten som du använder för närvarande eller äldre enheter som du kanske inte använder längre. Säkerhetskopieringar på iCloud är tillgängliga i 180 dagar efter att du har inaktiverat eller slutat använda iCloud-säkerhetskopiering. Det går inte att radera säkerhetskopior som för närvarande används till att återskapa en enhet.

iPhone, iPad och iPod touch

 1. Gå till Inställningar > [ditt namn] och tryck sedan på iCloud.
 2. Tryck på Hantera lagring > Säkerhetskopior. 
 3. Tryck på namnet på enheten vars säkerhetskopia du vill radera. 
 4. Tryck på Radera säkerhetskopia > Stäng av och radera.

När du raderar en säkerhetskopia inaktiveras också iCloud-säkerhetskopia för din iPhone, iPad och iPod touch. Du kan slå på iCloud-säkerhetskopia igen i iCloud-inställningarna på din enhet. 

Mac

 1. Gå till Apple-menyn  > Systeminställningar > Apple-ID och klicka sedan på iCloud.
 2. Klicka på Hantera och välj Säkerhetskopior.
 3. Välj en av enhetens säkerhetskopior och klicka sedan på — för att radera. Om du vill slå av Säkerhetskopiera och ta bort alla säkerhetskopior för den enheten från iCloud väljer du Radera när du ombes bekräfta.

När du raderar en säkerhetskopia stängs även iCloud-säkerhetskopia av för din enhet. Du kan slå på iCloud-säkerhetskopia igen i iCloud-inställningarna på din enhet. 

Windows-dator

 1. Öppna iCloud för Windows.
 2. Klicka på Lagring.
 3. Välj Säkerhetskopia bland de objekt som visas.
 4. Välj en av enhetens säkerhetskopior och klicka sedan på Radera. Om du vill slå av Säkerhetskopiera och ta bort alla säkerhetskopior för den enheten från iCloud väljer du Radera när du ombes bekräfta. 

När du raderar en säkerhetskopia stängs även iCloud-säkerhetskopia av för din enhet. Du kan slå på iCloud-säkerhetskopia igen i iCloud-inställningarna på din enhet. 


Radera bilder i iCloud-bilder

iCloud-bilder använder iCloud-lagring för att hålla dina bilder och videor uppdaterade på alla enheter. Du kan frigöra mer utrymme på iCloud genom att radera bilder och videor som du inte längre behöver från appen Bilder på någon av dina enheter.

Innan du raderar något bör du kontrollera att du har säkerhetskopior av de bilder och videor som du vill ha kvar. När du använder iCloud-bilder och raderar en bild eller video på en enhet, kommer den även att raderas på alla övriga enheter där du är inloggad med samma Apple-ID.

Följ de här anvisningarna för att radera bilder och videor från iCloud-bilder.

iPhone, iPad och iPod touch

 1. Öppna appen Bilder och tryck sedan på Bilder längst ned på skärmen.
 2. Tryck på Markera och välj en eller flera bilder eller videor som du vill radera.
 3. Tryck på Radera  och sedan på Radera bild.

Mac

 1. Öppna appen Bilder.
 2. Välj de bilder och videor som du vill radera.
 3. Tryck på raderingstangenten på tangentbordet, kontrollklicka eller högerklicka och välj Radera (nr) Bilder. Klicka sedan på Radera för att bekräfta.

iCloud.com

 1. Logga in på iCloud.com på din iPhone, iPad eller dator.
 2. Tryck på appen Bilder.
 3. Välj de bilder eller videor som du vill radera. 
 4. Tryck på Radera  och sedan på Radera.

Om du vill välja flera foton eller videor trycker du på Välj på iOS eller iPadOS, eller trycker och håller ned kommandotangenten på en Mac eller kontrolltangenten på en pc medan du markerar objekten. Om du vill välja alla håller du ned Kommando-A i macOS eller Ctrl-A i Windows, eller trycker på Markera allt i iOS eller iPadOS. 

Du kan återhämta bilder och videor som du raderar från albumet Senast raderade i 30 dagar. Om du vill ta bort innehåll från albumet Senast raderade snabbare trycker du på Markera och väljer sedan objekten som du vill ta bort. Tryck på Radera > Radera. Om du överskrider iCloud-lagringsgränsen tas omedelbart alla bilder och videor som du raderar bort från enheten och det går inte att återhämta dem från albumet Senast raderade.

Om du inte använder iCloud-bilder

Om du inte använder iCloud-bilder är kamerarullen en del av iCloud-säkerhetskopian. Följ de här anvisningarna om du vill kontrollera hur mycket lagring som det använder i iCloud-säkerhetskopia. 

 1. Gå till Inställningar > [ditt namn] och tryck sedan på iCloud.
 2. Tryck på Hantera lagring.
 3. Tryck på Säkerhetskopior.
 4. Tryck på namnet på enheten som du använder och titta sedan på Bilder.  

Du kan minska storleken på säkerhetskopian av Bilder genom att spara bilder och videor på datorn och sedan säkerhetskopiera iOS-enheten manuellt. Om du vill behålla bilderna och videorna på iOS-enheten går det att stänga av Bilder i Säkerhetskopiering eller uppgradera till iCloud+ för att få mer lagringsutrymme. Om det finns bilder som du inte vill behålla kan du radera dem.

 1. Öppna Bilder. 
 2. Välj objektet som du vill radera. 
 3. Tryck på Radera  och sedan på Radera bild.

Radera mappar eller filer i iCloud Drive

Du kan hantera och radera mappar eller filer som du lagrar på iCloud Drive från din iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller pc. Om du deltar i någon annans delade mapp räknas den inte in i din sammanlagda iCloud-lagring. Läs mer om mappdelning i iCloud Drive.

I iOS 11 eller senare finns filer som du raderar från iCloud Drive kvar i Senast raderade i 30 dagar innan de tas bort från enheten.

iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Gå till appen Filer och tryck på Bläddra.
 2. Under Platser trycker du på iCloud Drive.
 3. Tryck på Mer-knappen och tryck sedan på Välj.
 4. Välj mapparna eller filerna som du vill radera och tryck sedan på Radera .
 5. Gå till Platser > Senast raderade.
 6. Tryck på Mer-knappen och tryck sedan på Välj.
 7. Välj filerna som du vill radera.
 8. Tryck på Radera. Tryck sedan på Radera för att bekräfta. 

Mac

 1. Öppna Finder och gå till iCloud Drive-mappen.
 2. Dra ett objekt till papperskorgen eller flytta det till en annan mapp på din Mac.
 3. Öppna Papperskorgen och högerklicka sedan på filerna som du vill radera.
 4. Välj Radera direkt. Klicka sedan på Radera för att bekräfta. 

Windows

På en pc med Windows 7 eller senare kan du hantera dina iCloud Drive-filer med hjälp av Utforskaren. Använd följande steg när du vill lägga till en iCloud Drive-mapp i Utforskaren:

 1. Hämta och installera iCloud för Windows.
 2. Logga in med ditt Apple-ID.
 3. Aktivera iCloud Drive.
 4. Gå till mappen iCloud Drive.
 5. Välj de mappar eller filer som du vill radera.
 6. Klicka på Ta bort.

iCloud.com

 1. Logga in på iCloud.com på din iPad eller dator.
 2. Tryck på appen iCloud Drive.
 3. Markera filerna som du vill radera och tryck sedan på Radera .
 4. Öppna mappen iCloud Drive och tryck på Senaste raderade.
 5. Välj de mappar eller filer som du vill radera.
 6. Tryck på Radera.

Radera text och bilagor i Meddelanden

När du använder Meddelanden på iCloud använder alla sms och bilagor du skickar och tar emot lagringsutrymme på iCloud. Du kan frigöra mer utrymme genom att radera sms och bilagor som bilder, videor och filer som du inte längre behöver. 

iPhone eller iPad

Följ dessa steg om du vill radera ett meddelande eller en bilaga:

 1. I en meddelandekonversation håller du ned meddelandebubblan eller bilagan som du vill radera.
 2. Tryck på Mer.
 3. Tryck på Radera  och tryck sedan på Radera meddelande. Om du vill ta bort alla meddelanden i tråden trycker du på Radera alla i det övre vänstra hörnet. Tryck sedan på Radera konversation.

Om du vill radera flera bilagor från en kontakt eller en konversation följer du dessa steg:

 1. I en meddelandekonversation trycker du på kontaktens namn längst upp på skärmen.
 2. Tryck på Info .
 3. I avsnittet Bilder trycker du på Visa alla. 
 4. Tryck på Välj och tryck sedan på bilderna som du vill radera.
 5. Tryck på Radera och tryck sedan på Radera bilaga för att bekräfta. 

Följ dessa steg om du vill radera en hel konversation:

 1. Svep åt vänster över den konversation som du vill ta bort.
 2. Tryck på Radera.
 3. Bekräfta genom att trycka på Radera en gång till. 

Mac

Följ dessa steg om du vill radera ett meddelande eller en bilaga:

 1. Öppna en meddelandekonversation.
 2. Kontrollklicka i det tomma området i en meddelandebubbla som du vill radera.
 3. Välj Radera.
 4. Klicka på Radera.

Om du vill radera flera bilagor från en kontakt eller en konversation följer du dessa steg:

 1. Öppna en meddelandekonversation.
 2. Klicka på knappen Info .
 3. Bläddra till avsnittet Bilder.
 4. Klicka på en bilaga och håll sedan ned kommandotangenten för att välja flera bilagor. 
 5. Kontrollklicka eller högerklicka och välj Radera.
 6. Klicka på Radera bilaga för att bekräfta. 

Följ dessa steg om du vill radera en hel konversation:

 1. Kontrollklicka på en konversation.
 2. Välj Radera konversation.
 3. Klicka på Radera.

Radera meddelanden och hantera Mail

Du kan frigöra lagringsutrymme på iCloud genom att radera meddelanden från ditt e-postkonto på iCloud. Du kan även flytta e-postmeddelanden från din iPhone, iPad eller iPod touch till din Mac- eller pc så att de inte längre tar upp plats i ditt iCloud-lagringsutrymme.

Radera meddelanden från kontot genom att följa stegen nedan. Kom ihåg att meddelanden med stora bilagor frigör mer utrymme än bara vanliga textmeddelanden.

iPhone, iPad eller iPod touch

Om din iPhone, iPad eller iPod touch ställts in för åtkomst till iCloud-e-post kan du radera meddelanden från valfri brevlåda. Töm sedan papperskorgen för att frigöra utrymme:

 1. Svep åt vänster över ett meddelande för att radera det.
 2. Gå till dina brevlådor och välj mappen Papperskorg. 
 3. Du kan radera ett meddelande åt gången genom att svepa åt vänster över varje meddelande. Du kan radera allt genom att trycka på Ändra, trycka på Markera allt och sedan trycka på Radera. Bekräfta genom att trycka på Radera alla.  

Mac- eller Windows-dator

Följ de här anvisningarna om du använder iCloud Mail med ett e-postprogram för stationära datorer, som Mail på en Mac-dator eller Microsoft Outlook på en Windows-dator:

 • Mail på Mac: Radera de meddelanden som du inte längre behöver. Välj sedan Brevlåda > Radera borttagna objekt och välj ditt iCloud-e-postkonto från menyn. Klicka sedan på Radera för att bekräfta.
 • Microsoft Outlook 2010 till Outlook 2016 (Windows): Radera de meddelanden som du inte längre behöver. Outlook raderar dina meddelanden permanent nästa gång du stänger och startar om programmet.

iCloud.com

 1. Logga in på iCloud.com.
 2. Välj Mail och välj mappen Papperskorg.
 3. Om du vill radera ett meddelande åt gången markerar du meddelandet som du vill radera och väljer sedan knappen Papperskorg . Om du vill radera flera meddelanden markerar du meddelandena som du vill radera och väljer sedan Radera.  

Radera röstmemon

Med Röstmemon på iCloud sparas dina röstinspelningar på iCloud. Du kan enkelt radera dem om du behöver mer utrymme.

iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Tryck på Radera och öppna sedan Senast raderade.
 2. Tryck på Redigera.
 3. Tryck på Radera alla eller välj röstmeddelanden och tryck sedan på Radera.

Mac

 1. Välj röstmeddelandena som du vill radera. 
 2. Klicka på Radera .
 3. Öppna Senast raderade och klicka sedan på Radera.
 4. Klicka på Radera för alltid. 

Läs mer om iCloud-lagring

Learn how iCloud operates in China mainland.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: