Hantera lagringsutrymmet på iCloud

Behöver du mer lagringsutrymme på iCloud? Du kan enkelt hantera ditt lagringsutrymme för att frigöra utrymme eller uppgradera till iCloud+.

När du ställer in iCloud får du automatiskt 5 GB lagringsutrymme. Det utrymmet kan du använda till dina iCloud-säkerhetskopior, till att lagra dina bilder och videor i iCloud-bilder samt till att hålla dina dokument uppdaterade på iCloud Drive med mera. Du kan alltid kontrollera hur mycket iCloud-lagringsutrymme du använder i Inställningar på din enhet eller på iCloud.com. Om du börjar få ont om utrymme kan du hantera din lagring för att frigöra mer utrymme eller uppgradera till iCloud+ när som helst.

Är du inte säker på skillnaden mellan lagringskapaciteten som medföljer enheten och iCloud-lagring? Läs mer om enhetslagring och iCloud-lagring 


Frigöra mer utrymme på iCloud

Om du får slut på iCloud-lagringsutrymme säkerhetskopieras inte din enhet till iCloud och dina nya bilder och videor överförs inte till iCloud-bilder. iCloud Drive och andra iCloud-appar uppdateras inte heller mellan enheter. Dessutom kommer du inte att kunna skicka eller ta emot e-postmeddelanden med din iCloud-e-postadress.

Du kan frigöra lagringsutrymme på iCloud genom att ta bort innehåll som du inte använder:

Innan du raderar något kan det vara bra att arkivera eller kopiera informationen som du lagrar på iCloud.


Om du får lite lagringsutrymme i iOS 17 eller iPadOS 17 eller senare kan du gå till Rekommenderat för dig i dina iCloud-inställningar och kontrollera om det finns bilder, stora filer eller säkerhetskopior som du kanske inte behöver längre och kan radera. 

 1. Gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud.
 2. Tryck på Rekommenderas för dig, tryck sedan på ett av alternativen nedan och följ instruktionerna på skärmen:
  • Tryck på Granska säkerhetskopior för att identifiera och ta bort säkerhetskopior från enheter som du inte längre använder.
  • Tryck på Granska bilder och videor för att radera dubbletter av bilder, skärmavbilder eller videor som du kanske inte behöver längre. 
  • Tryck på Granska stora filer för att få tillbaka utrymme genom att radera stora filer som du kanske inte behöver längre.
 3. Om du inte ser något av dessa alternativ kan du fortfarande radera innehåll manuellt från iCloud. 

Minska storleken på din iCloud-säkerhetskopia

När du säkerhetskopierar din iPhone eller iPad till iCloud säkerhetskopieras den viktigaste informationen på enheten automatiskt. Läs mer om vad iCloud säkerhetskopierar

Många appar säkerhetskopierar automatiskt till iCloud efter att du har installerat dem. Du kan minska storleken på din iCloud-säkerhetskopia och frigöra utrymme på iCloud genom att sluta säkerhetskopiera appar du inte använder eller radera äldre iCloud-säkerhetskopior.

Välj vilka appar som du vill säkerhetskopiera på din iPhone eller iPad

 1. Gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud.
 2. Tryck på Hantera lagring för kontot eller tryck på Hantera lagring och sedan på Säkerhetskopior.
 3. Tryck på namnet på den enhet som du använder.
 4. Stäng av alla appar som du inte längre vill ska säkerhetskopieras.
 5. Välj Stäng av och radera.

När du bekräftar att du vill stänga av och radera en app så stänger den av iCloud-säkerhetskopia för den appen och raderar alla data i den från iCloud.

En del appar säkerhetskopieras alltid och du kan inte stänga av dem.

Radera säkerhetskopior och stänga av iCloud-säkerhetskopia för enheten

Du kan radera gamla iCloud-säkerhetskopior för enheten som du använder för närvarande eller äldre enheter som du kanske inte använder längre. Säkerhetskopieringar på iCloud är tillgängliga i 180 dagar efter att du har inaktiverat eller slutat använda iCloud-säkerhetskopiering. Det går inte att radera säkerhetskopior som för närvarande används till att återskapa en enhet.

iPhone eller iPad

 1. Gå till Inställningar > [ditt namn] och tryck sedan på iCloud.
 2. Tryck på Hantera lagring för kontot eller tryck på Hantera lagring och sedan på Säkerhetskopior.
 3. Tryck på namnet på enheten vars säkerhetskopia du vill radera. 
 4. Tryck på Radera säkerhetskopia > Stäng av och radera.

När du raderar en säkerhetskopia inaktiveras också iCloud-säkerhetskopian av din iPhone eller iPad. Du kan slå på iCloud-säkerhetskopia igen i iCloud-inställningarna på din enhet. 

Mac

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar >.
 2. Klicka på Apple-ID och sedan på iCloud.
 3. Klicka på Hantera och välj Säkerhetskopior.
 4. Välj en av enhetens säkerhetskopior och klicka sedan på — för att radera. Om du vill slå av Säkerhetskopiera och ta bort alla säkerhetskopior för den enheten från iCloud väljer du Radera när du ombes bekräfta.

När du raderar en säkerhetskopia stängs även iCloud-säkerhetskopia av för din enhet. Du kan slå på iCloud-säkerhetskopia igen i iCloud-inställningarna på din enhet. 

Windows-dator

 1. Öppna iCloud för Windows.
 2. Klicka på Lagring.
 3. Välj Säkerhetskopia bland de objekt som visas.
 4. Välj en av enhetens säkerhetskopior och klicka sedan på Radera. Om du vill slå av Säkerhetskopiera och ta bort alla säkerhetskopior för den enheten från iCloud väljer du Radera när du ombes bekräfta. 

När du raderar en säkerhetskopia stängs även iCloud-säkerhetskopia av för din enhet. Du kan slå på iCloud-säkerhetskopia igen i iCloud-inställningarna på din enhet. 


Radera bilder i iCloud-bilder

iCloud-bilder använder iCloud-lagring för att hålla dina bilder och videor uppdaterade på alla enheter. Du kan frigöra mer utrymme på iCloud när du tar bort bilder och videor som du inte längre behöver från appen Bilder på någon av dina enheter. 

Innan du raderar något bör du kontrollera att du har säkerhetskopior av de bilder och videor som du vill ha kvar. När du använder iCloud-bilder och raderar en bild eller video på en enhet, kommer den även att raderas på alla övriga enheter där du är inloggad med samma Apple-ID.

Använd stegen nedan för att radera bilder och videor från dina iCloud-bilder. Om du inte använder iCloud-bilder kan du radera bilder från din kamerarulle istället.

Om du är en del av ett Delat iCloud-bildbibliotek räknas bilder som läggs till i det delade biblioteket endast till lagringsutrymmet för personen som skapade det delade biblioteket. För att radera objekt som räknas till ditt iCloud-lagringsutrymme ser du till att du visar ditt personliga bibliotek.

iPhone eller iPad

 1. Öppna appen Bilder och tryck sedan på Bibliotek längst ner på skärmen.
 2. Tryck på Alla bilder. 
 3. Tryck på Markera och välj en eller flera bilder eller videor som du vill radera.
 4. Tryck på knappen Radera  och tryck sedan på Radera bild.

Om du inte använder iCloud-bilder

Om du inte använder iCloud-bilder är kamerarullen en del av iCloud-säkerhetskopian. Så här kontrollerar du hur mycket lagringsutrymme den använder i iCloud-säkerhetskopia: 

 1. Gå till Inställningar > [ditt namn] och tryck sedan på iCloud.
 2. Tryck på Hantera lagring för kontot eller tryck på Hantera lagring och sedan på Säkerhetskopior. 
 3. Tryck på namnet på enheten som du använder och titta sedan på Bilder.  

Du kan minska storleken på säkerhetskopian av Bilder genom att spara bilder och videor på datorn och sedan säkerhetskopiera enheten manuellt. Om du vill behålla bilderna och videorna på enheten kan du stänga av Bilder i Säkerhetskopiering eller uppgradera till iCloud+ för mer lagringsutrymme. Om det finns bilder som du inte vill behålla kan du radera dem:

 1. Öppna Bilder. 
 2. Välj objektet som du vill radera. 
 3. Tryck på knappen Radera  och tryck sedan på Radera bild.

Mac

 1. Öppna appen Bilder.
 2. Välj de bilder och videor som du vill radera.
 3. Tryck på raderingstangenten på tangentbordet, kontrollklicka eller högerklicka och välj Radera (nr) Bilder. Klicka sedan på Radera för att bekräfta.

iCloud.com

 1. Logga in på iCloud.com på din iPhone, iPad eller dator.
 2. Välj appen Bilder.
 3. Välj de bilder eller videor som du vill radera. 
  • Om du vill välja flera bilder eller videor trycker du på Välj på iOS eller iPadOS, eller trycker och håller ned kommandotangenten på en Mac eller kontrolltangenten på en pc medan du markerar objekten.
  • Om du vill välja alla håller du ned Kommando-A i macOS eller Ctrl-A i Windows, eller trycker på Markera allt i iOS eller iPadOS. 
 4. Tryck på knappen Radera och tryck sedan på Radera.

Du kan återhämta bilder och videor som du raderar från albumet Senast raderade i 30 dagar. Om du vill ta bort innehåll från albumet Senast raderade snabbare trycker du på Markera och väljer sedan objekten som du vill ta bort. Tryck på Radera > Radera. Om du överskrider iCloud-lagringsgränsen tas omedelbart alla bilder och videor som du raderar bort från enheten och det går inte att återhämta dem från albumet Senast raderade.


Radera mappar eller filer i iCloud Drive

Du kan hantera och radera mappar eller filer som du lagrar på iCloud Drive från din iPhone, iPad, Mac eller pc. Om du deltar i någon annans delade mapp räknas den inte in i din sammanlagda iCloud-lagring.

iPhone

 1. Gå till appen Filer och tryck på Bläddra.
 2. Under Platser trycker du på iCloud Drive.
 3. Tryck på Mer-knappen och tryck sedan på Välj.
 4. Välj filen eller mappen som du vill ta bort.
 5. Om du vill radera filen från iCloud Drive och alla dina enheter trycker du på knappen Radera . Du hittar den i Senast raderade i 30 dagar. 

iPad

 1. Gå till appen Filer och öppna sidofältet. 
 2. Under Platser trycker du på iCloud Drive.
 3. Tryck på Välj och välj sedan den fil eller mapp som du vill ta bort.
 4. Om du vill radera filen från iCloud Drive och alla dina enheter trycker du på Radera. Du hittar den i Senast raderade i 30 dagar. 

Mac

 1. Öppna Finder och gå till iCloud Drive-mappen.
 2. Dra ett objekt till papperskorgen eller flytta det till en annan mapp på din Mac. Om du flyttar den till papperskorgen kan du hitta den i Senast raderade i 30 dagar. 

Windows-dator

På en pc med iCloud för Windows kan du hantera dina iCloud Drive-filer med hjälp av Utforskaren. Du kan fästa en fil eller mapp till Utforskaren i Windows, eller använda dessa steg för att lägga till en iCloud Drive-mapp i Utforskaren i Windows och ta bort den från iCloud Drive:

 1. Hämta och installera iCloud för Windows.
 2. Logga in med ditt Apple-ID.
 3. Aktivera iCloud Drive.
 4. Gå till mappen iCloud Drive.
 5. Välj de mappar eller filer som du vill radera.
 6. Klicka på Ta bort. Du hittar den i Senast raderade i 30 dagar. 

iCloud.com

 1. Logga in på iCloud.com.
 2. Tryck på appen iCloud Drive.
 3. Markera filerna som du vill radera och tryck sedan på knappen Radera . Den kommer att vara tillgänglig i Senast raderade i 30 dagar. 

Radera text och bilagor i Meddelanden

När du använder Meddelanden på iCloud använder alla sms och bilagor du skickar och tar emot lagringsutrymme på iCloud. Du kan frigöra mer utrymme genom att radera sms och bilagor som bilder, videor och filer som du inte längre behöver. 

Radera ett meddelande eller en bilaga på din iPhone eller iPad

 1. I en meddelandekonversation håller du ned meddelandebubblan eller bilagan som du vill radera.
 2. Tryck på Mer.
 3. Tryck på knappen Radera och sedan på Radera meddelande. Om du vill ta bort alla meddelanden i tråden trycker du på Radera alla i det övre vänstra hörnet. Tryck sedan på Radera konversation.

Radera flera bilagor från en kontakt eller en konversation

 1. I en meddelandekonversation trycker du på kontaktens namn längst upp på skärmen.
 2. I avsnittet Bilder trycker du på Visa alla. 
 3. Tryck på Välj och tryck sedan på bilderna som du vill radera.
 4. Tryck på Radera och tryck sedan på Radera bilaga för att bekräfta. 

Radera en hel konversation

 1. Svep åt vänster över den konversation som du vill ta bort.
 2. Tryck på Radera.
 3. Bekräfta genom att trycka på Radera en gång till. 

Radera ett meddelande eller en bilaga på din Mac

 1. Öppna en meddelandekonversation.
 2. Kontrollklicka i det tomma området i en meddelandebubbla som du vill radera.
 3. Välj Radera.
 4. Klicka på Radera för att bekräfta.

Radera flera bilagor från en kontakt eller en konversation

 1. Öppna en meddelandekonversation.
 2. Klicka på knappen Info .
 3. Bläddra till avsnittet Bilder.
 4. Klicka på en bilaga och håll sedan ned kommandotangenten för att välja flera bilagor. 
 5. Kontrollklicka eller högerklicka och välj Radera.
 6. Klicka på Radera bilaga för att bekräfta. 

Radera en hel konversation

 1. Kontrollklicka på en konversation.
 2. Välj Radera eller Radera konversation.
 3. Klicka på Radera för att bekräfta.

Radera meddelanden och hantera Mail

Du kan frigöra lagringsutrymme på iCloud genom att radera meddelanden från ditt e-postkonto på iCloud. Du kan även flytta e-postmeddelanden från din iPhone eller iPad till din Mac eller pc så att de inte längre tar upp plats i ditt iCloud-lagringsutrymme.

Radera meddelanden från kontot genom att följa stegen nedan. Kom ihåg att meddelanden med stora bilagor frigör mer utrymme än bara vanliga textmeddelanden.

iPhone eller iPad

Om din iPhone eller iPad har ställts in för åtkomst till iCloud-e-post kan du radera meddelanden från valfri brevlåda. Töm sedan papperskorgen för att frigöra utrymme:

 1. Svep åt vänster över ett meddelande för att radera det.
 2. Gå till dina brevlådor och välj mappen Papperskorg. 
 3. Du kan radera ett meddelande åt gången genom att svepa åt vänster över varje meddelande. Du kan radera allt genom att trycka på Ändra, trycka på Markera allt och sedan trycka på Radera. Bekräfta genom att trycka på Radera alla.  

Mac- eller Windows-dator

Följ de här anvisningarna om du använder iCloud Mail med ett e-postprogram för stationära datorer, som Mail på en Mac-dator eller Microsoft Outlook på en Windows-dator:

 • Mail på Mac: Radera de meddelanden som du inte längre behöver. Välj sedan Brevlåda > Radera borttagna objekt och välj ditt iCloud-e-postkonto från menyn. Klicka sedan på Radera för att bekräfta.
 • Microsoft Outlook 2010 till Outlook 2016 (Windows): Radera de meddelanden som du inte längre behöver. Outlook raderar dina meddelanden permanent nästa gång du stänger och startar om programmet.

iCloud.com

 1. Logga in på iCloud.com.
 2. Välj Mail och välj mappen Papperskorg.
 3. Om du vill radera ett meddelande åt gången markerar du meddelandet som du vill radera och väljer sedan knappen Papperskorg . Om du vill radera flera meddelanden markerar du meddelandena som du vill radera och väljer sedan Radera.  

Radera röstmemon

Med Röstmemon på iCloud sparas dina röstinspelningar på iCloud. Du kan enkelt radera dem om du behöver mer utrymme.

iPhone eller iPad

 1. Tryck på Redigera och välj sedan de röstmemon som du vill radera.
 2. Tryck på knappen Radera .
 3. Öppna Senast raderade och tryck sedan på Redigera.
 4. Tryck på Radera alla eller välj röstmeddelanden och tryck sedan på Radera.

Mac

 1. Välj röstmeddelandena som du vill radera. 
 2. Klicka på knappen Radera .
 3. Öppna Senast raderade och klicka sedan på Radera alla eller Radera.
 4. Klicka på Radera för alltid för att bekräfta. 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: