Hantera lagringsutrymmet på iCloud

Behöver du mer lagringsutrymme på iCloud? Det är enkelt att frigöra eller köpa mer lagringsutrymme.

När du installerar iCloud får du automatiskt 5 GB lagringsutrymme. Utrymmet kan sedan användas till dina iCloud-säkerhetskopior, till att lagra dina bilder och videor i iCloud-bilder och till att hålla dina dokument uppdaterade på iCloud Drive. Du kan frigöra mer utrymme eller köpa mer lagring när som helst. 


Visa hur mycket iCloud-lagring du använder

 • På din iPhone, iPad eller iPod touch går du till Inställningar > [ditt namn] > iCloud. Om du vill ha mer detaljerad information om hur appar och tjänster använder din lagring trycker du på iCloud-lagring eller Hantera lagring.
 • På din Mac-dator går du till Apple-menyn  > Systeminställningar > Apple-ID > iCloud. Om du vill ha mer detaljerad information om hur appar och tjänster använder din lagring klickar du på Hantera.
 • På din pc öppnar du bara iCloud för Windows.
 • I en webbläsare som stöds loggar du in på iCloud.com och klickar sedan på Kontoinställningar.

Med iCloud-lagring menas inte samma sak som enhetens lagringskapacitet. Läs om skillnader mellan lagring på din enhet och i iCloud

Uppgradera eller nedgradera ditt iCloud-lagringsutrymme

Du kan köpa mer lagringsutrymme eller nedgradera ditt lagringsutrymme när som helst. Den minsta planen ger 50 GB i lagringsutrymme för 9 kr i månaden. Om du väljer ett abonnemang med 200 GB eller 2 TB kan du dela lagring med familjen. Läs mer om abonnemang och priser i din region.

Du kan även frigöra mer utrymme med hjälp av stegen nedan.

Frigöra mer utrymme på iCloud

Om du får slut på lagringsutrymme på iCloud säkerhetskopieras inte din enhet till iCloud och dina nya bilder och videor överförs inte till iCloud-bilder. iCloud Drive, andra iCloud-appar och sms uppdateras inte heller mellan enheter. Dessutom kan du inte skicka eller ta emot e-postmeddelanden med din iCloud-e-postadress.

Du kan frigöra lagringsutrymme på iCloud genom att ta bort innehåll som du inte använder:

Innan du raderar något kan det vara bra att arkivera eller kopiera informationen som du lagrar på iCloud.

Hantera iCloud-säkerhetskopior

När du säkerhetskopierar din iPhone, iPad eller iPod touch till iCloud säkerhetskopieras den viktigaste informationen på enheten automatiskt. Säkerhetskopieringar kan omfatta dina dokument, bilder och videor. Läs mer om vad iCloud säkerhetskopierar.

Många iOS-appar säkerhetskopieras automatiskt till iCloud när du har installerat dem. Du kan minska storleken på din iCloud-säkerhetskopia och frigöra utrymme på iCloud genom att stänga av säkerhetskopiering för appar du inte använder eller radera äldre iCloud-säkerhetskopior. 

Välj vilka appar som du vill säkerhetskopiera på din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud.
 2. Tryck på Hantera lagring > Säkerhetskopior.
 3. Tryck på namnet på den enhet som du använder.
 4. Under Välj data som ska säkerhetskopieras stänger du av appar som du inte vill säkerhetskopiera.
 5. Välj Stäng av och radera.

När du bekräftar att du vill stänga av och radera en app så stänger den av iCloud-säkerhetskopia för den appen och raderar alla data i den från iCloud.

En del appar säkerhetskopieras alltid och du kan inte stänga av dem.

Radera säkerhetskopior och stänga av iCloud-säkerhetskopia för enheten

Du kan radera gamla iCloud-säkerhetskopior för enheten som du använder för närvarande eller äldre enheter som du kanske inte använder längre. 

iPhone, iPad och iPod touch

 1. Gå till Inställningar > [ditt namn] och tryck sedan på iCloud.
 2. Tryck på Hantera lagring > Säkerhetskopior. 
 3. Tryck på namnet på enheten vars säkerhetskopia du vill radera. 
 4. Tryck på Radera säkerhetskopia > Stäng av och radera.

 När du raderar en säkerhetskopia inaktiveras också iCloud-säkerhetskopia för din iPhone, iPad och iPod touch.

Mac

 1. Gå till Apple-menyn ()  > Systeminställningar > Apple-ID och klicka sedan på iCloud.
 2. Klicka på Hantera och välj Säkerhetskopior.
 3. Välj en av enhetens säkerhetskopior och klicka sedan på Radera. Om du vill slå av Säkerhetskopiera och ta bort alla säkerhetskopior för den enheten från iCloud väljer du Radera när du ombes bekräfta.

När du raderar en säkerhetskopia stängs även iCloud-säkerhetskopia av för din enhet.

Windows-PC

 1. Öppna iCloud för Windows.
 2. Klicka på Lagring.
 3. Välj Säkerhetskopia bland de objekt som visas.
 4. Välj en av enhetens säkerhetskopior och klicka sedan på Radera. Om du vill slå av Säkerhetskopiera och ta bort alla säkerhetskopior för den enheten från iCloud väljer du Radera när du ombes bekräfta. 

När du raderar en säkerhetskopia stängs även iCloud-säkerhetskopia av för din enhet.

Säkerhetskopieringar på iCloud är tillgängliga i 180 dagar efter att du har inaktiverat eller slutat använda iCloud-säkerhetskopiering.

Minska storleken på iCloud-bilder

iCloud-bilder använder iCloud-lagring för att hålla dina bilder och videor uppdaterade på alla enheter. Du kan frigöra mer utrymme på iCloud genom att radera bilder och videor som du inte längre behöver från appen Bilder på någon av dina enheter.

Innan du raderar något bör du kontrollera att du har säkerhetskopior av de bilder och videor som du vill ha kvar. När du använder iCloud-bilder och raderar en bild eller video på en enhet, kommer den även att raderas på alla övriga enheter där du är inloggad med samma Apple-ID.

Följ de här anvisningarna för att radera bilder och videor från iCloud-bilder.

iPhone, iPad och iPod touch

 1. Öppna appen Bilder och tryck sedan på Bilder längst ned på skärmen.
 2. Tryck på Markera och välj en eller flera bilder eller videor som du vill radera.
 3. Tryck på papperskorgen papperskorgssymbolen och sedan på Radera bild.

Mac

 1. Öppna programmet Bilder.
 2. Välj de bilder och videor som du vill radera.
 3. Välj Bilder och tryck sedan på Radera bilder.

iCloud.com

 1. Logga in på iCloud.com på din iPad eller dator.
 2. Tryck på appen Bilder.
 3. Välj de bilder eller videor som du vill radera. 
 4. Tryck på papperskorgen och sedan på Radera.

Du kan återhämta bilder och videor som du raderar från albumet Senast raderade i 30 dagar. Om du vill ta bort innehåll från albumet Senast raderade snabbare trycker du på Markera och väljer sedan objekten som du vill ta bort. Tryck på Radera > Radera. Om du överskrider iCloud-lagringsgränsen tas omedelbart alla bilder och videor som du raderar bort från enheten och det går inte att återhämta dem från albumet Senast raderade.

Minska storleken på bildbiblioteket

Om du inte använder iCloud-bilder är kamerarullen en del av iCloud-säkerhetskopian. Följ de här anvisningarna om du vill kontrollera hur mycket lagring som det använder i iCloud-säkerhetskopia. 

 1. Gå till Inställningar > [ditt namn] och tryck sedan på iCloud.
 2. Tryck på Hantera lagring.
 3. Tryck på Säkerhetskopior.
 4. Tryck på namnet på enheten som du använder och titta sedan på Bilder.  

Du kan minska storleken på säkerhetskopian av Bilder genom att spara bilder och videor på datorn och sedan säkerhetskopiera iOS-enheten manuellt. Om du vill behålla bilderna och videorna på iOS-enheten går det att stänga av Bilder i Säkerhetskopiering eller köpa mer lagringsutrymme. Om det finns bilder som du inte vill behålla kan du radera dem. Öppna Bilder och välj de objekt som du vill ta bort. Tryck sedan på papperskorgen papperskorgssymbolen och tryck på Radera bild.

Radera mappar eller filer i iCloud Drive

Du kan hantera och radera mappar eller filer som du lagrar på iCloud Drive från din iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller pc. Om du deltar i någon annans delade mapp räknas den inte in i din sammanlagda iCloud-lagring. Läs mer om mappdelning i iCloud Drive.

I iOS 11 eller senare finns filer som du raderar från iCloud Drive kvar i Senast raderade i 30 dagar innan de tas bort från enheten.

iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Gå till appen Filer och tryck på Bläddra.
 2. Under Plats trycker du på iCloud Drive > Välj.
 3. Välj mapparna eller filerna som du vill radera och tryck sedan på papperskorgen .
 4. Gå till Plats > Senast raderade > Välj.
 5. Välj filerna som du vill radera.
 6. Tryck på Radera.

Mac

Du kan hantera iCloud Drive-filer från iCloud Drive-mappen i Finder:

 1. Vid behov kan du slå på iCloud Drive på din Mac:
  1. Gå till Apple-menyn () > Systeminställningar > Apple-ID och klicka sedan på iCloud.
  2. Logga in med ditt Apple-ID.
  3. Aktivera iCloud Drive. Kontrollera att du har valt programmen eller apparna för filerna du vill hantera i Alternativ.
 2. Öppna Finder och gå till iCloud Drive-mappen.
 3. Dra ett objekt till papperskorgen eller flytta det till en annan mapp på din Mac.
 4. Öppna Papperskorgen och högerklicka sedan på filerna som du vill radera.
 5. Välj Radera direkt.

Windows

På en pc med Windows 7 eller senare kan du hantera dina iCloud Drive-filer med hjälp av Utforskaren. Använd följande steg när du vill lägga till en iCloud Drive-mapp i Utforskaren:

 1. Hämta och installera iCloud för Windows.
 2. Logga in med ditt Apple-ID.
 3. Aktivera iCloud Drive.
 4. Gå till mappen iCloud Drive.
 5. Välj de mappar eller filer som du vill radera.
 6. Klicka på Ta bort.

iCloud.com

 1. Logga in på iCloud.com på din iPad eller dator.
 2. Tryck på appen iCloud Drive.
 3. Markera filerna som du vill radera och tryck sedan på papperskorgen.
 4. Öppna mappen iCloud Drive och tryck på Senaste raderade.
 5. Välj de mappar eller filer som du vill radera.
 6. Tryck på Radera.

Radera text och bilagor i Meddelanden

När du använder Meddelanden på iCloud använder alla sms och bilagor du skickar och tar emot lagringsutrymme på iCloud. Du kan frigöra mer utrymme genom att radera sms och bilagor som bilder, videor och filer som du inte längre behöver. 

iPhone eller iPad

Följ dessa steg om du vill radera ett meddelande eller en bilaga:

 1. I en meddelandekonversation håller du ned meddelandebubblan eller bilagan som du vill radera.
 2. Tryck på Mer.
 3. Tryck på papperskorgen papperskorgssymbolen och tryck sedan på Radera meddelande. Om du vill ta bort alla meddelanden i tråden trycker du på Radera alla i det övre vänstra hörnet. Tryck sedan på Radera konversation.

Om du vill radera flera bilagor från en kontakt eller en konversation följer du dessa steg:

 1. I en meddelandekonversation trycker du på kontaktens namn längst upp på skärmen.
 2. Tryck på Info .
 3. Välj Visa alla bilder.
 4. Tryck på Välj och tryck sedan på bilderna som du vill radera.
 5. Tryck på Radera och tryck sedan på Radera bilaga för att bekräfta. 

Följ dessa steg om du vill radera en hel konversation:

 1. Svep åt vänster över den konversation som du vill ta bort.
 2. Tryck på Radera.
 3. Bekräfta genom att trycka på Radera en gång till. 

Mac

Följ dessa steg om du vill radera ett meddelande eller en bilaga:

 1. Öppna en meddelandekonversation.
 2. Kontrollklicka i det tomma området i en meddelandebubbla som du vill radera.
 3. Välj Radera.
 4. Klicka på Radera.

Följ dessa steg om du vill radera en hel konversation:

 1. Kontrollklicka på en konversation.
 2. Välj Radera konversation.
 3. Klicka på Radera.

Radera meddelanden och hantera Mail

Du kan frigöra lagringsutrymme på iCloud genom att radera meddelanden från ditt e-postkonto på iCloud. Du kan även flytta e-postmeddelanden från din iPhone, iPad eller iPod touch till din Mac- eller pc så att de inte längre tar upp plats i ditt iCloud-lagringsutrymme.

Radera meddelanden från kontot genom att följa stegen nedan. Kom ihåg att meddelanden med stora bilagor frigör mer utrymme än bara vanliga textmeddelanden.

iPhone, iPad eller iPod touch

Om din iPhone, iPad eller iPod touch ställts in för åtkomst till iCloud-e-post kan du radera meddelanden från valfri brevlåda. Töm sedan papperskorgen för att frigöra utrymme:

 1. Svep åt vänster över ett meddelande för att radera det.
 2. Tryck på mappen Papperskorg.
 3. Radera ett meddelande i taget eller tryck på Ändra > Radera alla för att radera alla meddelanden.

Mac- eller Windows-dator

Följ de här anvisningarna om du använder iCloud Mail med ett e-postprogram för stationära datorer, som Mail på en Mac-dator eller Microsoft Outlook på en Windows-dator:

 • Mail på Mac: Radera de meddelanden som du inte längre behöver. Välj sedan Brevlåda > Radera borttagna objekt och välj ditt iCloud-e-postkonto från menyn.
 • Microsoft Outlook 2010 till Outlook 2016 (Windows): Radera de meddelanden som du inte längre behöver. Outlook raderar dina meddelanden permanent nästa gång du stänger och startar om programmet.

iCloud.com

 1. Logga in på iCloud.com på din iPad eller dator.
 2. Tryck på Mail.
 3. Radera de meddelanden som du inte längre behöver, tryck sedan på Inställningar kugghjulssymbolen och välj Töm papperskorgen.

Radera röstmemon

Med Röstmemon på iCloud sparas dina röstinspelningar på iCloud.* Du kan enkelt radera dem om du behöver mer utrymme.

Öppna Röstmemon och radera inspelningen du inte längre vill ha. Den flyttas då till Senast raderade där den sedan raderas permanent efter 30 dagar. Fram till dess kan du välja att återskapa eller radera den permanent. Välj Återställ alla eller Radera allt för att utföra åtgärder på alla inspelningar samtidigt.

* Om du använder iOS 11 eller tidigare, eller macOS High Sierra eller tidigare, sparas röstmemon i iCloud-säkerhetskopian och inte på iCloud.

Läs mer om iCloud-lagring

Learn how iCloud operates in China mainland.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: