Hantera lagringsutrymmet i iCloud

Behöver du mer iCloud-lagring? Det är enkelt att frigöra utrymme eller köpa mer lagring.

När du installerar iCloud får du automatiskt 5 GB lagringsutrymme. Det utrymmet kan du använda till dina iCloud-säkerhetskopior, till att lagra dina bilder och videor i iCloud-bilder och till att hålla dina dokument uppdaterade i iCloud Drive. Du kan även frigöra mer utrymme eller köpa mer iCloud-lagring när som helst. Den minsta planen ger 50 GB i lagringsutrymme för 9 kr i månaden. Om du väljer en plan med 200 GB eller 2 TB kan du dela ditt lagringsutrymme med familjenLäs mer om planer och priser i din region.

Se hur mycket iCloud-lagringsutrymme du har

 • På din iPhone, iPad eller iPod touch:
  • Om du använder iOS 10.3 eller senare går du till Inställningar > [ditt namn] > iCloud. Tryck på iCloud-lagring eller Hantera lagring.
 • På Mac går du till Apple-menyn () > Systeminställningar >, Apple-ID > iCloud och klickar sedan på Hantera.
 • På din pc öppnar du bara iCloud för Windows.
 • Använd en webbläsare som stöds och logga in på iCloud.com.

Frigöra mer utrymme i iCloud

Om ditt iCloud-lagringsutrymme tar slut säkerhetskopieras inte din enhet till iCloud. Dessutom överförs inte nya bilder och videor till iCloud-bilder, och iCloud Drive, andra iCloud-appar samt textmeddelanden kommer inte att hållas uppdaterade på dina enheter. Och du kan inte skicka eller ta emot e-postmeddelanden med din iCloud-e-postadress.

Du kan frigöra lagringsutrymme i iCloud genom att ta bort innehåll som du inte använder. Innan du raderar något kan det vara bra att arkivera eller kopiera informationen du lagrar i iCloud.

Hantera iCloud-säkerhetskopior

När du säkerhetskopierar din iPhone, iPad eller iPod touch till iCloud säkerhetskopieras den viktigaste informationen på enheten automatiskt. Säkerhetskopieringar omfattar dina dokument, bilder och videor. Läs mer om vad iCloud säkerhetskopierar.

Du kan minska storleken på din iCloud-säkerhetskopia och frigöra utrymme i iCloud genom att stänga av säkerhetskopiering för appar du inte använder eller radera äldre iCloud-säkerhetskopior.

Välja vilka appar som ska säkerhetskopieras

Många iOS-appar säkerhetskopieras automatiskt till iCloud när du har installerat dem. Du kan ändra vilka appar som säkerhetskopieras och ta bort befintliga säkerhetskopior. Använd dessa steg på din iPhone, iPad eller iPod touch:

iOS 10.3 eller senare:

 1. Gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud.
 2. Om du använder iOS 11 eller senare trycker du på Hantera lagring > Säkerhetskopiering. Om du använder iOS 10.3 trycker du på iCloud-lagring > Hantera lagring. 
 3. Tryck på namnet på den enhet som du använder.
 4. Under Välj data som ska säkerhetskopieras stänger du av appar som du inte vill säkerhetskopiera.
 5. Välj Stäng av och radera.

När du bekräftar att du vill stänga av och radera en app så stänger den av iCloud-säkerhetskopia för den appen och raderar alla data i den från iCloud.

En del appar säkerhetskopieras alltid och du kan inte stänga av dem.

Radera säkerhetskopior och stänga av iCloud-säkerhetskopiering för enheten

Följ stegen för din enhet.

iPhone, iPad och iPod touch

iOS 10.3 eller senare:

 1. Gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud.
 2. Om du använder iOS 11 trycker du på Hantera lagring > Säkerhetskopiering. Om du använder iOS 10.3 trycker du på iCloud-lagring > Hantera lagring. 
 3. Tryck på namnet på den enhet som du använder. 
 4. Tryck på Radera säkerhetskopia > Stäng av och radera.

 När du raderar en säkerhetskopia inaktiveras också iCloud-säkerhetskopia av din iPhone, iPad och iPod touch.

Mac

 1. Gå till Apple-menyn ()  > Systeminställningar > Apple-ID och klicka sedan på iCloud.
 2. Klicka på Hantera och välj Säkerhetskopior.
 3. Välj en av enhetens säkerhetskopior och klicka sedan på Radera. Om du vill slå av Säkerhetskopiera och ta bort alla säkerhetskopior för den enheten från iCloud väljer du Radera när du ombes bekräfta.
 4. När du raderar en säkerhetskopia stängs även enhetens säkerhetskopiering av.

Windows-PC

 1. Öppna iCloud för Windows.
 2. Klicka på Lagring.
 3. Välj Säkerhetskopia bland de objekt som visas.
 4. Välj en av enhetens säkerhetskopior och klicka sedan på Radera. Om du vill slå av Säkerhetskopiera och ta bort alla säkerhetskopior för den enheten från iCloud väljer du Radera när du ombes bekräfta. När du raderar en säkerhetskopia stängs även enhetens säkerhetskopiering av.

Säkerhetskopieringar i iCloud är tillgängliga i 180 dagar efter att du avaktiverat eller slutat använda iCloud-säkerhetskopiering.

Minska storleken för iCloud-bilder

iCloud-bilder använder din iCloud-lagring för att se till att alla dina bilder och videor är uppdaterade på alla enheter. Du kan frigöra mer utrymme i iCloud genom att radera bilder och videor som du inte längre behöver från appen Bilder på någon av dina enheter.

Innan du tar bort någonting ska du se till att säkerhetskopiera de bilder och videor som du vill ha kvar. När du använder iCloud-bilder och raderar en bild eller video på en enhet, kommer den även att raderas på alla övriga enheter där du är inloggad med samma Apple-ID.

Du kan även välja att spara utrymme på enheten genom att välja Optimera enhetens lagring i Inställningar. När Optimera lagring är aktiverat frigör Bilder automatiskt utrymme när det behövs, genom att ersätta originalbilder och videor med versioner anpassade efter enhetens storlek. Samtliga högupplösta originalbilder och -videor är säkra i iCloud och du kan hämta dem när som helst. Lär dig mer om att hantera lagringsutrymme för bild och video.

Du kan återskapa bilder och videor som du raderar från albumet Senast raderade i 30 dagar. Om du vill ta bort innehåll från albumet Senast raderade snabbare trycker du på Markera och väljer sedan objekten som du vill ta bort. Tryck på Radera > Radera. Om du överskrider iCloud-lagringsgränsen tas omedelbart alla bilder och videor som du raderar bort från enheten och det går inte att återskapa dem från albumet Senast raderade.

Följ de här anvisningarna för att radera bilder och videor från iCloud-bilder.

iPhone, iPad och iPod touch

 1. Öppna appen Bilder och tryck sedan på Bilder längst ned på skärmen.
 2. Tryck på Markera och välj en eller flera bilder eller videor som du vill radera.
 3. Tryck på papperskorgen papperskorgssymbolen och tryck sedan på Radera bild.

Mac

 1. Öppna programmet Bilder.
 2. Välj de bilder och videor som du vill radera.
 3. Välj Bilder och tryck sedan på Radera bilder.

iCloud.com

 1. Logga in på iCloud.com från din iPad eller dator.
 2. Tryck på appen Bilder.
 3. Välj de bilder eller videor som du vill radera. 
 4. Tryck på papperskorgen och sedan på Radera.

Minska storleken på bildbiblioteket

Om du inte använder iCloud-bilder är kamerarullen en del av iCloud-säkerhetskopian. Om du vill kontrollera vilken mängd som har förbrukats av bildbiblioteket i iCloud-säkerhetskopian följer du de här stegen. 

 • Om du använder iOS 11 eller senare går du till Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Hantera lagring > Säkerhetskopiering > [Enhetsnamn] Denna enhet.
 • Om du använder iOS 10.3 går du till Inställningar > [ditt namn] > iCloud > iCloud-lagring > Hantera lagring > [Enhets-namn] Denna enhet.

Du kan minska storleken på säkerhetskopian av Bilder genom att spara bilder och videor på datorn och sedan säkerhetskopiera iOS-enheten manuellt. Om du vill behålla bilderna och videorna på iOS-enheten går det att stänga av Bilder i Säkerhetskopiering eller köpa mer lagringsutrymme. Om det finns bilder som du inte vill behålla kan du radera dem. Öppna Bilder och välj de objekt som du vill ta bort. Tryck sedan på papperskorgen papperskorgssymbolen och tryck på Radera bild.

Radera filer i iCloud Drive

Du kan hantera och radera filer som du lagrar i iCloud Drive från din iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller pc.

I iOS 11 eller senare finns filer som du raderar från iCloud Drive kvar i Senast raderade i 30 dagar innan de tas bort från enheten.

iPhone, iPad eller iPod touch

iOS 11 eller senare:

 1. Gå till appen Filer och tryck på Bläddra.
 2. Under Plats trycker du på iCloud Drive > Välj.
 3. Välj filerna som du vill radera och tryck sedan på papperskorgen .
 4. Gå till Plats > Senast raderade > Välj.
 5. Välj filerna som du vill radera.
 6. Tryck på Radera.

iOS 10.3 eller tidigare:

 1. Gå till appen iCloud Drive.
 2. Tryck på Välj.
 3. Välj filerna som du vill radera.
 4. Tryck på Radera > Radera från iCloud Drive.

Mac

I macOS High Sierra eller senare kan du hantera dina iCloud Drive-filer med iCloud Drive-mappen i Finder:

 1. Vid behov kan du slå på iCloud Drive på din Mac:
  1. Gå till Apple-menyn () > Systeminställningar > Apple-ID och klicka sedan på iCloud.
  2. Logga in med ditt Apple-ID.
  3. Aktivera iCloud Drive. Kontrollera att du har valt programmen eller apparna för filerna du vill hantera i Alternativ.
 2. Öppna Finder och gå till iCloud Drive-mappen.
 3. Dra ett objekt till papperskorgen eller flytta det till en annan mapp på din Mac.
 4. Öppna Papperskorgen och högerklicka sedan på filerna som du vill radera.
 5. Välj Radera direkt.

Windows

På en pc med Windows 7 eller senare kan du hantera dina iCloud Drive-filer med hjälp av Utforskaren. Använd följande steg när du vill lägga till en iCloud Drive-mapp i Utforskaren:

 1. Hämta och installera iCloud för Windows.
 2. Logga in med ditt Apple-ID.
 3. Aktivera iCloud Drive.
 4. Gå till mappen iCloud Drive.
 5. Markera de filer du vill radera.
 6. Klicka på Ta bort.

iCloud.com

 1. Logga in på iCloud.com från din iPad eller dator.
 2. Tryck på appen iCloud Drive.
 3. Markera filerna som du vill radera och tryck sedan på papperskorgen.
 4. Öppna mappen iCloud Drive och tryck på Senaste raderade.
 5. Markera de filer du vill radera.
 6. Tryck på Radera.

Radera meddelanden och hantera Mail

Du kan frigöra lagringsutrymme i iCloud genom att radera meddelanden från ditt e-postkonto i iCloud. Det går även att flytta e-postmeddelanden från din iPhone, iPad eller iPod touch till din Mac eller pc så att de inte längre tar upp plats i ditt lagringsutrymme i iCloud.

Radera meddelanden från kontot genom att följa stegen nedan. Kom ihåg att meddelanden med stora bilagor frigör mer utrymme än bara vanliga textmeddelanden.

iPhone, iPad eller iPod touch

Om din iPhone, iPad eller iPod touch ställts in för åtkomst till iCloud-e-post kan du radera meddelanden från valfri brevlåda. Töm sedan papperskorgen för att frigöra utrymme:

 1. Svep åt vänster över ett meddelande för att radera det.
 2. Tryck på mappen Papperskorg.
 3. Radera ett meddelande i taget eller tryck på Ändra > Radera alla för att radera alla meddelanden.

Mac- eller Windows-dator

Följ de här anvisningarna om du använder iCloud Mail med ett e-postprogram för stationära datorer, som Mail på en Mac-dator eller Microsoft Outlook på en Windows-dator:

 • Mail på Mac: Radera de meddelanden som du inte längre behöver. Välj sedan Brevlåda > Radera borttagna objekt och välj ditt iCloud-e-postkonto från menyn.
 • Microsoft Outlook 2010 till Outlook 2016 (Windows): Radera de meddelanden som du inte längre behöver. Outlook raderar dina meddelanden permanent nästa gång du stänger och startar om programmet.

iCloud.com

 1. Logga in på iCloud.com från din iPad eller dator.
 2. Tryck på Mail.
 3. Radera de meddelanden som du inte längre behöver, tryck sedan på Inställningar kugghjulssymbolen och välj Töm papperskorgen.

Radera text och bilagor i Meddelanden

När du använder Meddelanden i iCloud använder alla textmeddelanden och bilagor du skickar och tar emot ditt lagringsutrymme i iCloud. Du kan frigöra mer utrymme genom att radera textmeddelanden och bilagor som bilder, videor och filer som du inte längre behöver. Följ stegen för din enhet.

iPhone eller iPad

Följ dessa steg om du vill radera ett meddelande eller en bilaga:

 1. I en meddelandekonversation håller du ned meddelandebubblan eller bilagan som du vill radera.
 2. Tryck på Mer.
 3. Tryck på papperskorgen papperskorgssymbolen och tryck sedan på Radera meddelande. Om du vill ta bort alla meddelanden i tråden trycker du på Radera alla i det övre vänstra hörnet. Tryck sedan på Radera konversation.

Följ dessa steg om du vill radera en hel konversation:

 1. Svep till vänster över den konversation som du vill ta bort.
 2. Tryck på Radera.
 3. Bekräfta genom att trycka på Radera en gång till. 

Vill du radera fler än en konversation samtidigt? Öppna Meddelanden och tryck på Ändra i det övre vänstra hörnet. Tryck sedan på cirkeln bredvid konversationen och tryck på Radera längst ned till höger.

Mac

Följ dessa steg om du vill radera ett meddelande eller en bilaga:

 1. Öppna en meddelandekonversation.
 2. Kontrollklicka i det tomma området i en meddelandebubbla som du vill radera.
 3. Välj Radera.
 4. Klicka på Radera.

Följ dessa steg om du vill radera en hel konversation:

 1. Kontrollklicka på en konversation.
 2. Välj Radera konversation.
 3. Klicka på Radera.

Radera röstmemon

Med Röstmemon i iCloud sparas dina röstinspelningar i iCloud.* Du kan enkelt radera dem om du behöver mer utrymme.

Öppna Röstmemon och radera inspelningen du inte längre vill ha. Den flyttas då till Senast raderade där den sedan raderas permanent efter 30 dagar. Fram till dess kan du välja att återskapa eller radera den permanent. Välj Återställ alla eller Radera allt för att utföra åtgärder på alla inspelningar samtidigt.

Om du använder iOS 11 eller tidigare, eller macOS High Sierra eller tidigare, ingår dina röstmemon i iCloud-säkerhetskopia, inte i iCloud.

 

 

Läs mer

Learn how iCloud operates in China mainland.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: