Arkivera eller kopiera iCloud-data

Läs om hur du gör kopior av de data du använder med iCloud.

Ibland kanske du vill göra en kopia av de data du använder med iCloud och förvara den på ett säkert ställe. Om du oavsiktligt råkar radera en viktig kontakt, ett e-postmeddelande eller ett dokument kan du hämta det från kopian.

Följ stegen nedan när du vill kopiera data för dina olika program. 

Dokument och iCloud Drive-filer

Använd stegen nedan när du ska kopiera dokument från OS X Mountain Lion eller senare, iCloud.com, Windows eller tredjepartsprogram.

Kopiera dokument i OS X Mountain Lion eller senare

 1. Öppna programmet som användes för att skapa dokumentet och välj sedan Arkiv > Öppna.
 2. Klicka på iCloud i övre vänstra hörnet av dialogrutan Öppna.
 3. Öppna det dokument du vill kopiera och håll sedan ned alternativtangenten och välj Arkiv > Spara som.
 4. Välj var du vill spara dokumentet och klicka sedan på Spara.

I OS X Mountain Lion eller senare kan du öppna filer för Förhandsvisning och Textredigerare som lagrats i iCloud från iCloud-listan i dialogrutan Öppna. De är inte tillgängliga på iCloud.com.

Om du uppgraderade till iCloud Drive och använder OS X Yosemite, kan du kopiera dina filer från iCloud Drive-mappen i Finder. Om du har skapat ett dokument i ett program från tredje part, och detta dokument inte visas i Finder, kontaktar du utvecklaren för att ta reda på hur du kopierar data från programmet.

Kopiera dokument från iCloud.com

Om du uppgraderade till iCloud Drive använder du stegen nedan för att hämta filer som du har lagrat i iCloud Drive eller iWork för iCloud beta:

 1. Logga in på iCloud.com på en Mac-dator eller PC.
 2. Öppna iCloud Drive, Pages, Numbers eller Keynote.
 3. Leta reda på och välj filen.
 4. Klicka på nedåtpilen eller välj Hämta dokument från menyn Åtgärd  kugghjulssymbol. Dokumentet hämtas till standardplatsen för hämtningar.

Om du inte har uppgraderat ditt konto till att använda iCloud Drive visas inte filerna i iCloud Drive-appen på iCloud.com.

Kopiera dokument från Windows

Om du uppgraderade till iCloud Drive och aktiverade iCloud Drive med hjälp av iCloud för Windows på en PC som kör Windows 7 eller senare, kan du kopiera filerna från mappen iCloud Drive i Utforskaren.

Du kan även använda stegen ovan för att kopiera dokumenten från iCloud.com.

Kopiera dokument från appen iCloud Drive i iOS 9

Om du uppgraderade till iCloud Drive skickar du kopior av filer lagrade i iCloud Drive med hjälp av dessa steg.

 1. Öppna appen iCloud Drive på en iPhone, iPad eller iPod touch.
 2. Öppna filen genom att trycka på den.
 3. Tryck på Dela i det nedre vänstra hörnet.
 4. Välj på vilket sätt du vill skicka en kopia av filen.

Kopiera dokument som skapats med tredjepartsprogram

För dokument som lagrats i iCloud och skapats med tredjepartsprogram kontaktar du utvecklaren och frågar om hur du kopierar programdata.

Bilder och videor

Du kanske redan har en kopia av ditt bibliotek i iCloud-bildbibliotek  och bilder från de senaste 30 dagarna i Min bildström:

 • Om du aktiverade iCloud-bildbibliotek överförs dina bilder och videor automatiskt till iCloud med full upplösning. Så här kopierar du dessa bilder och videor:
  • I iOS 8 eller senare trycker du på Inställningar > iCloud > Bilder. Välj sedan Hämta och behåll original och importera bilderna till din dator
  • I OS X Yosemite 10.10.3 eller senare öppnar du programmet Bilder. Välj Bilder > Inställningar och välj sedan Hämta original till datorn.
  • Om du bara vill hämta några bilder eller videor kan du hämta den senaste versionen av bilder och videor med iCloud.com.
 • I OS X importeras bilderna i Min bildström automatiskt till ditt Bilder-, iPhoto- eller Aperture-bibliotek, om inte Min bildström och Automatisk import är avstängda i programmets inställningar. Om du har aktiverat iCloud-bildbibliotek hittar du bilderna i mappen Alla bilder istället för i Min bildström. 
  Kontrollera inställningarna med de här stegen:
 • I Windows importeras bilderna i Min bildström automatiskt när Min bildström är aktiverat i iCloud för Windows.

Du kan även använda stegen nedan till att kopiera bilder och videor manuellt. Kommentarer och gilla-markeringar som är kopplade till en delad bild sparas inte och bilder och videor som sparas från delade album får inte full upplösning.

Kopiera innehåll från Min bildström och iCloud-bilddelning på din iOS-enhet

Om du inte har slagit på iCloud-bildbibliotek använder du dessa steg till att kopiera innehåll från Min bildström i iOS 8.1 eller senare:

 1. Öppna Bilder, tryck på Album och tryck sedan på Min bildström.
 2. Spara bilder med någon av följande metoder:
  • Öppna en bild genom att trycka på den. Tryck sedan på delningssymbolen. Om du vill välja fler bilder rullar du bilderna åt vänster eller höger och trycker på dem du vill spara. Tryck på Spara bild.
  • Tryck på Välj och sedan på de bilder du vill spara. Tryck på delningssymbolen och tryck sedan på Spara bild.
 3. Importera bilderna till din dator.

Använd dessa steg till att kopiera innehåll från ett delat album i iOS 8 eller senare:

 1. Öppna Bilder, tryck på Delat > Delning och tryck sedan på det delade albumet.
 2. Spara bilder med någon av följande metoder:
  • Öppna en bild genom att trycka på den och tryck sedan på Dela. Om du vill välja fler bilder rullar du bilderna åt vänster eller höger och trycker på dem du vill spara. Tryck på Spara bild.
  • Tryck på Välj och sedan på de bilder du vill spara. Tryck på delningssymbolen och tryck sedan på Spara bild.
 3. Importera bilderna till din dator.

I iOS 7 använder du dessa steg till att kopiera innehåll från Min bildström eller ett delat album:

 1. Öppna Bilder.
  • Du kopierar innehåll från Min bildström genom att trycka på Album och sedan trycka på Min bildström.
  • Du kopierar innehåll från en delad ström som du prenumererar på genom att trycka på Delat och sedan trycka på den delade bildströmmen.
 2. Spara bilder med någon av följande metoder:
  • Öppna en bild genom att trycka på den. Tryck sedan på delningssymbolen. Om du vill välja fler bilder rullar du bilderna åt vänster eller höger och trycker på dem du vill spara. Tryck på Spara i kamerarullen. (Om du använder en iPhone 4s eller iPhone 4 trycker du på Nästa och sedan på Spara i kamerarullen.)
  • Tryck på Välj och sedan på de bilder du vill spara. Tryck på Dela och sedan på Spara i kamerarulle.
 3. Importera bilderna till din dator.

Kopiera innehåll från iCloud-bilddelning i OS X Mountain Lion eller senare

Följ de här stegen om du vill importera bilder och videor i delade bildströmmar till Bilder-biblioteket manuellt: 

 1. Öppna Bilder och välj fliken Delat.
 2. Dubbelklicka på en delad ström.
 3. Högerklicka (eller kontrollklicka) på en bild och välj Importera.

Följ de här stegen om du vill importera bilder och videor i delade bildströmmar till iPhoto-biblioteket manuellt: 

 1. Öppna iPhoto och välj Delat > iCloud i källistan.
 2. Välj en delad bildström under Släkt och vänners strömmar.
 3. Du kan importera allt nytt innehåll eller välja ut vilka objekt som ska importeras: 
  • Om du vill importera allt nytt innehåll klickar du på Lägg till och sedan på Importera.
  • Om du vill importera specifika objekt öppnar du den delade bildströmmen, håller ner kommandotangenten och markerar det du vill importera. Klicka på Lägg till och sedan på Importera.

Följ de här stegen om du vill importera bilder och videor i delade bildströmmar till Aperture-biblioteket manuellt: 

 1. I Library inspector (biblioteksgranskaren) väljer du Photo Stream (bildström).
 2. Dubbelklicka på en delad ström.
 3. Markera bilderna eller videoklippen som du vill importera.
 4. När du vill importera bilderna eller videoklippen drar du dem till ett projekt eller ett album i Library inspector (biblioteksgranskaren).

När du har importerat bilderna kanske du vill säkerhetskopiera Aperture-biblioteket. Du kan lära dig mer om säkerhetskopiering i Bilder, iPhoto eller Aperture.

Kopiera innehåll från Min bildström och iCloud-bilddelning i Windows

Alla bilder i Min bildström sparas automatiskt på din Windows-dator och är tillgängliga även om du stänger av Bilder i iCloud för Windows. Om du vill spara bilder och videor från en delad ström måste du spara dem till en annan mapp på hårddisken:

 1. Öppna iCloud för Windows.
 2. Klicka på knappen Alternativ bredvid Bilder (eller Bildström). Anteckna sökvägen som visas under platsen för iCloud Bilder.
 3. Öppna ett mappfönster i Utforskaren.
 4. Gå till iCloud Bilder-mappen med ovanstående sökväg. Öppna mappen Delat.
 5. Markera de bilder du vill spara och kopiera dem sedan till en annan mapp på datorn. Inkludera den här mappen om du säkerhetskopierar datorn.

Information om hur du säkerhetskopierar din Windows-dator finns på Microsoft Support.

Mail

Med hjälp av dessa steg kan du flytta, radera eller kopiera iCloud-e-postmeddelanden i OS X Mountain Lion eller senare.

Kontakter

Använd stegen nedan för att exportera kontakter från OS X Mountain Lion eller senare, iCloud.com eller Outlook 2007 till Outlook 2016.

Exportera kontakter i OS X Mountain Lion eller senare

 1. Öppna Kontakter.
 2. Välj Innehåll > Visa grupper. I OS X Mountain Lion väljer du Innehåll > Grupper.
 3. Markera Alla kontakter i listan Grupper.
 4. Klicka på en kontakt i listan Kontakter.
 5. Välj Redigera > Markera allt om du vill markera alla kort för export.
 6. Välj Arkiv > Exportera > Exportera vCard.
 7. Välj var du vill spara filen och klicka sedan på Spara.

Om du använder Grupper bör du överväga att arkivera hela databasen i Kontakter eller Adressbok utöver att exportera vCard-korten. Med vCard-metoden kopieras kontakterna, men inte grupperna. Arkiv är mer komplicerade, men det är inte säkert att det går att återskapa data korrekt med arkiv om du är ansluten till internet och inloggad i iCloud.

Du exporterar ett arkiv i OS X Mountain Lion eller senare genom att öppna Kontakter och välja Arkiv > Exportera > Kontakter-arkiv.

Exportera kontakter från iCloud.com

Exportera kontaktinformation i iCloud som ett vCard-kort.

Exportera kontakter i Outlook 2007 till Outlook 2016

Läs Microsofts anvisningar för att exportera kontakter.

Kalendrar

Använd stegen nedan för att exportera kalendrar från OS X Mountain Lion eller senare, iCloud.com eller Outlook 2007 till Outlook 2016.

Exportera en kalender i OS X Mountain Lion eller senare

Läs om hur du exporterar kalendrar.

Hämta en kalender från iCloud.com

 1. Gå till iCloud.com, logga in med ditt Apple-ID och öppna Kalender.
 2. Dela din kalender offentligt.
 3. Kopiera webbadressen för den delade kalendern och klistra in den i adressfältet i din webbläsare. Tryck inte på Enter eller Retur.
 4. Ändra ”webcal” till ”http” och tryck på Enter eller Retur. En ICS-fil hämtas till standardplatsen för hämtningar.
 5. Lägg till kalendern i en kalenderklient som Kalender på en Mac-dator eller Outlook på en Windows-dator.
 6. Sluta dela kalendern.

Exportera en kalender i Outlook 2007 till Outlook 2016

 1. Öppna Outlook och gå till din kalender.
 2. Markera den kalender du vill kopiera i kalenderlistan.
 3. Avmarkera alla andra kalendrar.
 4. I Outlook 2010 eller senare väljer du Arkiv > Spara kalender. I tidigare versioner av Outlook väljer du Arkiv > Spara som.
 5. Klicka på Fler alternativ om du vill ändra datumintervallet och mängden detaljer som ska ingå i kalendern. Detta varierar beroende på Outlook-version.
 6. Klicka på OK.
 7. Välj var du vill spara kalendern och klicka sedan på Spara.
 8. Upprepa med varje kalender du vill kopiera.

Safari

Exportera en kopia av dina Safari-bokmärken:

 1. Välj Arkiv > Exportera bokmärken.
 2. Välj var du vill exportera filen och klicka sedan på Spara. Filnamnet blir Safari Bookmarks.html om du inte ändrar det.

Om du vill veta mer om hur du exporterar en kopia av bokmärken från Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Internet Explorer, läser du anvisningarna för export av bokmärken från Mozilla, Google eller Microsoft.

Anteckningar

Du kopierar anteckningar genom att öppna Anteckningar på iCloud.com. Kopiera texten i varje anteckning och klistra in den i ett dokument på datorn, till exempel ett dokument i Pages eller Textredigerare. Spara dokumentet på datorn.

Exportera anteckningarna i PDF-format genom att öppna appen Anteckningar i OS X Mountain Lion eller senare. Markera anteckningen och klicka sedan på Arkiv > Exportera som PDF och välj en plats.

iTunes Store-köp

Med iTunes kan du komma åt tidigare inköp av musik, filmer och TV-program från alla dina enheter. Om du vill göra en fullständig säkerhetskopia kanske du även vill kopiera dina iTunes-data. Läs om hur du säkerhetskopierar iTunes-biblioteket till en extern hårddisk.

Glöm inte att säkerhetskopiera

Om du sparar kopior av dina programdata på datorn bör du säkerhetskopiera datorn regelbundet. Du bör också säkerhetskopiera dina iOS-enheter regelbundet. Med en säkerhetskopia kan du återskapa dina data om datorn eller iOS-enheten går sönder eller tappas bort.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: