Arkivera och kopiera informationen du lagrar i iCloud

Läs om hur du kopierar informationen du använder med iCloud.

Du kan vilja göra en kopia av informationen du lagrar i iCloud. Om du råkar ta bort en viktig kontakt eller ett viktigt mejl eller dokument kan du välja att återskapa innehållet från iCloud eller från någon annan kopia som du har.

iCloud Drive-filer

Följ stegen nedan för att kopiera dokument från din Mac, iPhone, iPad, iPod touch, iCloud.com eller Windows-dator. Om du kopierar en fil från en delad mapp på iCloud Drive till en annan mapp kopieras inte tillgång till delning. Läs mer om att dela mappar.

Kopiera filer från iCloud Drive till din Mac

 1. Klicka på iCloud Drive i sidofältet i ett Finder-fönster. 
 2. Tryck på och håll ned alternativtangenten och dra filen till en ny plats.

Kopiera filer från appen Filer på din iPhone, iPad eller iPod touch

Följ dessa steg för att skicka kopior av filer lagrade på iCloud Drive:

 1. Öppna appen Filer och tryck på iCloud Drive.
 2. Tryck på mappen du vill öppna och sedan på filen för att öppna den.
 3. Tryck på Dela  i det nedre vänstra hörnet.
 4. Välj på vilket sätt du vill skicka en kopia av filen.

För dokument, kalkylblad och presentationer trycker du på Mer  längst upp till höger, väljer Exportera och väljer hur du vill exportera filen. Du kan också spara en lokal kopia på din fil

Kopiera filer från iCloud.com

Följ stegen nedan för att hämta filer som lagras på iCloud Drive, eller filer som är tillgängliga från iWork-appar på iCloud.com:

 1. Logga in på iCloud.com.
 2. Öppna iCloud Drive.
 3. Leta reda på och välj filen.
 4. Klicka på Hämta  högst upp på sidan eller dubbelklicka på filen. Dokumentet hämtas till standardplatsen för hämtningar.

Kopiera filer från Windows

Om du har aktiverat iCloud Drive med iCloud för Windows på en pc kan du kopiera filerna från mappen iCloud Drive i Utforskaren. Du kan även kopiera dina filer från iCloud.com.

Om du behöver hjälp med några data från tredje part som lagras på iCloud kontaktar du apputvecklaren direkt. Tredjepartsdata använder ibland iCloud-lagring utan att du kan se detaljerad information om detta.

Bilder och videor

Om du har aktiverat iCloud-bilder överförs dina bilder automatiskt till iCloud i full upplösning. 

Hämta kopior av dina bilder och videor från din enhet

 • På iPhone, iPad eller iPod touch trycker du på Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Bilder. Välj sedan Hämta och behåll original och importera bilderna till din dator
 • På Mac öppnar du programmet Bilder. Välj de bilder och videor som du vill kopiera. Välj Arkiv > Exportera.
 • Se till att iCloud för Windows är inställt på din dator och aktivera iCloud-bilder. Öppna Utforskaren. Klicka på iCloud-bilder i navigeringsfönstret och välj sedan de bilder du vill behålla på din dator. Högerklicka på bilderna och välj Behåll alltid på den här enheten. Om du använder iCloud för Windows 10 eller tidigare kan du lära dig hur du hämtar dina bilder. När objekten har hämtats kopierar du dem till en annan mapp på din dator. Tryck ned Ctrl-tangenten och dra objekten till mappen för att göra det. Inkludera den här mappen om du säkerhetskopierar datorn.

Hämta kopior av dina bilder och videor från iCloud.com

Om du vill hämta några få bilder eller videor kan du hämta den senaste versionen av bilder och videor med hjälp av iCloud.com.

 • Gå till iCloud.com på din iPhone, iPad eller iPod touch och tryck på Bilder och sedan på Välj. Välj sedan vilka bilder och videor som du vill hämta och klicka på Mer . Tryck på Hämta så hämtas dina bilder och videor som en zip-fil till iCloud Drive. 
 • Gå till iCloud.com på din Mac eller pc och klicka på Bilder. Välj sedan vilka bilder och videor som du vill hämta och klicka på Hämta 

Kopiera bilder från Delade album

Du kan även följa stegen nedan för att kopiera bilder och videor manuellt. Kommentarer och gilla-markeringar som är kopplade till en delad bild sparas inte, och bilder och videor som sparas från delade album får inte full upplösning.

Kopiera bilder från delade album på din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Öppna Bilder och tryck på Album.
 2. Leta reda på Delade album och tryck på albumet du letar efter. Du kan behöva svepa åt vänster för att hitta det delade albumet.
 3. Spara bilder från albumet med en av följande metoder:
  • Öppna en bild genom att trycka på den och tryck sedan på Dela . Bläddra mellan bilderna åt vänster eller höger och tryck på dem du vill spara om du vill markera fler bilder. Tryck på Spara bild.
  • Tryck på Markera och sedan på de bilder du vill spara. Tryck på Dela och sedan på Spara bild.
 4. Importera bilderna till din dator.

Kopiera bilder och videor från delade album på din Mac

Följ de här stegen om du vill importera bilder och videor i delade album till bildbiblioteket manuellt: 

 1. Öppna Bilder och tryck på Delade album.
 2. Dubbelklicka på ett delat album.
 3. Kontrollklicka (eller högerklicka) på en bild och välj Importera.

När du har importerat bilderna kanske du vill säkerhetskopiera biblioteket. Du kan lagra dem som ett separat bibliotek på datorn eller på en annan enhet.

Kopiera bilder och videor från delade album i Windows

Sparade bilder är tillgängliga även om du stänger av Bilder i iCloud för Windows. Om du vill spara bilder och videor från ett delat album måste du spara dem i en annan mapp på hårddisken:

 1. Öppna iCloud för Windows.
 2. Klicka på Alternativ bredvid Bilder. Anteckna sökvägen som visas under platsen för iCloud Bilder.
 3. Öppna ett fönster i Utforskaren (Windows 7 eller senare). 
 4. Gå till iCloud Bilder-mappen med ovanstående sökväg. Öppna mappen Delat.
 5. Markera de bilder som du vill spara och kopiera dem sedan till en annan mapp på datorn. Tryck ned Ctrl-tangenten och dra objekten till din mapp för att göra det. Inkludera den här mappen om du säkerhetskopierar datorn.

Information om hur du säkerhetskopierar din Windows-dator finns på Microsoft Support.

Hämta bilder från Min bildström på din iPhone, iPad eller iPod touch

Bilder i Min bildström hämtas automatiskt till din Mac. Följ dessa steg för att hämta dem till din iPhone, iPad eller iPod touch. 

 1. Tryck på Bilder och sedan på fliken Album.
 2. Tryck på Min bildström.
 3. Tryck på Välj och sedan på de bilder du vill spara. 
 4. Tryck på Dela och sedan på Spara bild. 

Mail

Kontakter

Följ stegen nedan för att exportera kontakter från din Mac, iCloud.com eller pc.

Exportera kontakter på din Mac

 1. Öppna Kontakter. 
 2. Välj Alla kontakter.
 3. Klicka på en kontakt i kontaktlistan.
 4. Välj Arkiv > Exportera > Exportera vCard eller välj Redigera > Markera alla för att välja alla kort för export.
 5. Välj var du vill spara filerna och klicka sedan på Spara.

Om du använder Grupper bör du överväga att både arkivera hela databasen i Kontakter eller Adressbok och exportera vCard-korten. Med vCard-metoden ovan kopieras kontakterna, men inte grupperna. Arkiv är mer komplicerade, men det är inte säkert att det går att återskapa data korrekt med arkiv om du är ansluten till internet och inloggad i iCloud.

Om du vill exportera ett arkiv öppnar du Kontakter och väljer Arkiv > Exportera > Kontakter-arkiv. 

Exportera kontakter från iCloud.com

Exportera kontakter i Outlook på din pc

Kalender

Följ stegen nedan för att exportera kalendrar från din Mac iCloud.com eller pc.

Exportera en kalender på din Mac

 1. Tryck på kalenderns namn i Kalender. Om dina kalendrar inte visas trycker du på Kalendrar.
 2. Välj Arkiv > Exportera > Exportera.
 3. Välj var filen ska sparas och klicka sedan på Exportera.

Hämta en kalender från iCloud.com

 1. Logga in på iCloud.com med ditt Apple-ID och öppna Kalender.
 2. Dela din kalender offentligt.
 3. Kopiera webbadressen för den delade kalendern och klistra in den i adressfältet i webbläsaren. Klicka inte på returtangenten.
 4. Ändra ”webcal” till ”http” och klicka på returtangenten. En ICS-fil hämtas till standardplatsen för hämtningar.
 5. Lägg till kalendern till en kalenderklient som Kalender på Mac eller Outlook på en Windows-dator.
 6. Sluta dela kalendern.

I iCloud-kalendrar sparas information från de senaste sex månaderna, och upp till tre år in i framtiden.

Exportera en kalender i Outlook på din pc

 1. Öppna Outlook och gå till Kalender.
 2. Välj kalendern som du vill kopiera i kalenderlistan.
 3. Avmarkera alla kalendrar.
 4. Välj Arkiv > Spara kalender.
 5. Klicka på Fler alternativ om du vill ändra datumintervallet och mängden detaljer som ska ingå i kalendern. Detta varierar beroende på Outlook-version.
 6. Klicka på OK.
 7. Välj var du vill spara kalendern och klicka sedan på Spara.
 8. Upprepa med varje kalender som du vill kopiera.

Påminnelser

Exportera en kopia av dina Påminnelser på din Mac som kör macOS Mojave eller tidigare:

 1. Öppna Påminnelser.
 2. Gå till listan med påminnelser som du vill exportera.
 3. Välj Arkiv > Exportera.
 4. Ange ett namn, välj plats och klicka sedan på Exportera.

Safari

Exportera en kopia av dina Safari-bokmärken på din Mac:

 1. Välj Arkiv > Exportera bokmärken.
 2. Välj var du vill exportera filen och klicka sedan på Spara. Filnamnet är Safari Bookmarks.html om du inte ändrar det.

Om du vill veta mer om hur du exporterar en kopia av bokmärken från Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Internet Explorer, läser du anvisningarna för export av bokmärken från Mozilla, Google eller Microsoft.

Anteckningar

Gör en kopia av en anteckning på din Mac eller på iCloud.com:

 1. Öppna appen Anteckningar och välj anteckningen i fråga.
 2. Klicka på Arkiv > Exportera som PDF. 
 3. Välj var du vill spara dokumentet på datorn.

Röstmemon

Gör en kopia av ett röstmemo på din iPhone eller iPad:

 1. Öppna appen Röstmemon och tryck på inspelningen som du vill kopiera. 
 2. Tryck på Mer  > Duplicera. Du kan även trycka på Dela för att skicka inspelningen via Meddelanden eller Mail eller spara filen i Filer.

På din Mac drar du bara inspelningen som du vill duplicera för att kopiera den till en ny plats. Du kan också trycka på Dela  för att skicka inspelningen via Meddelanden eller Mail. 

Glöm inte att säkerhetskopiera

iCloud säkerhetskopierar din iPhone, iPad och iPod touch automatiskt varje dag när den är ansluten till en strömkälla och wifi och när enhetens skärm är låst. Om du vill behålla en till kopia kan du säkerhetskopiera till din dator. Du bör också säkerhetskopiera dina iOS- och iPadOS-enheter regelbundet. Med en säkerhetskopia kan du återskapa dina data om datorn eller enheten är skadad eller tappas bort.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: