Arkivera och kopiera informationen du lagrar i iCloud

Läs om hur du kopierar informationen du använder med iCloud.

Du kan vilja göra en kopia av informationen du lagrar i iCloud. Om du råkar ta bort en viktig kontakt eller ett viktigt e-postmeddelande eller dokument, kan du välja att återskapa den/det från iCloud eller från någon annan kopia som du har.

iCloud Drive-filer

Följ stegen nedan för att kopiera dokument från din Mac, iPhone, iPad, iPod touch, iCloud.com eller Windows-dator. Om du behöver hjälp med några data från tredje part som lagras i iCloud kontaktar du apputvecklaren direkt. Tredjepartsdata kan använda iCloud-lagring även om du inte ser detaljerad information om detta.

Kopiera filer på din Mac

 1. Öppna programmet som du använde för att skapa dokumentet och välj sedan Arkiv > Öppna.
 2. Klicka på iCloud i det övre vänstra hörnet av dialogrutan Öppna.
 3. Öppna dokumentet som du vill kopiera, håll ned alternativtangenten och välj Arkiv > Spara som.
 4. Välj var du vill spara dokumentet och klicka sedan på Spara.

Om du använder OS X Yosemite eller senare kan du kopiera dina filer från mappen iCloud Drive i Finder.

I OS X Mountain Lion eller senare kan du öppna filer till Förhandsvisning och Textredigerare sparade i iCloud från iCloud-listan i dialogrutan Öppna.

Kopiera filer från appen Filer på din iPhone, iPad eller iPod touch

Om du har iOS 11 eller senare skickar du kopior av filer lagrade i iCloud Drive med hjälp av dessa steg.

 1. Öppna appen Filer på iPhone, iPad eller iPod touch.
 2. Öppna filen genom att trycka på den.
 3. Tryck på Dela i nedre vänstra hörnet.
 4. Välj på vilket sätt du vill skicka en kopia av filen.

Om du har iOS 9 eller iOS 10 följer du samma steg i appen iCloud Drive istället.

Kopiera filer från iCloud.com

Använd stegen nedan för att hämta filer som du har sparat i iCloud Drive, eller filer som är tillgängliga från iWork-appar på iCloud.com.

 1. Logga in på iCloud.com på en Mac-dator eller PC.
 2. Öppna appen iCloud Drive.
 3. Hitta och välj filen.
 4. Klicka på nedåtpil eller välj Hämta dokument från menyn Åtgärd  kugghjulssymbol. Dokumentet hämtas till standardplatsen för hämtningar.

Kopiera filer från Windows

Om du har aktiverat iCloud Drive med iCloud för Windows på en pc, kan du kopiera dina filer från mappen iCloud Drive i Filutforskaren. Du kan även kopiera dina filer från iCloud.com.

Bilder och videor

Du kanske redan har en kopia av ditt bibliotek i iCloud-bildbibliotek eller bilder från de senaste 30 dagarna i Min bildström*

Om du aktiverade iCloud-bildbibliotek överförs dina bilder och videor automatiskt till iCloud med full upplösning. Du kan kopiera dina bilder och videor genom att följa de här stegen:

 • På din iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 10.3 eller senare trycker du på Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Bilder. Om du använder iOS 10.2 eller tidigare trycker du på Inställningar > iCloud > Bilder. Välj sedan Hämta och behåll original och importera bilderna till din dator
 • På din Mac med OS X Yosemite 10.10.3 eller senare öppnar du programmet Bilder. Välj Bilder > Arkiv > Exportera.
 • På din Windows-dator konfigurerar du iCloud för Windows och slår på iCloud-bildbibliotek.

Om du vill hämta några få bilder eller videor kan du hämta den senaste versionen av bilder och videor till datorn med hjälp av iCloud.com. Gå bara till iCloud.com och öppna appen Bilder. Välj sedan vilka bilder och videor som du vill hämta och klicka på  .

Bilderna i Min bildström* importeras automatiskt till Bilder-biblioteket på din Mac, såvida inte Min bildström och Automatisk import är avstängda i programmets inställningar. Om du aktiverar iCloud-bildbibliotek hittar du bilderna i mappen Alla bilder istället för i Min bildström. 

Du kan även använda stegen nedan till att kopiera bilder och videor manuellt. Kommentarer och gilla-markeringar som är kopplade till en delad bild sparas inte, och bilder och videor som sparas från delade album får inte full upplösning.

Kopiera bilder från iCloud-bilddelning på din iPhone, iPad eller iPod touch

På din iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 8 eller senare:

 1. Öppna Bilder, tryck på Delat > Delning och tryck sedan på namnet på det delade albumet.
 2. Spara bilder med en av dessa metoder:
  • Öppna en bild genom att trycka på den och tryck sedan på Dela. Om du vill markera fler bilder rullar du bilderna åt vänster eller höger och trycker på dem du vill spara. Tryck på Spara bild.
  • Tryck på Markera och sedan på de bilder du vill spara. Tryck på delningssymbolen och tryck sedan på Spara bild.
 3. Importera bilderna till din dator.

Kopiera bilder och videor från iCloud-bilddelning på din Mac

Följ de här stegen om du vill importera bilder och videor i delade bildströmmar till Bilder-biblioteket manuellt: 

 1. Öppna Bilder och välj fliken Delat.
 2. Dubbelklicka på en delad ström.
 3. Högerklicka (eller kontrollklicka) på en bild och välj Importera.

När du har importerat bilderna kanske du vill säkerhetskopiera biblioteket. Du kan lagra dem som ett separat bibliotek på datorn eller på en annan enhet.

Kopiera innehåll från Min bildström och iCloud-bilddelning i Windows

Alla bilder i Min bildström sparas automatiskt på din Windows-dator och är tillgängliga även om du stänger av Bilder i iCloud för Windows. Om du vill spara bilder och videor från en delad ström måste du spara dem till en annan mapp på hårddisken:

 1. Öppna iCloud för Windows.
 2. Klicka på knappen Alternativ bredvid Bilder (eller Bildström). Anteckna sökvägen som visas under platsen för iCloud Bilder.
 3. Öppna ett mappfönster i Utforskaren.
 4. Gå till iCloud Bilder-mappen med ovanstående sökväg. Öppna mappen Delat.
 5. Markera de bilder som du vill spara och kopiera dem sedan till en annan mapp på datorn. Inkludera den här mappen om du säkerhetskopierar datorn.

Information om hur du säkerhetskopierar din Windows-dator finns på Microsoft Support.

 

* Om du skapade ditt Apple-ID nyligen är Min bildström kanske inte tillgängligt. Använd iCloud-bildbiblioteket för att spara dina bilder och videor i iCloud.

Mail

Följ de här stegen för att flytta, ta bort eller kopiera iCloud-epost på din Mac.

Kontakter

Följ stegen nedan för att exportera kontakter från din Mac, iCloud.com eller pc.

Exportera kontakter på din Mac

 1. Öppna Kontakter.
 2. Välj Innehåll > Visa grupper.
 3. Välj Alla kontakter i listan Grupper.
 4. Klicka på en kontakt i kontaktlistan.
 5. Välj Ändra > Markera allt för att välja alla kort för export.
 6. Välj Arkiv > Exportera > Exportera vCard-kort.
 7. Välj var du vill spara filen och klicka sedan på Spara.

Om du använder Grupper bör du överväga att arkivera hela databasen i Kontakter eller Adressbok utöver att exportera vCard-korten. Med vCard-metoden ovan kopieras kontakterna, men inte grupperna. Arkiv är mer komplicerade, men det är inte säkert att det går att återskapa data korrekt med arkiv om du är ansluten till internet och inloggad i iCloud.

Om du vill exportera ett arkiv i OS X Mountain Lion eller senare öppnar du Kontakter och väljer Arkiv > Exportera > Kontakter-arkiv.

Exportera kontakter från iCloud.com

Exportera kontakter i Outlook på din pc

Kalendrar

Följ stegen nedan för att exportera kalendrar från din Mac, iCloud.com eller pc.

Exportera en kalender på din Mac

 1. Tryck på kalenderns namn i Kalender. Om dina kalendrar inte visas trycker du på Kalendrar.
 2. Välj Arkiv > Exportera > Exportera.
 3. Välj var filen ska sparas och klicka sedan på Exportera.

Hämta en kalender från iCloud.com

 1. Logga in på iCloud.com med ditt Apple-ID och öppna Kalender.
 2. Dela din kalender offentligt.
 3. Kopiera webbadressen för den delade kalendern och klistra in den i adressfältet i webbläsaren. Tryck inte på Enter eller Retur.
 4. Ändra ”webcal” till ”http” och tryck på Enter eller Retur. En ICS-fil hämtas till standardplatsen för hämtningar.
 5. Lägg till kalendern till en kalenderklient som Kalender på Mac eller Outlook på en Windows-dator.
 6. Sluta dela kalendern.

I iCloud-kalendrar sparas information från de senaste sex månaderna, och upp till tre år in i framtiden.

Exportera en kalender i Outlook på din pc

 1. Öppna Outlook och gå till Kalender.
 2. Välj kalendern som du vill kopiera i kalenderlistan.
 3. Avmarkera alla kalendrar.
 4. Välj Arkiv > Spara kalender.
 5. Klicka på Fler alternativ om du vill ändra datumintervallet och mängden detaljer som ska ingå i kalendern. Detta varierar beroende på Outlook-version.
 6. Klicka på OK.
 7. Välj var du vill spara kalendern och klicka sedan på Spara.
 8. Upprepa med varje kalender som du vill kopiera.

Påminnelser

Exportera en kopia av dina påminnelser på din Mac:

 1. Öppna Påminnelser.
 2. Gå till listan med påminnelser som du vill exportera.
 3. Välj Arkiv > Exportera.
 4. Ange ett namn, välj plats och klicka sedan på Exportera.

Safari

Exportera en kopia av dina Safari-bokmärken på din Mac:

 1. Välj Arkiv > Exportera bokmärken.
 2. Välj var du vill exportera filen och klicka sedan på Spara. Filnamnet är Safari Bookmarks.html om du inte ändrar det.

Om du vill veta mer om hur du exporterar en kopia av bokmärken från Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Internet Explorer, läser du anvisningarna för export av bokmärken från Mozilla, Google eller Microsoft.

Anteckningar

Du kopierar anteckningar genom att öppna Anteckningar på din Mac-dator på iCloud.com. Kopiera texten från varje anteckning och klistra in i ett dokument på datorn, som ett Pages- eller Textredigerare-dokument. Spara dokumentet på datorn.

Så här exporterar du anteckningar som PDF:

 1. Öppna appen Anteckningar.
 2. Välj vilka anteckningar som du vill exportera.
 3. Klicka på Arkiv > Exportera som PDF och välj en plats.

iTunes Store-inköp

Med iTunes kan du komma åt tidigare inköp av musik, filmer och TV-program från alla dina enheter. Om du vill göra en fullständig säkerhetskopia kanske du även vill kopiera dina iTunes-data. Läs om hur du säkerhetskopierar iTunes-biblioteket till en extern hårddisk.

Glöm inte att säkerhetskopiera

iCloud säkerhetskopierar din iPhone, iPad och iPod touch automatiskt varje natt när den är ansluten till en strömkälla och Wi-Fi och när enhetens skärm är låst. Om du vill behålla en till kopia kan du säkerhetskopiera till din dator. Du bör också säkerhetskopiera dina iOS-enheter regelbundet. Med en säkerhetskopia kan du återskapa dina data om datorn eller iOS-enheten går sönder eller tappas bort.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: Wed Aug 01 22:17:53 GMT 2018