Säkerhetskopieringsmetoder för iPhone, iPad och iPod touch

Med en säkerhetskopia kan du kopiera och spara informationen på din iPhone, iPad eller iPod touch. Om du byter ut enheten kan du använda en säkerhetskopia till att överföra information till en ny enhet.

En iPad och iPod på skärmen Appar och data. Där kan du använda en säkerhetskopia för att överföra appar och data till en annan enhet.

Bestäm vilken metod som passar bäst för dig

Du kan säkerhetskopiera din enhet med iCloud och med din dator om du skulle behöva en extra säkerhetskopia någon gång. Läs mer om hur du säkerhetskopierar din enhet eller återskapar din enhet från en säkerhetskopia.

iCloud

Dator

iCloud-säkerhetskopior

Med en anslutning till ett wifi-nätverk kan du säkerhetskopiera din enhet med iCloud. Du behöver inte ansluta din enhet till en dator för att säkerhetskopiera med iCloud. 

I iCloud-säkerhetskopior ingår nästan alla data och inställningar som lagras på din enhet. I iCloud-säkerhetskopior ingår inte:

 • Data som redan lagras på iCloud, till exempel kontakter, kalendrar, anteckningar, iCloud-bilder, iMessage-meddelanden, röstmeddelanden, SMS- och MMS-meddelanden samt hälsodata
 • Data som är lagrade med andra molntjänster, som Gmail och Exchange-e-post
 • Apple Mail-data
 • Information och inställningar för Apple Pay
 • Face ID- och Touch ID-inställningar
 • iCloud-musikbibliotek och App Store-innehåll

Läs mer om hur du säkerhetskopierar din enhet med iCloud eller hur du hanterar iCloud-lagring och raderar säkerhetskopior som du inte behöver längre.

Ditt innehåll sparas automatiskt på iCloud när du använder Meddelanden på iCloud, hälsodata på iOS 12 eller Röstmeddelanden. Om du aktiverar iCloud-bilder sparas också dina bilder automatiskt på iCloud.

Säkerhetskopior från din dator

Att säkerhetskopiera din enhet till datorn är inte detsamma som att synkronisera. I en säkerhetskopia ingår nästan alla din enhets data och inställningar. En säkerhetskopia från datorn innehåller inte:

 • Innehåll från iTunes Store och App Store eller PDF-filer som hämtats direkt till Apple Books
 • Innehåll som har synkroniserats från Finder eller iTunes, som importerade MP3-filer eller cd-skivor, videor, böcker och bilder
 • Data som redan lagras i iCloud, till exempel iCloud-bilder och iMessage samt SMS- och MMS-meddelanden
 • Face ID- och Touch ID-inställningar
 • Information och inställningar för Apple Pay
 • Apple Mail-data
 • Data från Aktivitet, Hälsa och Nyckelring (du kan endast säkerhetskopiera det här innehållet med krypterade säkerhetskopior i iTunes.)

Läs om hur du säkerhetskopierar din enhet med en dator, hur du hittar säkerhetskopior på din Mac eller pc och hur du raderar säkerhetskopior som du inte behöver längre.

Kan jag använda enhetens säkerhetskopia för andra typer enheter, exempelvis en iPhone-säkerhetskopia till en iPad?

Du kan återskapa en enhet från en säkerhetskopia av en annan typ av enhet, till exempel en iPad-säkerhetskopia till en iPhone, men då överförs inte alla typer av innehåll. Det kan handla om bilder, meddelanden, bilagor i meddelanden, röstmemon och appar som inte är kompatibla med enheten du återskapar på. Appar som endast är kompatibla med iPad överförs till exempel inte till din iPhone.

Om din enhet använder iCloud och Meddelanden i iCloud lagras dina iMessage-meddelanden samt SMS- och MMS-meddelanden automatiskt i iCloud.

Publiceringsdatum: