Support för Apple-ID

Alla ämnen, resurser och kontaktalternativ du behöver för Apple-ID.

Vad är ett Apple-ID?

Ditt Apple-ID är det konto som du använder för att få åtkomst till Apples tjänster, till exempel App Store, Apple Music, iCloud, iMessage och FaceTime. Du kan logga in på alla Apples tjänster med ett enda Apple-ID och lösenord.

Skapa ett Apple-ID

Det är enkelt att skapa ett Apple-ID. Du behöver bara ett för att logga in på alla dina Apple-tjänster.

Logga in på dina enheter

Logga in med ditt Apple-ID på alla dina enheter. Du kan göra det när du ställer in en ny enhet eller längre fram i Inställningar.

Skydda ditt Apple-ID

Med ett säkert Apple-ID skyddar du samtidigt all din information som kontakter, e-post, bilder och även säkerhetskopior av filerna på din iOS-enhet. Se till att du har ett starkt lösenord och aktiverar tvåfaktorsautentisering för extra säkerhet.

Hantera ditt Apple-konto

Lär dig hur du loggar in på flera enheter, ändrar kontoinformation och lösenord med mera.

Kontakta Apple-supporten

Hjälp mig med Apple-ID

Svara på några frågor så rekommenderar vi en lösning åt dig.