Tvåfaktorsautentisering för Apple-ID

Tvåfaktorsautentisering är framtaget för att se till att du är den enda personen som kan komma åt ditt konto. Läs om hur det fungerar och hur du aktiverar tvåfaktorsautentisering.

 

Tvåfaktorsautentisering är ett extra lager av säkerhet för ditt Apple-ID. Det är framtaget för att säkerställa att du är den enda personen som kan komma åt ditt konto, även om någon annan känner till ditt lösenord. När du loggar in med ditt Apple-ID för första gången på en ny enhet eller på webben behöver du både ditt lösenord och den sexsiffriga verifieringskoden som automatiskt visas på dina betrodda enheter. Tvåfaktorsautentisering förbättrar säkerheten betydligt för ditt Apple-ID och data som du lagrar hos Apple, eftersom det inte räcker med att endast känna till ditt lösenord för att komma åt ditt konto.

Tvåfaktorsautentisering är standardsäkerhetsmetoden för de flesta Apple-ID:n. Vissa Apple-tjänster och funktioner, som Apple Pay och Logga in med Apple, kräver tvåfaktorsautentisering. Vi rekommenderar att du använder tvåfaktorsautentisering och skyddar din enhet med ett lösenord (eller inloggningslösenord på en Mac) och Face ID eller Touch ID om din enhet stöder det.

Läs om tillgänglighet och minimisystemkrav för tvåfaktorsautentisering


Aktivera tvåfaktorsautentisering för ditt Apple-ID

Om du inte använder tvåfaktorsautentisering för ditt Apple-ID kan du aktivera det direkt på enheten eller på webben:

  • På din iPhone, iPad eller iPod touch: Gå till Inställningar > ditt namn > Lösenord och säkerhet. Tryck på Aktivera tvåfaktorsautentisering. Tryck sedan på Fortsätt och följ anvisningarna på skärmen.
  • På din Mac: Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på ditt namn (eller Apple-ID). Klicka på Lösenord och säkerhet. Bredvid tvåfaktorsautentisering klickar du på Slå på och följer anvisningarna på skärmen.
  • På webben: Gå till appleid.apple.com och logga in med ditt Apple-ID. Svara på dina säkerhetsfrågor och tryck sedan på Fortsätt. Tryck på Fortsätt när du ser en uppmaning om att uppgradera kontots säkerhet. Tryck sedan på Uppgradera kontots säkerhet och följ anvisningarna på skärmen.

Om du redan använder tvåfaktorsautentisering med ditt Apple-ID kan du inte stänga av det. Om du uppdaterade till tvåfaktorsautentisering av misstag kan du stänga av det inom två veckor efter registreringen. Om du gör det är ditt konto mindre säkert och du kan inte använda funktioner som kräver en högre säkerhetsnivå.


Första gången du loggar in med ditt Apple-ID på en ny enhet

När du loggar in med användarnamnet för ditt Apple-ID och lösenord för första gången på en ny enhet eller webben får du ett meddelande på dina betrodda enheter om att någon försöker logga in med ditt Apple-ID. Meddelandet kan innehålla en karta över den ungefärliga platsen för inloggningsförsöket. Den platsen baseras på den nya enhetens IP-adress och kan återspegla nätverket som den är ansluten till, snarare än den exakta fysiska platsen. Om du vet att du är den person som försöker logga in men inte känner igen platsen kan du fortfarande trycka på Tillåt och visa verifieringskoden. Om du inte är den som försöker logga in trycker du på Tillåt inte för att blockera inloggningsförsöket.

När du anger verifieringskoden på din nya enhet eller webben verifierar du att du litar på enheten som du loggar in på. Du kan också bli ombedd att ange lösenordet för en av dina enheter för att komma åt end-to-end krypterat innehåll lagrat på iCloud.

När du har loggat in behöver du inte ange någon verifieringskod på den enheten igen såvida du inte loggar ut fullständigt, raderar enheten eller behöver ändra lösenord av säkerhetsskäl. När du loggar in på webben kan du välja att lita på din webbläsare, så du inte blir ombedd att ange en verifieringskod igen på den datorn på 30 dagar.

Om du inte har med dig en betrodd enhet

Om du försöker logga in och inte har en betrodd enhet med dig som kan visa verifieringskoder kan du trycka på Har du inte fått en kod? på inloggningsskärmen och välja att skicka en kod till ett av dina betrodda telefonnummer. Det här textmeddelandet kan innehålla ytterligare en rad för domänvalidering som innehåller @-symbolen, webbplatsens namn och din kod (till exempel @icloud.com #123456 %apple.com). Du kan också få en kod direkt från Inställningar på en betrodd enhet.

Läs om hur du får en verifieringskod


Om betrodda telefonnummer och betrodda enheter

En betrodd enhet eller ett betrott telefonnummer hjälper till att verifiera din identitet när du loggar in på en ny enhet eller webbläsare med tvåfaktorsautentisering.

Vad är ett betrott telefonnummer?

Du behöver ha registrerat minst ett betrott telefonnummer som kan ta emot verifieringskoder för att använda tvåfaktorsautentisering. Om du har ett telefonnummer som inte är kopplat till din betrodda enhet kan du överväga att verifiera det som ett extra betrott telefonnummer. Om din iPhone är din enda betrodda enhet och den saknas eller är skadad, kan du inte ta emot de verifieringskoder som krävs för att komma åt ditt konto.

Så här ser du, lägger till eller ändrar dina betrodda telefonnummer:

  • På din iPhone, iPad eller iPod touch: Gå till Inställningar > ditt namn > Lösenord och säkerhet. Tryck på Ändra bredvid Betrott telefonnummer.
  • På din Mac: Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på ditt namn (eller Apple-ID). Klicka på Lösenord och säkerhet och lägg sedan till eller ta bort ett betrott telefonnummer.
  • Gå till avsnittet Kontosäkerhet i appleid.apple.com.

Vad är en betrodd enhet?

En betrodd enhet är en iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch eller Mac som du redan har loggat in på med tvåfaktorsautentisering. Det är en enhet som vi vet är din och som kan användas för att kontrollera din identitet genom att visa en verifieringskod från Apple när du loggar in på en annan enhet eller webbläsare.

Läs om hur du ser och hanterar dina betrodda enheter

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: