Säkerhet och ditt Apple-ID

Läs mer om säkerhet och ditt Apple-ID.

Ditt Apple-ID är det konto som du använder för att få åtkomst till Apples tjänster, till exempel App Store, Apple Music, iCloud, iMessage och FaceTime. Det innehåller e-postadressen och lösenordet som du använder när du loggar in samt kontakt-, betalnings- och säkerhetsinformation som du använder för Apples tjänster. Apple tar integriteten för din personliga information på största allvar och tillämpar branschpraxis för att skydda ditt Apple-ID.

Här är några av de bästa vanor du kan följa för att maximera ditt kontos säkerhet. 

Använd ett starkt lösenord för ditt Apple-ID

Apples policy kräver att du använder starka lösenord för ditt Apple-ID. Ditt lösenord måste innehålla minst åtta tecken och bestå av versaler och gemener och minst en siffra. Du kan också lägga till extra tecken och skiljetecken för att göra ditt lösenord ännu starkare. Apple använder också andra lösenordsregler för att se till att ditt lösenord inte är enkelt att gissa.

Om du inte är säker på om du har ett starkt lösenord går du till Apple-ID-kontosidan och nollställer lösenordet så snart som möjligt.

Se till att svaren på säkerhetsfrågorna är svåra att gissa

Apple använder säkerhetsfrågor för att erbjuda dig en alternativ metod att identifiera dig på webben eller när du kontaktar Apple-supporten. Säkerhetsfrågor utformas för att vara lätta för dig att komma ihåg, men svåra för någon annan att gissa sig till. När de används tillsammans med annan identifieringsinformation hjälper de Apple att verifiera att det är du som begär åtkomst till kontot. Om du inte har valt säkerhetsfrågor går du till Apple-ID-kontosidan och ställer in dem.

Skydda ditt konto med tvåfaktorsautentisering

Apple erbjuder en förbättrad säkerhetsmetod som heter tvåfaktorsautentisering. Det är framtaget för att se till att du är den enda som har åtkomst till ditt konto, även om någon annan kan ditt lösenord. När du anger ditt Apple-ID och lösenord första gången på en ny enhet ber vi dig att bekräfta din identitet med en sexsiffrig verifieringskod. Koden visas automatiskt på dina andra enheter eller skickas till ett betrott telefonnummer. Sedan anger du helt enkelt koden för att logga in och få åtkomst till ditt konto på den nya enheten. Dela aldrig ut ditt lösenord eller verifieringskod till någon annan.

Om du använder iOS 11.3 eller senare på din iPhone kanske du inte behöver ange någon verifieringskod. I vissa fall kan ditt betrodda telefonnummer verifieras automatiskt i bakgrunden på din iPhone. Du behöver göra en sak mindre och ditt konto skyddas ändå av tvåfaktorsautentisering.

Tvåfaktorsautentisering är inbyggt i iOS, macOS, tvOS, watchOS och Apples webbplatser. Du kan använda tvåfaktorsautentisering med ditt Apple-ID om du har en enhet som använder den senaste iOS- eller macOS-versionen eller om du har tillgång till en webbläsare och ett telefonnummer. Tvåfaktorsautentisering är standardmetoden för vissa nya Apple-ID som har skapats på iOS 10.3 eller senare och macOS 10.12.4 eller senare.

Om du inte har enheter som kan uppdateras till iOS 9 eller senare, eller OS X El Capitan eller senare, kan du ställa in tvåstegsverifiering för ditt Apple-ID istället.

Du behöver tvåfaktorsautentisering för att använda vissa funktioner som kräver förbättrad säkerhet.

Titta efter kryptering och SSL

Alla webbplatser där du kan visa eller ändra ditt Apple-ID använder SSL (Secure Sockets Layer) för att skydda din integritet. Leta efter låssymbolen i Safari när du öppnar ditt konto på Apple-ID-kontosidan för att försäkra dig om att din session är fullständigt krypterad och säker.

Integritets- och säkerhetspolicy för anställda

Utöver starka lösenord, kryptering och annan teknik tillämpar Apple strikta policyer och procedurer för att förhindra icke-auktoriserad åtkomst till ditt konto. Utan bevis på din identitet via en tillfällig PIN-kod till Apple-supporten och andra noggrant utvalda kriterier kan Apple-supporten inte hjälpa dig att utföra några åtgärder på ditt konto. Dessa policyer granskas regelbundet.

Andra tips för att hålla kontot säkert

För att åstadkomma god onlinesäkerhet krävs både att företag som använder internettjänster har metoder och att användarna är välinformerade. Nedan beskrivs några tips att följa för att maximera säkerheten när du använder ditt Apple-ID och andra onlinekonton.

Lösenordstips: 

  • Använd alltid ett starkt lösenord.
  • Använd aldrig lösenordet för ditt Apple-ID med andra webbkonton.
  • Ändra ditt lösenord regelbundet och undvik att återanvända gamla lösenord.
  • Välj säkerhetsfrågor och svar som inte är enkla att lista ut. Du kan även använda nonsenssvar så länge du kommer ihåg dem. Exempelvis: Fråga: Vilken är din favoritfärg? Svar: Mozart.

Kontotips:

  • Om du slutar använda en e-postadress eller ett telefonnummer som är kopplat till ditt Apple-ID ser du till att uppdatera ditt Apple-ID med aktuella uppgifter så snart som möjligt.
  • Ställ in tvåfaktorsautentisering för ditt Apple-ID om du vill lägga till en extra säkerhetsnivå till kontot och ta bort behovet av säkerhetsfrågor.
  • Undvik nätfiskebedrägerier. Klicka inte på länkar i suspekta e-postmeddelanden eller textmeddelanden och ange aldrig någon personlig information på någon webbplats som du inte säkert vet är legitim. Läs om hur du upptäcker försök till nätfiske.
  • Dela inte ditt Apple-ID med andra, inte ens med familjemedlemmar.
  • När du använder en publik dator ska du alltid logga ut när du är klar med din session. Detta för att förhindra att andra personer får åtkomst till ditt konto.

Ge aldrig ut ditt lösenord, säkerhetsfrågor, verifikationskoder, återställningsnyckel eller andra säkerhetsuppgifter om kontot till någon annan. Apple frågar aldrig efter denna information.

Om Apple-supporten behöver verifiera din identitet kan vi be dig att skapa en tillfällig PIN-kod. Vi frågar endast efter denna information via telefon om du har kontaktat Apple-supporten och bett om hjälp.

Läs mer

Läs om vad du gör om du tror att din kontoinformation har utsatts för säkerhetsrisker. Om du behöver mer hjälp kontaktar du Apple-supporten.

FaceTime är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Publiceringsdatum: