Översikt över säkerhet och integritet på iCloud

Apple tar datasäkerhet och skydd av din personliga information på stort allvar. iCloud är framtaget med säkerhetsmetoder av branschstandard och tillämpar strikta principer för att skydda din information.

Datasäkerhet

iCloud skyddar din information genom att den krypteras när den skickas över internet. Dessutom lagras den i ett krypterat format på servern och säkerhetstoken används för autentisering. Det innebär att din information är skyddade mot obehörig åtkomst både när den skickas till dina enheter och när den sparas i iCloud. iCloud använder minst 128-bitars AES-kryptering – samma säkerhetsnivå som används av de större finansinstituten – och lämnar aldrig ut krypteringsnycklar till tredje part.

Säkerhet och iCloud-funktioner

I den här tabellen visas en sammanfattning av hur iCloud säkrar dina data när du använder uppdaterade operativsystem och program.

Data Kryptering Anteckningar
Vid överföring På servern
Kalendrar Ja Ja Minst 128-bitars AES-kryptering
Kontakter Ja Ja
Bokmärken Ja Ja
Anteckningar Ja Ja*
Påminnelser Ja Ja
Bilder Ja Ja
iCloud Drive Ja Ja
Säkerhetskopiering Ja Ja
Hitta min iPhone Ja Ja
Hitta mina vänner Ja Ja
iCloud-nyckelring Ja Ja

256-bitars kryptering används för lagring och överföring av lösenord och betalkortsinformation. Asymmetrisk kryptografi baserad på elliptiska kurvor och Key Wrap-konstruktioner används också.

iCloud.com Ja Ej tillämpligt Alla sessioner på iCloud.com krypteras med SSL. Alla data som öppnas via iCloud.com är krypterade på server enligt tabellen.
Tillbaka till Min Mac Ja Ej tillämpligt Tillbaka till min Mac sparar inte data i iCloud. Data som hämtas från andra datorer krypteras med SSL under överföringen.
Mail Ja Nej

All trafik mellan dina enheter och iCloud Mail krypteras med SSL. Enligt branschpraxis krypterar inte iCloud data som sparas på IMAP-e-postservrar. Alla Apples e-postklienter har stöd för valfri S/MIME-kryptering.

 

*Kryptering är bara tillgänglig när du använder den senaste versionen av iOS eller macOS och uppgraderar mappen Anteckningar.

Användning av säkerhetstokens för autentisering

När du öppnar iCloud-tjänster via Apples inbyggda program (exempelvis Mail, Kontakter och Kalendrar på iOS och macX) sköts autentiseringen med en säkerhetstoken. Genom att använda säkerhetstoken behöver du inte spara ditt iCloud-lösenord på enheter och datorer. Även om du använder ett program från tredje part för att få åtkomst till dina iCloud-data, skickas ditt användarnamn och lösenord via en krypterad SSL-anslutning.

Starka lösenord

När du skapar ett Apple-ID som ska användas med iCloud måste lösenordet innehålla minst åtta tecken, en siffra, en stor bokstav och en liten bokstav. Läs mer om att skapa ett starkt lösenord.

Tvåfaktorsautentisering

Apple erbjuder en valfri säkerhetsutökning för ditt Apple-ID som kallas tvåfaktorsautentisering. Med tvåfaktorsautentisering kan du bara öppna ditt konto i enheter som du litar på, som din iPhone, iPad eller Mac. När du loggar in med ditt Apple-ID på en ny enhet för första gången måste du ange två uppgifter: ditt lösenord och den sexsiffriga verifieringskoden som visas automatiskt på betrodda enheter.

Tvåstegsverifiering

Apple erbjuder ytterligare en säkerhetsfunktion för ditt Apple-ID som kallas tvåstegsverifiering. Tvåstegsverifiering kräver att du bekräftar din identitet från en av dina enheter innan du kan göra ändringar i informationen på kontosidan för ditt Apple-ID. Det gäller även om du loggar in på iCloud från en ny enhet, på iCloud.com eller gör ett köp i iTunes, iBooks eller App Store från en ny enhet.

Integritet

Apple har ett engagemang i hela företaget för att skydda din integritet. I vår integritetspolicy beskrivs hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina uppgifter.

Förutom Apples integritetspolicy har Apple utvecklat iCloud-funktionerna med tanke på din integritet. Till exempel:

Hitta min iPhone

 • Du måste aktivera Hitta min iPhone, iPad och iPod touch i iOS-inställningarna innan din enhet går att hitta.
 • Du måste aktivera Hitta min Mac i systeminställningarna innan din Mac går att hitta.
 • Platsdata skickas enbart från din enhet när du frågar efter platsen – den skickas eller sparas inte vid någon annan tidpunkt.
 • Den senast kända platsen för enheten sparas på Apples servrar i krypterat format i 24 timmar och raderas sedan permanent.
 • Data för läget Förlorad lagras på den enhet som är i läget Förlorad och hämtas bara om du ber om det.
 • Du loggas automatiskt ut från programmet Hitta min iPhone (på enheten eller på webben) efter 15 minuters inaktivitet.
 • Fjärrlåsning gör det möjligt att låsa skärmen på en enhet för att hindra andra från att komma åt dina data.
 • Fjärradering gör att du på säkert sätt kan radera data från din enhet.
 • Om du använder Familjedelning väljer du om du vill dela enhetens plats med familjemedlemmarna. Enhetens plats delas inte som standard.

Platsdelning

 • Med iCloud kan du dela din plats med vänner och familj med hjälp av appen Hitta mina vänner eller appen Meddelanden i iOS 8.
 • Om någon ska få veta var du befinner dig måste personen först ha ditt uttryckliga tillstånd.
 • Platsen skickas bara från enheten när en vän begär att se din plats. Den skickas även om du väljer att skicka din nuvarande plats i ett meddelande. Den skickas eller registreras inte vid något annat tillfälle.
 • Du kan använda ett enkelt reglage för att när som helst dölja dig från dina vänner. Du kan stänga av alternativet från någon av dessa inställningar:
  • Inställningar > Integritet > Platstjänster > Dela min platsinfo
  • Inställningar > iCloud > Dela min platsinfo
 • Den senast kända platsen sparas bara i två timmar på Apples servrar i krypterat format och raderas sedan permanent.
 • Om du använder Familjedelning väljer du om du vill dela enhetens plats med familjemedlemmarna. Platsen delas inte som standard.
 • Om du hämtar den kostnadsfria appen Hitta mina vänner från App Store kan du dela din plats med vänner och se dina vänner på en karta.

iCloud-nyckelring

 • Krypteringsnycklar för iCloud-nyckelringen skapas på dina enheter. Apple har inte tillgång till nycklarna. Endast krypterade nyckelringsdata skickas via Apples servrar. Apple har inte åtkomst till några nycklar som kan användas för att dekryptera sådan information.
 • Apple kan inte läsa eller komma åt innehållet i din iCloud-nyckelring.
 • Endast betrodda enheter som du har godkänt har tillgång till din iCloud-nyckelring.
 • Avancerade inställningar gör att du kan välja en iCloud-säkerhetskod som är längre än fyra siffror eller låta enheten skapa en åt dig.
 • Du kan välja att inaktivera återställning av nyckelringen, vilket innebär att iCloud-nyckelringen uppdateras på alla dina godkända enheter. Den krypterade informationen lagras däremot inte av Apple och kan inte återställas om du skulle förlora alla dina enheter.

Bilder

 • Du kan ta bort bilder du inte vill ha från iCloud-bildbiblioteket eller Min bildström när som helst.
 • Du kan när som helst radera oönskade bilder och videor från dina delade bildströmmar.
 • Du kan när som helst ta bort prenumeranter från delade bildströmmar som du skapat.
 • Om du använder Familjedelning läggs du automatiskt till i ett iCloud-bilddelningsalbum med de andra familjemedlemmarna. Du styr däremot över vilka bilder, videor och kommentarer som du vill dela. Ingenting delas automatiskt eller som standard.
Publiceringsdatum: