Översikt över iCloud-säkerhet

iCloud är framtaget med säkerhetsmetoder av branschstandard och tillämpar strikta policyer för att skydda din information. Det visar vägen för branschen genom att införa integritetsbevarande teknik som end-to-end-kryptering för dina data.

Datasäkerhet

iCloud skyddar din information genom att kryptera den när den överförs, lagra den i iCloud i krypterat format och använda säkerhetstoken vid autentisering. Apple använder end-to-end-kryptering för viss känslig information. Det betyder att endast du kan komma åt din information och endast på enheter där du är inloggad på iCloud. Ingen annan, inte ens Apple, kan komma åt end-to-end-krypterad information.

I vissa fall kan dina iCloud-data lagras på servrar hos tredje part, till exempel Amazon Web Services eller Google Cloud Platform. Dessa partner har dock inte nycklarna som behövs för att dekryptera data som du lagrar på deras servrar.

För end-to-end-kryptering krävs att du har aktiverat tvåfaktorsautentisering för ditt Apple-ID. Det viktigaste du kan göra för att skydda dina enheter och data är att hålla din mjukvara uppdaterad och använda tvåfaktorsautentisering.

Här är mer information om hur iCloud skyddar dina data.

Data Kryptering Anteckningar
Vid överföring På servern
Säkerhetskopiering Ja Ja Minst 128-bitars AES-kryptering
Historik och bokmärken i Safari Ja Ja
Kalendrar Ja Ja
Kontakter Ja Ja
Hitta min (enheter och personer) Ja Ja
iCloud Drive Ja Ja
Meddelanden i iCloud Ja Ja
Anteckningar Ja Ja
Bilder Ja Ja
Påminnelser Ja Ja
Siri-genvägar Ja Ja
Röstmemon Ja Ja
Kuponger i Wallet Ja Ja
iCloud.com Ja Alla sessioner på iCloud.com är krypterade med TLS 1.2, och alla data som du kommer åt via iCloud.com är krypterade på servern enligt tabellen.
Mail Ja Nej All trafik mellan dina enheter och iCloud Mail krypteras med TLS 1.2. I enlighet med branschstandard, krypterar iCloud inte data som sparas på IMAP-servrar. Alla Apples e-postklienter har stöd för valfri S/MIME-kryptering.

End-to-end-krypterade data

End-to-end-kryptering ger den högsta nivån av datasäkerhet. Dina data skyddas med en nyckel som skapas med information som är unik för din enhet, samt din enhets lösenkod som endast du kan. Ingen annan kan komma åt eller läsa dessa data.

Dessa funktioner och deras data skickas och lagras i iCloud med end-to-end-kryptering:

 • Apple Card-transaktioner (kräver iOS 12.4 eller senare)
 • Hem-data
 • Hälsodata (kräver iOS 12 eller senare) 
 • iCloud-nyckelring (gäller alla dina sparade konton och lösenord)
 • Favoriter i Kartor, Samlingar och sökhistorik (kräver iOS 13 eller senare)
 • Memoji (kräver iOS 12.1 eller senare)
 • Betalningsinformation
 • Inlärt ordförråd via QuickType-tangentbord (kräver iOS 11 eller senare)
 • Safarihistorik och iCloud-flikar (kräver iOS 13 eller senare)
 • Skärmtid
 • Siri-information
 • Wifi-lösenord
 • W1 och H1 Bluetooth-nycklar (kräver iOS 13 eller senare)

Du kanske måste ange lösenkoden för en nuvarande eller tidigare enhet för att komma åt dina data på en ny enhet.

Meddelanden i iCloud använder också end-to-end-kryptering. Om du har aktiverat iCloud-säkerhetskopiering innehåller säkerhetskopian en kopia av nyckeln som skyddar dina meddelanden. Det ser till att du kan återfå dina meddelanden om du förlorar åtkomsten till din iCloud-nyckelring och dina betrodda enheter. Om du stänger av iCloud-säkerhetskopia genereras en ny nyckel på din enhet för att skydda framtida meddelanden, och denna lagras inte av Apple.

Tvåfaktorsautentisering

Med tvåfaktorsautentisering går det bara att öppna ditt konto på enheter som du litar på, som din iPhone, iPad eller Mac. När du loggar in med ditt Apple-ID på en ny enhet för första gången måste du ange två uppgifter: ditt lösenord och den sexsiffriga verifieringskoden som visas automatiskt på betrodda enheter.

Användning av säkerhetstokens för autentisering

När du öppnar iCloud-tjänster via Apples inbyggda program (exempelvis Mail, Kontakter och Kalendrar på iOS och macOS), sköts autentiseringen med en säkerhetstoken. Om du använder säkerhetstokens behöver du inte spara ditt iCloud-lösenord på enheter och datorer.

Hälsouppgifter

För end-to-end-kryptering i Hälsodata krävs iOS 12 eller senare och tvåfaktorsautentisering. I annat fall är dina data fortfarande krypterade vid lagring och överföring men de är inte end-to-end-krypterade. När du slår på tvåfaktorsautentisering och uppdaterar iOS flyttas dina hälsodata över till end-to-end-kryptering.

Om du säkerhetskopierar din enhet på en Mac-dator eller med iTunes lagras hälsodata endast om säkerhetskopian är krypterad.

Integritet

Apple har ett engagemang i hela företaget för att skydda din integritet. I vår integritetspolicy beskrivs hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina uppgifter. Och förutom Apples integritetspolicy har Apple utvecklat iCloud-funktionerna med tanke på din integritet.

Läs mer

Läs mer om avancerade säkerhetsfunktioner i säkerhetshandledningen för iOS.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: