Om du tror att ditt Apple-ID är utsatt för risk

Om du är orolig för att en obehörig person kan ha tillgång till ditt Apple-ID kan följande steg hjälpa dig att återta kontrollen över ditt konto.

Tecken på att ditt Apple-ID är utsatt för risk

 • Apple meddelade dig (notis eller e-post) om kontoaktivitet som du inte känner igen (till exempel om ditt Apple-ID användes för att logga in på en enhet som du inte känner igen eller om ditt lösenord ändrades, men du inte har ändrat det).
 • Du märker ovanlig aktivitet som meddelanden som du inte har skickat, raderade objekt som du inte har tagit bort eller köpaktivitet som du inte känner igen.
 • Ditt lösenord fungerar inte längre, du känner inte igen en del eller samtliga dina kontouppgifter, eller så har din enhet låsts eller försatts i Förlorat läge av någon annan än dig.

Läs om hur du känner igen och undviker nätfiske

Läs om vad du ska göra om du ser en obekant debitering i iTunes Store eller App Store

Återfå kontrollen över ditt Apple-ID

 1. Ändra lösenordet till ditt Apple-ID
 2. Om lösenordet till ditt Apple-ID har ändrats av någon annan nollställer du ditt lösenord.
 3. Gå till appleid.apple.com för att uppdatera personuppgifter eller säkerhetsuppgifter som inte är korrekta eller som du inte känner igen.
 4. Kontrollera med din e-postleverantör* att du har kontroll över alla e-postadresser som är kopplade till ditt Apple-ID. Om du inte kontrollerar en e-postadress samarbetar du med din e-postleverantör för att återta kontrollen eller använder en annan e-postadress.

*I Fastlandskina och Indien kan du använda ditt telefonnummer som ditt Apple-ID.

Om du inte kan nollställa lösenordet till ditt Apple-ID eller logga in

Om du inte kan nollställa lösenordet till ditt Apple-ID eller logga in på appleid.apple.com går du till iforgot.apple.com för att starta kontoåterställningen och få tillbaka åtkomsten efter vänteperioden för kontoåterställningen.

Läs mer om kontoåterställning

Skydda ditt Apple-ID

När du har återtagit kontrollen över ditt Apple-ID följer du de här anvisningarna för att se till att du kontrollerar alla Apple-ID:n som är inloggade på dina enheter och att ditt Apple-ID är säkert.

Ha koll på vilket Apple-ID som är inloggat på din enhet

Du kan kontrollera att du är inloggad med ett Apple-ID som bara du har kontroll över eller litar på genom att kontrollera följande inställningar på alla dina enheter.

 • Öppna appen Inställningar på din iPhone, iPad, iPod touch eller Apple Watch, eller Systeminställningar på din Mac.
 • Du borde se ditt namn. Tryck på ditt namn och verifiera e-postadressen som är kopplad till ditt Apple-ID.
 • På var och en av dina enheter kontrollerar du inställningarna för tjänster som du är inloggad på med ditt Apple-ID (inklusive FaceTime, Meddelanden, iTunes Store och App Store, internetkonton, Mail och Kalender).
 • Kontrollera iCloud för Windows, din HomePod (med hjälp av appen Hem på din iPhone eller iPad) och din Apple TV (för iCloud-bilder eller Hemmadelning).

Kontrollera att ditt Apple-ID är säkert

 • Om du inte redan har gjort det så ställer du in tvåfaktorsautentisering för ditt Apple-ID. Den här extra säkerhetsfunktionen är utformad för att förhindra att andra kommer åt ditt konto, även om de känner till ditt lösenord.
 • Du bör vara den enda person som kan lösenordet och som kan logga in med ditt Apple-ID. 
 • Om någon som du inte känner eller inte litar på kan logga in med ditt Apple-ID är ditt konto inte säkert.
 • För att hålla ditt Apple-ID säkert bör du också hålla enheten säker och skydda den med en lösenkod. Om någon annan har din betrodda enhet och känner till ditt lösenkod kan hen återställa lösenkoden till ditt Apple-ID. Läs om hur du skyddar din enhet om den försvinner eller blir stulen.

Läs mer om hur du håller ditt Apple-ID säkert

Publiceringsdatum: