Om din iPhone, iPad eller iPod touch försvinner eller blir stulen

Om du tappar bort din iPhone, iPad eller iPod touch eller tror att den är stulen, kan du kanske hitta den med hjälp av de här stegen och skydda din information.

Om Hitta min iPhone är aktiverat kan du använda det för att hitta din enhet.

 

Om Hitta min iPhone är inaktiverat, ändrar du dina lösenord och rapporterar att enheten tappats bort.

 

Om Hitta min iPhone är aktiverat på den borttappade enheten

Du kan använda Hitta min iPhone för att hitta enheten och för att vidta ytterligare åtgärder som hjälper dig att återfå den och skyddar din information.

  1. Logga in på icloud.com/find på en Mac eller pc eller använd appen Hitta min iPhone på en annan iPhone, iPad eller iPod touch.
  2. Lokalisera din enhet. Öppna Hitta min iPhone och välj enheten vars placering du vill se på en karta. Om enheten finns i närheten kan du låta den spela upp ett ljud så att du eller någon annan kan hitta den.
  3. Slå på förlorat läge. I förlorat läge kan du fjärrlåsa din enhet med en lösenkod, visa ett anpassat meddelande med ditt telefonnummer på den förlorade enhetens låsskärm och spåra var enheten finns. Om du lagt till kreditkort, betalkort eller förbetalda kort till Apple Pay kan du inte längre göra betalningar med funktionen på enheten när du aktiverar Förlorat läge.
  4. Anmäl att enheten är försvunnen eller har blivit stulen till din lokala polismyndighet. Vid stöldanmälan måste du troligen ha enhetens serienummer. Hitta din enhets serienummer.
  5. Radera enheten. Du kan förhindra att någon annan kommer åt data på din borttappade enhet genom att fjärradera den. När du raderar din enhet kommer all information (inklusive kreditkort, betalkort eller förbetalda kort i Apple Pay) att raderas från enheten och det går inte längre att hitta den med hjälp av Hitta min iPhone. Det går inte att spåra en enhet som du har raderat. Om du tar bort enheten från ditt konto efter att du raderat den, stängs aktiveringslåset av. Det gör att någon annan kan slå på och använda enheten.
  6. Rapportera en förlorad eller stulen enhet till din mobiloperatör, så att de kan inaktivera ditt konto och på så sätt förhindra samtal, textmeddelanden och dataanvändning. Enheten kan eventuellt omfattas av skydd som ges av mobiloperatören.

Om du använder Familjedelning kan alla familjemedlemmar hjälpa till att hitta varandras saknade enheter. Det är bara att låta en familjemedlem logga in på iCloud med sitt Apple-ID, så kan du hitta alla enheter som är kopplade till det Familjedelningskontot.

Om enheten som saknas täcks av AppleCare+ med stöld och förlust kan du registrera en begäran för din stulna eller borttappade iPhone.

Vad händer om enheten är avstängd eller offline?

Om den saknade enheten är avstängd eller offline kan du fortfarande aktivera förlorat läge samt låsa eller fjärradera den. Dessa åtgärder träder i kraft när enheten är online nästa gång. Om du tar bort enheten från kontot medan den är offline avbryts alla eventuella väntande åtgärder för enheten.

Hur stänger jag av eller avbryter förlorat läge?

Du stänger av förlorat läge genom att ange lösenkoden på enheten. Du kan också stänga av förlorat läge på iCloud.com eller från appen Hitta min iPhone.

Om Hitta min iPhone inte är aktiverat på den förlorade enheten

Om du inte hade aktiverat Hitta min iPhone på enheten som försvann eller stals går det inte hitta enheten med den funktionen. Du kan dock fortfarande skydda dina data genom att följa de här stegen:

  1. Ändra lösenord för ditt Apple-ID. Genom att ändra ditt Apple-ID-lösenord kan du förhindra obehöriga från att komma åt dina iCloud-data eller andra tjänster (exempelvis iMessage eller iTunes) från den borttappade enheten.
  2. Ändra lösenorden till andra internetkonton på enheten. Det kan gälla e-postkonton, Facebook eller Twitter.
  3. Anmäl att enheten är försvunnen eller har blivit stulen till din lokala polismyndighet. Vid stöldanmälan måste du troligen ha enhetens serienummer. Hitta din enhets serienummer.
  4. Rapportera att enheten är försvunnen eller har stulits till din mobiloperatör. Operatören kan inaktivera kontot och stoppa telefonsamtal, textmeddelanden och dataanvändning.

Hitta min iPhone är den enda metod som finns för att spåra eller hitta en enhet som förlorats. Om Hitta min iPhone inte var aktiverat på enheten innan den tappades bort, finns det ingen tjänst från Apple som kan hjälpa dig med att hitta, spåra eller identifiera enheten.

Läs mer

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: