Om din iPhone, iPad eller iPod touch försvinner eller blir stulen

Om du tappar bort din iPhone, iPad eller iPod touch eller tror att den är stulen kan de här stegen hjälpa dig hitta den och skydda dina uppgifter.

Om Hitta min [enhet] är aktiverat på den borttappade enheten

Du kan använda appen Hitta min, för att hitta enheten och för att vidta ytterligare åtgärder som hjälper dig att återfå den och skyddar din information.

 1. Logga in på iCloud.com/find på webben eller använd appen Hitta min på en annan Apple-enhet.
 2. Hitta din enhet. Öppna appen Hitta min eller gå till iCloud.com och klicka på Hitta iPhone. Välj en enhet för att visa var den är på en karta. Om enheten finns i närheten kan du låta den spela upp ett ljud så att du eller någon annan kan hitta den.
 3. Markera din enhet som borttappad. Då fjärrlåses din enhet med en lösenkod och du kan visa ett anpassat meddelande med ditt telefonnummer och din borttappade enhets låsskärm. Då spåras också den borttappade enhets plats. Om du lagt till kreditkort, betalkort eller förbetalda kort till Apple Pay kan du inte längre göra betalningar med Apple Pay på enheten när du aktiverar Förlorat läge.
 4. Anmäl att enheten är försvunnen eller har blivit stulen till din lokala polismyndighet. Vid stöldanmälan måste du troligen ha enhetens serienummer. Hitta din enhets serienummer.
 5. Om enheten som saknas täcks av AppleCare+ med stöld och förlust kan du registrera en begäran för din stulna eller borttappade iPhone. Hoppa över till steg 7 nedan.
 6. Radera din enhet. Du kan förhindra att någon annan kommer åt data på din borttappade enhet genom att fjärradera den. När du raderar din enhet kommer all information (inklusive kreditkort, betalkort eller förbetalda kort i Apple Pay) att raderas från enheten och det går inte längre att hitta den med hjälp av appen Hitta min eller Hitta iPhone på iCloud.com. Det går inte att spåra en enhet som du har raderat. Om du tar bort enheten från ditt konto efter att du raderat den, stängs aktiveringslåset av. Det gör att någon annan kan slå på och använda enheten.
 7. Rapportera en förlorad eller stulen enhet till din mobiloperatör, så att de kan inaktivera ditt konto och på så sätt förhindra samtal, textmeddelanden och dataanvändning. Enheten kan eventuellt omfattas av skydd som ges av mobiloperatören.
 8. Ta bort din borttappade eller stulna enhet från din lista över betrodda enheter.

Om du använder Familjedelning kan alla familjemedlemmar hjälpa varandra att hitta borttappade enheter. Din familjemedlem behöver bara logga in på iCloud med sitt Apple-ID. På så sätt kan du hitta alla enheter som du eller dina familjemedlemmar använder med Familjedelning.

Om Hitta min [enhet] inte är aktiverat på den borttappade enheten

Om du inte hade aktiverat Hitta min [enhet] i enheten som tappades bort eller stals, går det inte hitta enheten med den funktionen. Du kan dock fortfarande skydda dina data genom att följa de här stegen:

 1. Ändra lösenord för ditt Apple-ID. Genom att ändra ditt Apple-ID-lösenord kan du förhindra obehöriga från att komma åt dina iCloud-data eller andra tjänster (exempelvis iMessage eller iTunes) från den borttappade enheten.
 2. Ändra lösenorden till andra internetkonton på enheten. Det kan gälla e-postkonton, Facebook eller Twitter.
 3. Anmäl att enheten är försvunnen eller har blivit stulen till din lokala polismyndighet. Vid stöldanmälan måste du troligen ha enhetens serienummer. Hitta din enhets serienummer.
 4. Rapportera att enheten är försvunnen eller har stulits till din mobiloperatör. Operatören kan inaktivera kontot och stoppa telefonsamtal, textmeddelanden och dataanvändning.
 5. Ta bort din borttappade eller stulna enhet från din lista över betrodda enheter.

Hitta min [enhet] är den enda metod som finns för att spåra eller hitta en borttappad enhet. Om Hitta min [enhet] inte var aktiverat på enheten innan den tappades bort, finns det ingen tjänst från Apple som kan hjälpa dig med att hitta, spåra eller identifiera enheten.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: