Få hjälp med iCloud

Om du behöver hjälp med att logga in till eller använda iCloud följer du dessa steg.

Kom igång

  1. Se till att din iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller PC har en stabil internetanslutning.
  2. Gå till Apples systemstatussida och kontrollera att det inte förekommer avbrott eller schemalagt underhåll som för närvarande påverkar iCloud.
  3. Uppdatera din iPhone, iPad och iPod touch till den senaste versionen av iOS och din Mac till den senaste versionen av macOS. Se systemkraven för iCloud för mer information.
  4. Se till att du är inloggad på iCloud med samma Apple-ID på alla dina enheter.

Om du behöver mer hjälp

Prova stegen nedan som bäst beskriver ditt problem om du följer stegen ovan och problemet kvarstår.

Det visas inget alternativ för att ställa in iCloud på min iPhone, iPad eller iPod touch

Verifiera att du för tillfället kör iOS 5 eller senare på enheten. Om inte ska du uppdatera till den senaste versionen och försöka konfigurera iCloud igen.

Jag får meddelandet ”Autentisering misslyckades” när jag försöker logga in med mitt Apple-ID under inställning av ett iCloud-konto på min iPhone, iPad eller iPod touch

Gå till din Apple-ID-kontosida och försök logga in. Om du inte kan logga in nollställer du ditt kontolösenord för Apple-ID enligt anvisningarna som visas där.

Jag får meddelandet ”Detta Apple-ID stöds inte” när jag försöker logga in på iCloud från iPhone, iPad eller iPod touch

Beroende på hur du har skapat ditt befintliga Apple-ID kanske du inte kan konfigurera iCloud med ditt befintliga Apple-ID. Om ditt Apple-ID fungerar med iTunes Store, App Store, Game Center, FaceTime eller andra Apple-tjänster ska ditt Apple-ID även fungera för iCloud. Kontakta iCloud-supporten för att få hjälp.

Jag kan inte logga in på iCloud på min Mac på grund av en autentiseringsförfrågan

Kontrollera att ditt macOS-användarkonto har administratörsbehörighet. Om du är inloggad på datorn som standardanvändare utan administratörsbehörighet kan det hända att meddelandet ”Systeminställningar försöker ändra inställningarna för katalogtjänster” visas. Ange ett administratörsnamn och -lösenord så att Systeminställningar kan modifiera konfigurationen.

Logga in som administratör (OS X Lion 10.7.5 eller senare):

  1. Från Apple-menyn () väljer du Logga ut Användarnamn.
  2. Klicka på knappen Logga ut.
  3. Välj en administratörsanvändare att logga in som på inloggningsskärmen.

Jag kan inte logga in på iCloud på min Mac eftersom jag får ett varningsmeddelande om att min e-postadress inte har verifierats

Om du inte kan logga in och får varningsmeddelandet ”Kontot är inte verifierat. Läs din e-post för anvisningar om hur du bekräftar kontot:”

  1. Stäng och öppna iCloud-inställningar innan du försöker logga in på iCloud igen.
  2. Om det inte åtgärdar problemet ska du kontrollera din e-post- och skräppostmapp för att se om du har fått ett verifieringsmeddelande från Apple.
  3. Om du inte har fått ett e-postmeddelande om verifiering i inkorgen eller i skräpposten klickar du på knappen Skicka bekräftelsebrev igen i iCloud-inställningarna.

Jag får en varning om att användarnamnet eller lösenordet är felaktigt när jag försöker logga in på iCloud.com, i iCloud-inställningar, i iCloud för Windows eller i en app från tredje part.

Om du använder samma Apple-ID för iCloud som du gör för andra Apple-tjänster (exempelvis Apple Online Store, iTunes Store eller Mac App Store) och om du ändrar lösenordet till ditt Apple-ID, så ändras även lösenordet för de andra Apple-tjänsterna. Tänk på att logga in på de tjänsterna med ditt nya lösenord. Se även till att skapa nya appspecifika lösenord för alla tredjepartsappar som kan använda ditt Apple-ID. Det kan vara e-posttjänster som inte tillhandahålls av Apple som du använder med iCloud-e-post.

Jag har fått ett meddelande om att jag har nått eller överskridit gränsen för min iCloud-lagring

Om du når eller överskrider gränsen för din iCloud-lagring kan du köpa mer lagring eller frigöra utrymme.

När jag har loggat in med mitt Apple-ID uppmanas jag att ange mer information

iCloud kan kräva en del extra uppgifter som för närvarande inte är kopplade till ditt Apple-ID. När du uppmanas till det ska du ange den nödvändiga informationen för att fortsätta.

När jag försöker ställa in iCloud får jag ett meddelande om att iCloud inte finns tillgängligt i mitt land eller min region

iCloud är inte tillgängligt i alla länder och regioner. Om du befinner dig i ett land eller en region där iCloud är tillgängligt och tror att du inte borde ha fått det här meddelandet, kontaktar du Apple-supporten.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: