Aktivera automatiska hämtningar eller appuppdateringar

När du har aktiverat Automatiska hämtningar hämtas alla köp du gör i App Store, iTunes Store eller Apple Books från din iPhone, iPad, iPod touch eller dator automatiskt till de övriga enheterna. Du kan även aktivera automatiska uppdateringar för appar.

När du slår på Automatiska hämtningar eller Automatiska uppdateringar kopplas även din enhet till ditt Apple-ID.

Om du inte vill aktivera automatiska hämtningar kan du hämta köp på nytt från dina andra enheter.

Om du använder Familjedelning och slår på Automatiska hämtningar hämtas inte innehåll som andra medlemmar i din familjegrupp köper automatiskt till dina enheter. Endast innehåll som du köper med ditt Apple-ID hämtas automatiskt. Om du aktiverar Automatiska uppdateringar uppdateras bara appar som du köper automatiskt.

Förbered dig

En iPhone X öppen på Inställningar > [ditt namn] > iTunes och App Store. Automatiska hämtningar aktiveras för musik, appar, böcker och ljudböcker samt uppdateringar.

På din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Tryck på Inställningar > [ditt namn] > iTunes Store och App Store.
 2. Slå på innehållet du vill hämta automatiskt. 

När du har aktiverat automatiska hämtningar för musik, appar eller böcker och ljudböcker på alla dina enheter hämtas alla nya köp som du gör i App Store, iTunes Store eller Apple Books på en enhet automatiskt till alla dina enheter.

Slå på Uppdateringar för att få automatiska uppdateringar för appar. Alla nya versioner av appar som du för närvarande har på din enhet hämtas automatiskt när de är tillgängliga.

Du kan också slå på eller av automatiska hämtningar över mobilnätet på en iPhone eller iPad Wi-Fi + Cellular. Gå till Inställningar > [ditt namn] > iTunes och App Store och aktivera eller inaktivera Använd mobildata. Mobildatahämtningar är begränsade till filstorleken 200 MB eller mindre.

På datorn

Du kan aktivera automatiska hämtningar för appar till din Mac i App Store, för musik, filmer och tv-program i iTunes och för böcker i Apple Books.

App Store

 1. Öppna App Store.
 2. Välj App Store > Inställningar från menyraden längst upp på skärmen.
 3. Aktivera automatiska hämtningar genom att välja Hämta appar som köpts på andra Mac-datorer automatiskt. Aktivera automatiska uppdateringar genom att välja Automatiska uppdateringar.
  Inställningspanelen i App Store.

iTunes

 1. Öppna iTunes. Om du inte har auktoriserat din dator väljer du Affär > Auktorisera den här datorn från menyraden längst upp på datorskärmen.
 2. Mac: Välj iTunes > Inställningar från menyraden överst på datorskärmen.
  Windows: Välj Redigera > Inställningar i menyfältet längst upp i iTunes-fönstret.
 3. Klicka på fliken Hämtningar och välj sedan det innehåll som du vill hämta automatiskt.
  iTunes-panelen för hämtningsinställningar.
 4. Klicka på OK.

Apple Books

 1. Öppna Apple Books.
 2. Välj Books > Inställningar från menyraden överst på datorskärmen. Klicka på fliken Store.
 3. Markera Hämta nya inköp automatiskt.
  Inställningspanelen för Apple Books Store.
 4. Logga vid behov in med ditt Apple-ID.

Läs mer

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: