Om ditt Apple-ID är låst eller inaktiverat

Ta reda på hur du gör för att få åtkomst till ditt konto igen efter att du eller någon annan angett fel lösenord eller annan felaktig kontoinformation för många gånger. 

Om ditt konto har inaktiverats av säkerhetsskäl

Om du ser något av följande meddelanden har ditt Apple-ID låsts automatiskt för att skydda din information. Då kan du inte logga in på några av Apples tjänster:

  • Detta Apple-ID har inaktiverats av säkerhetsskäl
  • Det går inte att logga in eftersom ditt konto har inaktiverats av säkerhetsskäl
  • Detta Apple-ID har låsts av säkerhetsskäl

Du behöver nollställa ditt lösenord för att få tillgång till kontot igen. Läs om hur du nollställer ditt lösenord

Om ditt konto har inaktiverats i App Store och iTunes Store

Om det står att ditt konto har inaktiverats i App Store och iTunes Store måste du kontakta Apple-supporten för hjälp. 

Publiceringsdatum: