Om iCloud-säkerhetskopia inte kunde slutföras eller du inte kan återskapa

Läs om vad du ska göra om du behöver hjälp med en iCloud-säkerhetskopia av din iPhone, iPad eller iPod touch.

Om du behöver hjälp efter att du försökt säkerhetskopiera i iCloud eller återskapa från en iCloud-säkerhetskopia använder du dessa anvisningar.

Få hjälp med att säkerhetskopiera din enhet med iCloud-säkerhetskopia

Läs om vad du ska göra beroende på vilket problem du upplever eller vilket meddelande som visas.

Om enheten inte säkerhetskopieras automatiskt över natten

Det här måste du göra om du vill att din enhet ska säkerhetskopieras automatiskt varje dag: 

 • Kontrollera att iCloud-säkerhetskopia är aktiverat i Inställningar > [ditt namn] > iCloud > iCloud-säkerhetskopia.
 • Anslut enheten till ett eluttag.
 • Anslut enheten till till ett wifi-nätverk.
 • Kontrollera att enhetens skärm är låst.
 • Kontrollera att du har tillräckligt med ledigt utrymme i iCloud för säkerhetskopian.

Du kan också säkerhetskopiera från menyn Inställningar. Gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud. Rulla sedan ned och klicka på iCloud-säkerhetskopia. Kontrollera att iCloud-säkerhetskopia är på och tryck sedan på Säkerhetskopiera nu.*

*Om alternativet Säkerhetskopiera nu är gråtonat, kan det bero på att du inte är ansluten till wifi eller på att det finns en begränsning i nätverket. En del offentliga internetnätverk (till exempel på skolor eller företag) har profiler eller begränsningar som gör att iCloud-säkerhetskopia inte är tillgängligt. Kontakta systemadministratören eller IT-avdelningen om du vill ha hjälp.

     iPhone med meddelandet Säkerhetskopiering av iPhone misslyckades på grund av att det inte fanns tillräckligt med utrymme i iCloud

Om det visas en varning om att det inte finns tillräckligt med iCloud-lagring

Det här meddelandet visas när du behöver mer iCloud-lagring för att kunna säkerhetskopiera (det lediga lagringsutrymmet på iOS-enheten är inte detsamma som det tillgängliga utrymmet i iCloud).

Här är några saker du kan pröva: 

Om det visas ett meddelande om att det uppstod ett problem när iCloud-säkerhetskopia skulle aktiveras

 1. Vänta tio minuter och gå sedan till Inställningar > [ditt namn] > iCloud > iCloud-säkerhetskopia. Se till att iCloud-säkerhetskopia är på. Om du ser ett annat varningsmeddelande följer du stegen för det meddelandet och provar igen.
 2. Gå till Inställningar > iCloud. Tryck på ditt Apple-ID och logga in på iCloud med ditt Apple-ID-lösenord.
 3. Kontrollera att iCloud-säkerhetskopia är tillgängligt på Apples sida för systemsupport.

Kontakta Apple-supporten om du fortfarande behöver få hjälp.

Om du får en varning om att enheten håller på att återskapas

Se till att enheten är ansluten till ett tillförlitligt wifi-nätverk och ett fungerande eluttag tills processen är klar. Hur lång tid det tar att skapa en säkerhetskopia eller återskapa från en säkerhetskopia beror på säkerhetskopians storlek samt hur snabbt wifi-nätverk du har. 

Om du får ett meddelande om att den senaste säkerhetskopian inte kunde slutföras

Kontrollera att enheten är ansluten till wifi, eftersom det inte går att använda iCloud-säkerhetskopia över en mobildataanslutning till internet. Gå sedan till Inställningar > [ditt namn] > iCloud > iCloud-säkerhetskopia och tryck på Säkerhetskopiera nu. Kontakta Apple-supporten om du får samma meddelande en gång till.

Få hjälp med att återskapa från en iCloud-säkerhetskopia

Se till att enheten är ansluten till wifi, eftersom det inte går att återskapa en säkerhetskopia över en mobildataanslutning till internet. Om du fortfarande behöver hjälp tar du reda på vad du ska göra beroende på vilket problem du har eller vilket varningsmeddelande som visas.

Om du får ett meddelande som frågar efter flera Apple-ID-lösenord

Om du inte kommer ihåg ett Apple-ID-lösenord när du blir ombedd att logga in, kan du trycka på Hoppa över och logga in senare. Om du blir ombedd att logga in med flera Apple-ID:n kan det bero på att säkerhetskopian innehåller köp som gjorts med fler än ett Apple-ID. De här köpen kan omfatta innehåll som appar, musik och annat.

Om återskapningsprocessen tar lång tid att slutföra

Se till att enheten är ansluten till ett tillförlitligt wifi-nätverk och ett fungerande eluttag tills processen är klar. Hur lång tid det tar att återskapa från en säkerhetskopia beror på storleken på säkerhetskopian samt hur snabbt wifi-nätverk du har. 

Om du får ett meddelande om att återskapningen inte är fullständig eller att en del objekt inte går att återskapa

Dessa meddelanden betyder att du kopplat bort enheten från wifi under återskapningsprocessen eller att en del av dina appar eller delar av ditt innehåll inte gick att återskapa. Här anges några möjliga orsaker och vad du kan göra åt var och en:

 • Om du får ett meddelande som anger något som liknar ”Återskapar 350 av 1200 objekt” håller dina bilder troligen fortfarande på att återskapas. Se till att enheten är ansluten till ett tillförlitligt wifi-nätverk och ett eluttag, så att processen kan slutföras.
 • Om en app är gråtonad eller tar lång tid att ladda, kontrollerar du att enheten är ansluten till ett wifi-nätverk. Tryck därefter på appen för att pausa processen och tryck sedan på den igen för att fortsätta. Om inte problemet åtgärdas med det här steget, raderar du appen och hämtar den igen.
 • Om säkerhetskopian innehåller köp som gjorts från fler än ett Apple-ID visas ett meddelande där du blir ombedd att logga in med flera Apple-ID:n. Om du har glömt ett lösenord eller inte har köpt en app från ditt eget Apple-ID-konto kan följande meddelande visas:
  ”Vissa appar eller visst innehåll kan inte återskapas eftersom de inte längre är tillgängliga i iTunes eller App Store, har köpts med ett annat konto eller synkroniserats från datorn.” Om du har sparat det här innehållet i iTunes på din Mac eller PC, provar du med att synkronisera enheten med datorn och på så sätt återskapa innehållet. 
Publiceringsdatum: