Om du inte kan säkerhetskopiera till iCloud eller om det inte gick att återskapa från en iCloud-säkerhetskopia

Läs om vad du ska göra om du behöver hjälp med en iCloud-säkerhetskopia av din iPhone, iPad eller iPod touch.

Om du behöver hjälp efter att du försökt säkerhetskopiera i iCloud eller återskapa från en iCloud-säkerhetskopia använder du dessa anvisningar.

Få hjälp med att säkerhetskopiera din enhet med iCloud-säkerhetskopia

Läs om vad du ska göra beroende på vilket problem du upplever eller vilket meddelande som visas.

iPhone med meddelandet Säkerhetskopiering av iPhone misslyckades på grund av att det inte fanns tillräckligt med utrymme i iCloud

Om det visas en varning om att det inte finns tillräckligt med iCloud-lagring

Ett meddelande visas när du behöver mer iCloud-lagring för att kunna säkerhetskopiera (det lediga lagringsutrymmet på iOS- eller iPadOS-enheten är inte detsamma som det tillgängliga utrymmet i iCloud). Innan du fortsätter måste du känna till storleken på nästa säkerhetskopia och hur mycket iCloud-utrymme som är tillgängligt.

Så här hittar du storleken på nästa säkerhetskopia:

 • I iOS 11 eller senare och iPadOS: Gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Hantera lagring > Säkerhetskopior. Tryck på enheten du använder.
 • På iOS 10.3: Gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud > iCloud-lagring > Hantera lagring. Tryck på enheten du använder.

Prova med dessa steg för att slutföra din säkerhetskopiering när du har kontrollerat hur mycket iCloud-lagring du har:

 1. Uppgradera din iCloud-lagringsplan.
 2. Minska storleken på din säkerhetskopiering.
 3. Radera alla data som du inte behöver.
 4. Kontakta Apple-supporten om du fortfarande behöver hjälp.

Om du får ett meddelande om att den senaste säkerhetskopian inte kunde slutföras

 1. Kontrollera att du är ansluten till wifi.
 2. Se till att din enhet är uppdaterad.
 3. Prova att säkerhetskopiera på ett annat wifi-nätverk.
 4. Kontakta Apple-supporten om du fortfarande behöver hjälp.

Få hjälp med att återskapa från en iCloud-säkerhetskopia

Har du inte tidigare återskapat från en iCloud-säkerhetskopia? Här hittar du detaljerade instruktioner.

Se till att du är ansluten till wifi, eftersom det inte går att återskapa en säkerhetskopia via en mobildataanslutning till internet. Hur lång tid det tar att återskapa från en säkerhetskopia beror på storleken på säkerhetskopian samt hur snabbt wifi-nätverk du har.

Så här gör du om du inte kan ansluta till ett wifi-nätverk på din iPhone, iPad eller iPod touch

Om du fortfarande behöver hjälp tar du reda på vad du ska göra beroende på vilket problem du har eller vilket varningsmeddelande som visas.

Om ett fel uppstår när du återskapar från en iCloud-säkerhetskopia

Gör följande om du redan har försökt att återskapa din enhet och ett fel uppstår:

 1. Radera enheten och ställ in en ny.
 2. Kontrollera din mjukvaruversion och bekräfta att den är uppdaterad.
 3. Bekräfta att du är ansluten till wifi.
 4. Radera enheten och försök att återskapa från din iCloud-säkerhetskopia igen.
 5. Kontakta Apple-supporten om du fortfarande behöver hjälp.

Om säkerhetskopian du vill återskapa från inte visas på skärmen Välj en säkerhetskopia

 1. Bekräfta att du har en tillgänglig säkerhetskopia.
 2. Prova att återskapa din säkerhetskopia på ett annat nätverk.
 3. Kontakta Apple-supporten om du fortfarande behöver hjälp.

Om du saknar data när du har återskapat från en säkerhetskopia

Publiceringsdatum: