Om du inte kan säkerhetskopiera till iCloud

Läs om vad du kan göra om du behöver hjälp med att säkerhetskopiera din iPhone, iPad eller iPod touch med iCloud-säkerhetskopia.

Om det visas en varning om att det inte finns tillräckligt med iCloud-lagring

 1. I iOS eller iPadOS går du till Inställningar > [ditt namn].
 2. Tryck på iCloud. Högst upp kan du kontrollera hur mycket iCloud-lagringsutrymme du har använt.
 3. Tryck på Hantera lagring för kontot eller Hantera lagring.
 4. Tryck på Säkerhetskopior och sedan på enheten du använder. Under Senaste säkerhetskopiering och Säkerhetskopians storlek kan du markera Nästa kopias storlek. Det kan ta några minuter för din enhet att beräkna storleken på nästa säkerhetskopia. 
 5. Om din säkerhetskopia behöver mer utrymme än vad du har tillgängligt på iCloud kan du: 
 6. Kontakta Apple-supporten om du fortfarande behöver hjälp.

Om du får ett meddelande om att den senaste säkerhetskopian inte kunde slutföras

 1. I iOS eller iPadOS går du till Inställningar > Wi-Fi. Kontrollera att du är ansluten till wifi. 
 2. Gå till Inställningar > Allmänt och tryck sedan på Programuppdatering. Hämta och installera alla tillgängliga uppdateringar för din enhet. 
 3. Prova att säkerhetskopiera på ett annat wifi-nätverk.
 4. Kontrollera att du har tillräckligt med iCloud-lagringsutrymme för säkerhetskopieringen
 5. Kontakta Apple-supporten om du fortfarande behöver hjälp.

Om din iCloud-säkerhetskopiering tar längre tid än väntat att slutföra

 1. I iOS eller iPadOS går du till Inställningar > Wi-Fi. Kontrollera att du är ansluten till wifi. 
 2. Kontrollera din överföringshastighet.
 3. Låt enheten vara ansluten till ström och wifi i 24 timmar. Om din säkerhetskopia fortfarande inte är klar arkiverar du viktiga data och sedan kontaktar du Apple-supporten

Om alternativet iCloud-säkerhetskopia är nedtonat

 1. Kontrollera om en återskapning fortfarande pågår. Gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud > iCloud-säkerhetskopia. Om återskapandet fortfarande pågår visas ett meddelande om att enheten håller på att återskapas och kommer att säkerhetskopieras automatiskt när det är klart. Du kan skapa en ny säkerhetskopia när enheten är återskapad.
 2. Kontrollera om du har installerat en profil som begränsar iCloud-säkerhetskopia. Gå till Inställningar > Allmänt > VPN och enhetshantering för att se en lista över installerade profiler. 

Om du behöver hjälp med att återskapa från en iCloud-säkerhetskopia

Få hjälp om du får ett felmeddelande när du återskapar från en iCloud-säkerhetskopia, om du inte ser säkerhetskopian du vill återskapa och mer.

Läs om vad du ska göra om återskapning från iCloud-säkerhetskopiering misslyckades

Publiceringsdatum: