Godkänn vad barnen köper med Be om köp

Med Be om köp kan du ge barnen friheten att fatta egna beslut samtidigt som du har kontroll över hur mycket de spenderar.

En iPad som visar förfrågningar från barnen Madi och Marisa och en iPhone och en Apple Watch som visar vad som finns på barnens enheter.

Så här fungerar Be om köp

Barnen skickar en förfrågan till familjesamordnaren med Be om köp när de vill köpa eller ladda ner ett nytt objekt. Familjesamordnaren kan använda sin egen enhet för att godkänna eller neka förfrågan. Om ett barn till exempel köper en app kan familjesamordnaren se appen och bestämma om köpet ska tillåtas.

Om familjesamordnaren godkänner förfrågan och genomför köpet kommer objektet automatiskt att hämtas till barnets enhet. Om familjesamordnaren nekar förfrågan genomförs inget köp och ingen hämtning. Familjesamordnaren får ingen förfrågan om ett barn hämtar ett köp igen, hämtar ett delat köp, installerar en uppdatering eller använder en inlösenkod. 


Vem kan använda Be om köp

Familjer kan använda Be om köp när de har ställt in Familjedelning. Familjesamordnaren kan aktivera Be om köp för alla familjemedlemmar som inte är vuxna. Det är aktiverat som standard för alla barn under 13 år. Du blir ombedd att ställa in Be om köp när du bjuder in en person som är under 18 år till din familjegrupp.1

Om en familjemedlem fyller 18 och familjesamordnaren stänger av Be om köp går det att aktivera igen.


Så här aktiverar eller inaktiverar du Be om köp

Om du är familjesamordnare kan du använda din egen enhet till att aktivera eller inaktivera Be om köp.

På din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Öppna appen Inställningar.
 2. Tryck på ditt namn.
 3. Tryck på Familjedelning.
 4. Tryck på Be om Köp.
  iPhone som visar menyalternativ för Be om köp.
 5. Tryck på familjemedlemmens namn.
 6. Använd reglaget för att aktivera eller inaktivera Be om köp.

På din Mac

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Familjedelning.
 2. Klicka på Familj i sidofältet.
 3. Klicka på Detaljer till höger om barnets namn. 
 4. Välj Be om köp.

På en Mac med macOS Mojave eller tidigare

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar.
 2. Klicka sedan på iCloud.
 3. Klicka på Hantera familj och välj familjemedlemmens namn.
 4. Välj Be om köp.


Så här godkänner eller avvisar du en begäran

Om du är familjesamordnare använder du din iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch eller Mac för att godkänna eller neka en förfrågan.

 1. Öppna notisen om du vill se objektet som din familjemedlem vill komma åt. Får du inte notiser om Be om köp?
 2. Godkänn eller avvisa köpet.
  iPhone visar en förfrågan som en förälder eller vårdnadshavare kan godkänna eller neka.
 3. Logga in med ditt Apple-ID och lösenord för att genomföra köpet om du vill godkänna förfrågan.

Vad händer nu

När objektet är köpt läggs det till i ditt barns konto.2 Om du aktiverade delade inköp delas objektet med alla i familjegruppen.

Om du avvisar en begäran får ditt barn en notis om detta. Om du avfärdar en förfrågan eller inte genomför köpet kommer barnet att vara tvungen att skicka en förfrågan igen. En förfrågan som nekas eller avfärdas raderas efter 24 timmar.

Här hittar du gjorda Be om köp-förfrågningar

Om du missar en Be om köp-notis kan du hitta förfrågan i Notiscenter på din iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch eller Mac.


Så här väljer du en annan godkännare

Familjesamordnaren kan även ge en annan förälder eller målsman som är över 18 år i gruppen behörighet att hantera Be om köp-förfrågningar. Bara en vuxen behöver hantera varje köp och när det har genomförts är det slutgiltigt.

På din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Gå till Inställningar.
 2. Tryck på ditt namn.
 3. Tryck på Familjedelning och tryck sedan på din familjemedlems namn.
 4. Tryck på Roll.
  iPhone som visar menyalternativ för Roll.
 5. Tryck på Förälder/vårdnadshavare.

På din Mac

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Familjedelning.
 2. Klicka på Familj i sidofältet.
 3. Klicka på Detaljer bredvid en familjemedlems namn och välj sedan Förälder/vårdnadshavare. 

På en Mac med macOS Mojave eller tidigare

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar.
 2. Klicka på iCloud och välj sedan din familjemedlem.
 3. Välj Förälder/vårdnadshavare.


Så här kan barn och tonåringar göra en förfrågan med Be om köp

 1. Om du vill köpa eller hämta ett objekt trycker du på priset eller knappen Hämta. Om du använder en Apple Watch dubbelklickar du på sidoknappen och anger sedan din lösenkod.
 2. Om det behövs anger du ditt Apple-ID och lösenord.
 3. Tryck på Be om köp. Om din förälder eller vårdnadshavare är i närheten kan du trycka på godkänna den personligen så kan de godkänna köpet direkt från din enhet.
  En iPhone som visar alternativen för att be om lov på ett barns enhet.
 4. När din förälder eller vårdnadshavare köper objektet hämtas det automatiskt till din enhet.2


Be om köp gäller inte för appar eller innehåll från skolan

Om ett barns konto skapades med Apple‑ID för elever kan barnet använda Be om köp för privata köp utanför utbildningsinstitutionen. Det gäller inte appar eller annat innehåll som distribueras av skolan.

1. Åldersgränserna varierar beroende på land och region.

2. I Sydkorea ombeds barnet kanske att verifiera sin ålder innan en begäran om Be om köp godkänns. Läs mer om åldersverifiering i Sydkorea.

Publiceringsdatum: