Begära och göra köp med Be om köp

Med Be om köp kan du ge barnen friheten att fatta egna beslut samtidigt som du har kontroll över vad de spenderar.

Med Be om köp och Familjedelning skickas en begäran till familjesamordnaren när ett barn påbörjar ett nytt köp eller hämtar ett gratisobjekt. Samordnaren kan granska objektet och godkänna köpet eller avvisa begäran direkt från sin iPhone, iPad eller iPod touch. Det kan till exempel gälla enförfrågan om objekt i iTunes Store, Apple Books eller App Store, köp inuti program eller iCloud-lagring.

Om familjesamordnaren godkänner köpet hämtas innehållet automatiskt till familjemedlemmens enhet. Om begäran nekas genomförs inte köpet eller hämtningen.

Slå på Be om köp

Familjesamordnaren kan aktivera Be om köp för alla familjemedlemmar som inte är vuxna. Be om köp är som standard aktiverat för barn under 13 år och du får frågan om du vill aktivera funktionen när du bjuder in någon under 18 år till din familjegrupp.*

Använd dessa steg för att slå på eller av Be om köp för familjemedlemmar som är under 18* i din familjegrupp. Om du inaktiverar Be om köp för en familjemedlem som har fyllt 18* kan du inte aktivera det igen.

iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Gå till Inställningar > [ditt namn] och tryck på Familjedelning. Om du använder iOS 10.2 eller tidigare går du till Inställningar > iCloud och trycker på Familj.
 2. Tryck på familjemedlemmens namn.
 3. Tryck på Be om köp.

Mac

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar > iCloud.
 2. Klicka på Hantera familj och välj familjemedlemmens namn.
 3. Välj Be om köp.

Om du skapade barnets konto med Apple-ID för studerande kan du använda Be om köp för personliga köp utanför skolan. Det kommer inte att gälla för appar eller annat innehåll som distribueras av skolan.


iPhone visar familjemedlemmens förfrågan om köp

Godkänna eller neka en begäran

Om du är samordnare kan du använda dessa steg för att genomföra eller neka köp från din iOS-enhet eller Mac:

 1. Öppna notisen om du vill se objektet som din familjemedlem vill komma åt. (Visa dina notiser på din Mac-dator eller iOS-enhet.)
 2. Godkänn eller neka köpet.
 3. Om du godkänner måste du logga in med ditt Apple-ID och lösenord för att genomföra köpet.

När köpet har genomförts läggs det till på barnets konto och delas med resten av familjegruppen. Du får ingen avisering om ditt barn hämtar ett tidigare köp igen, hämtar ett delat köp, installerar en uppdatering eller använder en inlösningskod i butiken.

Om du nekar begäran eller inte genomför köpet raderas den efter 24 timmar och barnet måste skicka en ny begäran.

Välj en annan godkännare

Samordnaren kan även ge en annan förälder eller målsman i gruppen behörighet att hantera Be om köp-förfrågningar. Det behövs bara en vuxen för att hantera varje köp och när det har genomförts är det slutgiltigt.

 • På iPhone, iPad, eller iPod touch går du till Inställningar > [ditt namn] > Familjedelning. Tryck sedan på familjemedlemmen och Förälder/målsman. Om du använder iOS 10.2 eller tidigare går du till Inställningar > iCloud > Familj.
 • På din Mac väljer du Apple-menyn > Systeminställningar > iCloud. Klicka sedan på din familjemedlem och välj Förälder/målsman.


iPhone visar uppmaningen Be om tillstånd att köpa Space av Tinybop

Genomför en begäran med Be om köp

När Be om köp är aktiverat för ditt konto kan du titta runt i butiken som vanligt, men innan ett köp genomförs skickas en förfrågan till familjesamordnaren. Använd följande steg för att skicka en begäran till din samordnare:

 1. Tryck på priset för objektet du vill köpa.
 2. Om det behövs anger du ditt Apple-ID och lösenord.
 3. Tryck på Be. Din begäran skickas till samordnaren. Du kan trycka på Godkänna personligen om samordnaren är i närheten. Hen kan då genomföra köpet direkt från din enhet. Även om du skickar flera förfrågningar för ett objekt får samordnaren endast en avisering. 

När köpet har genomförts hämtas det automatiskt till din enhet.

 

* Åldersgränserna varierar beroende på land och region.

Publiceringsdatum: