Godkänn vad barnen köper med Be om köp

Med Be om köp kan du ge barnen friheten att fatta egna beslut samtidigt som du har kontroll över hur mycket de spenderar.


Så här fungerar Be om köp

Barnen skickar en förfrågan till familjesamordnaren med Be om köp när de vill köpa eller ladda ner ett nytt objekt. Familjesamordnaren kan använda sin egen enhet för att godkänna eller neka förfrågan. Om ett barn till exempel vill köpa en app kan familjesamordnaren se appen och bestämma om köpet ska tillåtas.

Om familjesamordnaren godkänner förfrågan och genomför köpet kommer objektet automatiskt att hämtas till barnets enhet. Om familjesamordnaren nekar förfrågan genomförs inget köp och ingen hämtning. Familjesamordnaren får ingen förfrågan om ett barn hämtar ett köp igen, hämtar ett delat köp, installerar en uppdatering eller använder en inlösenkod.


Vem kan använda Be om köp?

Familjer kan använda Be om köp när de har ställt in Familjedelning. Familjesamordnaren kan aktivera Be om köp för alla familjemedlemmar som inte är vuxna. Det är aktiverat som standard för alla barn under 13 år. Du blir ombedd att ställa in Be om köp när du bjuder in en person som är under 18 år till din familjegrupp.1

Om en familjemedlem fyller 18 och familjesamordnaren stänger av Be om köp går det att aktivera igen.


Så här aktiverar eller inaktiverar du Be om köp

Om du är förälder eller vårdnadshavare använder du din egen enhet för att aktivera eller inaktivera Be om köp.

På din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Öppna appen Inställningar.
 2. Tryck på ditt namn.
 3. Tryck på Familjedelning.
 4. Tryck på din familjemedlems namn och tryck sedan på Be om köp. I iOS 15 eller tidigare trycker du på Be om köp och trycker sedan på din familjemedlems namn. 
  Be om köp finns under Skärmtid.
 5. Slå på eller av Kräv godkännande av köp (Require Purchase Approval). 

På din Mac

macOS Ventura eller senare: 

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Familj.
 2. Klicka på ditt barns namn.
 3. Klicka på Be om köp i sidofältet. 
  När du har klickat på Be om köp klickar du för att aktivera eller inaktivera Kräv godkännande av köp (Require Purchase Approval).
 4. Slå på eller av Kräv godkännande av köp (Require Purchase Approval). 

macOS Monterey eller tidigare:

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Familjedelning.
 2. Klicka på Be om köp i sidofältet.
 3. Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid barnets namn.

Så här godkänner eller avvisar du en begäran

Om du är familjesamordnare använder du din iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch eller Mac för att godkänna eller neka en förfrågan.

 1. Öppna notisen om du vill se objektet som din familjemedlem vill komma åt. Får du inte notiser om Be om köp?
 2. Godkänn eller avvisa köpet.
  Godkänn och Avböj finns längst upp på skärmen.
 3. Logga in med ditt Apple-ID och lösenord för att genomföra köpet om du vill godkänna förfrågan.

Vad händer nu

När objektet är köpt läggs det till i ditt barns konto.2 Om du aktiverade delade inköp delas objektet med alla i familjegruppen.

Om du avvisar en begäran får ditt barn en notis om detta. Om du avfärdar en förfrågan eller inte genomför köpet kommer barnet att vara tvungen att skicka en förfrågan igen. En förfrågan som nekas eller avfärdas raderas efter 24 timmar.

Här hittar du gjorda Be om köp-förfrågningar

Om du missar en Be om köp-notis kan du hitta förfrågan i Notiscenter på din iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch eller Mac.


Så här väljer du en annan godkännare

Familjesamordnaren kan även ge en annan förälder eller målsman som är över 18 år i gruppen behörighet att hantera Be om köp-förfrågningar. Endast en vuxen behöver hantera varje köp, och när köpet är godkänt är det slutgiltigt. 

På din iPhone, iPad eller iPod touch

iOS 16 eller senare:

 1. Gå till Inställningar.
 2. Tryck på Familj och sedan på din familjemedlems namn.
 3. Tryck på Förälder/vårdnadshavare.
 4. Tryck på Ställ in som förälder/vårdnadshavare. 

iOS 15 eller tidigare:

 1. Gå till Inställningar och tryck sedan på ditt namn.
 2. Tryck på Familjedelning och tryck sedan på din familjemedlems namn.
 3. Tryck på Roll.
 4. Tryck på Förälder/vårdnadshavare.

På din Mac

macOS Ventura eller senare:

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Familj.
 2. Klicka på en familjemedlems namn.
 3. Klicka på Förälder/vårdnadshavare.
 4. Välj Ställ in som förälder/vårdnadshavare och klicka sedan på Klar.

macOS Monterey eller tidigare: 

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Familjedelning.
 2. Klicka på Familjedelning i sidofältet.
 3. Klicka på Detaljer bredvid familjemedlemmens namn.
 4. Klicka på Redigera och välj sedan Förälder/vårdnadshavare.

Så här kan barn och tonåringar göra en förfrågan med Be om köp

 1. Om du vill köpa eller hämta ett objekt trycker du på priset eller knappen Hämta. Om du använder en Apple Watch dubbelklickar du på sidoknappen och anger sedan din lösenkod.
 2. Om det behövs anger du ditt Apple-ID och lösenord.
 3. Tryck på Be om köp. Om din förälder eller vårdnadshavare är i närheten kan du trycka på godkänna den personligen så kan de godkänna köpet direkt från din enhet.
  Tryck på Fråga för att skicka en förfrågan till din förälder eller vårdnadshavare.
 4. När din förälder eller vårdnadshavare köper objektet hämtas det automatiskt till din enhet.2

Be om köp gäller inte för appar eller innehåll från skolan

Om ett barns konto skapades med Apple‑ID för elever kan barnet använda Be om köp för privata köp utanför utbildningsinstitutionen. Det gäller inte appar eller annat innehåll som distribueras av skolan.

1. Åldersgränserna varierar beroende på land och region.

2. I Sydkorea ombeds barnet kanske att verifiera sin ålder innan en begäran om Be om köp godkänns. Läs om åldersverifiering i Sydkorea.

Publiceringsdatum: