Använda appspecifika lösenord

Med appspecifika lösenord kan du logga in på ditt konto säkert när du använder tredjepartsappar med ditt Apple-ID.

Appspecifika lösenord är lösenord för ditt Apple-ID som du kan använda för att logga in på ditt konto och komma åt information säkert som du lagrar i iCloud från en tredjepartsapp. Använd t.ex. appspecifika lösenord med e-post, kontakter och kalendertjänster som Apple inte tillhandahåller. Appspecifika lösenord har en hög säkerhetsnivå och bidrar till att se till att ditt Apple-ID-lösenord inte kan samlas in eller lagras av tredjepartsappar som du använder.

Om du har loggat in i iCloud för Windows behöver du inte något appspecifikt lösenord när du använder ditt Apple-ID med appar från Microsoft.

Om du ska kunna generera och använda appspecifika lösenord måste ditt Apple-ID skyddas med tvåfaktorsautentisering.

Du behöver också ett appspecifikt lösenord för dina enheter som använder Mac OS X Lion 10.7.5 och tidigare eller iOS 5 och tidigare. Om du inte har enheter som kan uppdateras till iOS 9 eller OS X El Capitan eller senare kan du ställa in tvåstegsverifiering och generera appspecifika lösenord.

Så här genererar du ett appspecifikt lösenord

  1. Logga in på din Apple-ID-kontosida.
  2. I avsnittet Säkerhet klickar du på Generera lösenord, under App-specifika lösenord.
  3. Följ stegen som visas på skärmen.

När du har genererat det appspecifika lösenordet anger du det som vanligt (eller klistrar in det) i lösenordsfältet i appen.

Så här hanterar du appspecifika lösenord

Du kan när som helst ha upp till 25 aktiva appspecifika lösenord på samma gång. Vid behov kan du upphäva lösenord ett i taget eller alla på en gång.

  1. Logga in på din Apple-ID-kontosida.
  2. Klicka på Redigera i avsnittet Säkerhet.
  3. Vid avsnittet Appspecifika lösenord klickar du på Visa historik.
  4. Klicka på   bredvid ett lösenord du vill ta bort eller på Återkalla alla.

När du har upphävt ett lösenord kommer appen som använder det lösenordet att loggas ut från ditt konto tills du genererar ett nytt lösenord och loggar in igen.

Om du ändrar eller nollställer lösenordet till ditt primära Apple-ID upphävs automatiskt alla dina appspecifika lösenord för att skydda ditt konto. Du måste generera nya appspecifika lösenord till alla appar som du vill fortsätta att använda.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: