macOS High Sierra

Brug Knapbetjening

Med Knapbetjening kan du bruge en adaptiv enhed (f.eks. en knap eller joystick) til at skrive tekst, interagere med emner på skærmen og betjene din Mac. Du kan bruge betjeningsmuligheder i panelet Hjem i Knapbetjening til at søge i et panel eller brugergrænsefladen, indtil du bruger en knap til at vælge et emne eller udføre en handling.

Brug panelet Hjem i Knapbetjening til at emulere hardware og få adgang til brugergrænsefladen. Der kan være specielle paneler til særlige formål.

Slå Knapbetjening til

 1. Vælg Apple > Systemindstillinger, klik på Tilgængelighed, og klik derefter på Knapbetjening.

  Åbn vinduet Knapbetjening for mig

 2. Klik på Generelt, og vælg derefter Slå Knapbetjening til.

  Panelet Hjem til Knapbetjening vises på dit skrivebord.

Brug panelet Hjem

 • Tastatur: Viser standardtastaturet. Skriv tekst i et dokument eller felt ved at scanne tastaturet i panelet, åbne en gruppe taster og derefter vælge en tast. Hold øje med gruppen i den nederste den af tastaturet: Den indeholder forslag til ord baseret på de taster, du har trykket på indtil nu. Du kan spare skrivetid ved at vælge et foreslået ord.

 • Markør: Sørger for knapper, der kan flytte og klikke på markøren. Vælg Flyt for at flytte markøren til et område af skærmen. Vælg “Flyt & klik” for automatisk at klikke på markøren, når du kommer til et område på skærmen.

  Ved begge disse indstillinger begynder en lodret blok at glide over skærmen. Når du trykker på knappen Vælg emne, stopper blokken, og en lodret blå linje begynder at glide over blokken. Når du trykker på knappen igen, stopper den blå linje, eller (hvis markørpræcisionen er indstillet til Høj i vinduet Navigation i Knapindstillinger) også nedsættes dens hastighed væsentligt, før du trykker på knappen igen for at stoppe den.

  Når du gør det samme vandret, flyttes markøren til skæringspunktet mellem de to blå linjer. Hvis du brugte “Flyt & klik”, vælges emnet på skæringspunktet mellem de to linjer.

 • Program: Scanner emner og grupper i det aktive vindue i det aktuelle program.

 • Dock: Scanner emnerne i Dock.

 • Menulinje: Scanner menulinjegruppen og derefter den ekstra menugruppe.

 • System: Sørger for knapper til kontrol af lydstyrken eller skærmens lysstyrke på din Mac og afspilning af medier.

  Hvis din Mac har en Touch Bar, indeholder systemet Slå Touch Bar til/fra, som viser Touch Bar langs med bunden af skærmen. På den måde kan du bruge Knapbetjening til at pege på og vælge emner på Touch Bar. Du kan få flere oplysninger om Touch Bar i Apple-supportartiklen Sådan bruger du Touch Bar på din MacBook Pro.

 • Speciel: Viser tilgængelige specielle paneler. Du kan oprette specielle paneler (vha. panelredigeringsværktøjet) for at strømline almindelige opgaver og handlinger til programmer.

 • Placering: Sørger for knapper, der ændrer placeringen af panelet Hjem i Knapbetjening på skærmen.

 • Enheder: Viser tilgængelige Apple-enheder, f.eks. iOS-enheder eller Apple TV-enheder, som du kan betjene med Knapbetjening på din Mac uden at skulle parre din knap med den anden enhed. Din Mac, dine iOS-enheder og dine Apple TV-enheder skal være på det samme Wi-Fi-netværk, og du skal være logget ind på iCloud på enhederne.

Scan og vælg emner

 • Scan emner med auto-scanning: Tryk på knappen Vælg emne for at starte auto-scanning. Ved grupper og brugergrænsefladeemner fremhæver Knapbetjening hvert emne eller hver gruppe, når det scanner. Ved paneler fremhæver det enten hver knap eller gruppe eller sæt af knapper i en overlappende sekvens, afhængigt af hvordan panelet er designet.

  Hvis du vælger et emne, sættes scanningen på pause (medmindre muligheden for at fortsætte scanning efter et valg er indstillet i vinduet Knapper). Du genoptager scanningen ved at trykke på knappen. Knapbetjening gentager en scanning som indstillet i vinduet Navigation.

 • Scan emner uden auto-scanning: Hvis du har slået automatisk scanning fra, skal du trykke på knappen Flyt til næste emne.

 • Vælg et emne: Når et emne fremhæves, skal du trykke på knappen Vælg emne. Hvis det valgte emne er en gruppe eller et sæt (og du ikke indstillede muligheden for at genoptage scanning efter et valg), skal du trykke på knappen for at scanne gruppen eller sættet og derefter trykke på knappen igen for at vælge et emne. Du afslutter en gruppe eller et sæt ved at trykke på knappen, når den er fremhævet (eller du hører “gå ud”, hvis du har indstillet Knapkontrol til at tale under navigation).

Brug paneler

 • Vælg panelindstillinger: I et panel skal du trykke på knappen Vælg emne, når symbolet for panelindstillinger i det øverste højre hjørne fremhæves. Du trykker på knappen igen, når den mulighed, du vil indstille, fremhæves. Du kan formindske eller forøge størrelsen af panelet og formindske eller forøge dets gennemsigtighed.

 • Vend tilbage til panelet Hjem: I et panel skal du trykke på knappen Vælg emne, når symbolet for Hjem i det øverste højre hjørne fremhæves. I brugergrænsefladen skal du trykke på knappen, når panelet Hjem fremhæves.

Kontrol af markøren

Paneler kan sørge for forskellige måder at flytte og kontrollere markøren på. Panelet Markør i panelet Hjem tilbyder f.eks. Flyt og “Flyt & klik”. Følgende metoder kan også bruges i paneler:

 • Glidende: Handlingen er den samme som Flyt i panelet Markør.

 • Roter: Når du trykker på knappen Vælg emne, begynder en sektor (med facon som et lagkagestykke) at rotere rundt på skærmen fra markørens aktuelle placering eller rundt på forreste vindue fra centeret af vinduet (afhængigt af hvordan Grænse blev indstillet i panelredigeringsværktøjet). Når du trykker en gang til på knappen, stopper sektoren på skærmen, og en blå linje begynder at glide over sektoren. Når du trykker en tredje gang på knappen, stopper den blå linjen, og markøren begynder derefter at glide langs med den blå linje. Tryk en gang til på knappen for at standse markøren på den blå linje.

  Hvis markørpræcisionen er indstillet til Høj i vinduet Navigation i Knapbetjening, tilføjes der mellemliggende stadier for at sørge for større kontrol over markøren. Tredje gang du trykker på knappen Vælg emne, nedsættes hastigheden på den blå linje f.eks. væsentligt, mens den glider over sektoren. Tryk en fjerde gang på knappen for at lade markørens glide langs den blå linje. Tryk på den en femte gang for at nedsætte markørens hastighed væsentligt. Tryk på knappen en sjette gang for at stoppe markøren på den blå linje.

 • Retningsbestemt flytning: Når du trykker på knappen Vælg emne, flyttes markøren fra den aktuelle placering over skærmen i en retning (f.eks. venstre, højre eller diagonalt), eller den gentager sin sidste retningsbestemte flytning eller udfører den i omvendt rækkefølge. Hvis du trykker på knappen, standses markørens bevægelse. Hvis du ikke gør det, fortsætter markøren, indtil den når til en grænse, hvorefter den flyttes tilbage i den anden retning eller stopper (afhængigt af indstillingen af “Når markør når kant” i vinduet Navigation i Knapbetjening).

Indstil knapper

I vinduet Knapper i Knapbetjening kan du indstille en eller flere adaptive knapper til at udføre en handling, når der trykkes på dem, og tildele en anden handling til en eksisterende knap.

 • Tilføj en knap: Klik på knappen Tilføj , og tryk derefter på din adaptive knap. Indtast et navn, og vælg derefter en handling, f.eks. Stop søgning. Hvis knappen skal afvikle en instruks eller åbne et program, skal du klikke på Speciel og derefter vælge en instruks eller et program.

 • Fjern en knap: Vælg en knap på listen, og klik på knappen Fjern .

 • Rediger en knap: Vælg en knap på listen, klik på lokalmenuen Handling , og rediger navnet eller handlingen. Klik på Tildel igen, hvis du vil bruge en anden knap til handlingen.

Du tilpasser Knapbetjening ved at bruge vinduerne Knapper og Navigation i Knapbetjening. Du kan læse om de andre muligheder, hvis du klikker på knappen Hjælp i et vindue. Vælg Apple > Systemindstillinger, klik på Tilgængelighed, og klik derefter på Knapbetjening.

Åbn vinduet Knapbetjening for mig