macOS High Sierra

Skriv på et andet sprog vha. indtastningsenheder

Du skriver på et andet sprog uden et specielt tastatur til det pågældende sprog ved at tilføje en indtastningsenhed til sproget og skifte til den, når du skal bruge den. Du kan skrive på alle sprog, der bruger det samme alfabet som den aktuelle indtastningsenhed.

Tilføj indtastningsenheder

 1. Vælg Apple > Systemindstillinger, klik på Tastatur, og klik derefter på Indtastningsenheder.

  Åbn vinduet Indtastningsenheder for mig

 2. Klik på knappen Tilføj , søg efter et sprog (f.eks. fransk) eller en indtastningsenhed (f.eks. Håndskrift vha. pegefelt), og vælg derefter en eller flere.

 3. Klik på Tilføj.

Når du tilføjer en indtastningsenhed, vælges muligheden for at vise Tastaturmenuen på menulinjen automatisk. På Tastaturmenuen kan du hurtigt skifte indtastningsenheder efter behov.

Skift mellem indtastningsenheder

Du kan skifte mellem indtastningsenheder på følgende måder:

 • Brug Tastaturmenuen: Klik på Tastaturmenuen på menulinjen, og vælg en indtastningsenhed. Hvis en indtastningsenhed er utydelig, understøtter programmet ikke det pågældende sprog.

 • Brug Skiftelåsen: Tryk på Skiftelåsen for at skifte mellem en indtastningsenhed, der ikke bruger latinske bogstaver, (f.eks. kinesisk eller koreansk), og en indtastningsenhed, der bruger latinske bogstaver, (f.eks. dansk eller engelsk).

  Hvis du vil bruge denne metode, skal du vælge muligheden “Brug Skiftelås til at skifte til og fra” i vinduet Indtastningsenheder. Vælg Apple > Systemindstillinger, klik på Tastatur, og klik derefter på Indtastningsenheder.

  Åbn vinduet Indtastningsenheder for mig

 • Brug tastaturgenveje: Tryk på Alternativ-ctrl-mellemrumstast for at vælge den næste indtastningsenhed på Tastaturmenuen eller på ctrl-mellemrumstast for at vælge den forrige indtastningsenhed.

 • Brug Touch Bar: Hvis din Mac har Touch Bar, kan du tilpasse Control Strip ved at tilføje knappen Indtastningsenheder . Du kan få flere oplysninger i Indstil Touch Bar.

Når du tilføjer indtastningsenheder, føjes disse sprog automatisk til listen over foretrukne sprog i Sprog & område. Du kan indstille din Mac til at bruge et af disse sprog.

Når du vælger en indtastningsenhed, der ikke svarer til dit tastatur, er de taster, du ser og trykker på på dit tastatur, måske ikke de samme som de tegn, der vises, når du skriver. Du kan se, hvilke taster du skal trykke på, i Tastaturfremviser.

Tip: Du kan hurtigt få vist tastaturlayoutet i indstillingerne til Indtastningsenheder ved at vælge sproget til venstre og trykke på Skift-, ctrl-, Alternativ- eller Kommandotasten for at se tastaturet blive ændret til højre.