iPhone и Apple Watch с показани екрани за създаване на двойка.

Първи стъпки

Можете да настроите и да започнете да използвате вашия Apple Watch за минути.

Начални стъпки

Екранът на Workout (Тренировка), маркирана е тренировката Dance (Танц).

Раздвижете се

Apple Watch може да следи вашата активност и тренировки и с помощта на деликатни напомняния и приятелски съревнования да ви окуражава да водите по-активен живот.

Бъдете във форма с Apple Watch

Екранът High Heart Rate (Ускорен сърдечен пулс), показващ известие, че пулсът ви е достигнал 120, докато сте били неактивни в продължение на 10 минути.

Следете здравето си

Вашият Apple Watch може да ви помогне да следите важната здравна информация, включително вашия менструален цикъл, ускорен или забавен сърдечен пулс и неравномерен сърдечен пулс. Освен това, можете да направите запис на електрокардиограма, за да проверите вашия сърдечен ритъм, като използвате приложението ECG (ЕКГ) на Apple Watch.

Проследяване на важна здравна информация с Apple Watch

Известие за съобщение с иконката на Съобщения горе вляво и съобщението под него.

Поддържайте връзка

С помощта на приложенията Messages (Съобщебия), Mail (Поща), Phone (Телефон) и Walkie-Talkie (Радиостанция) е лесно да общувате с приятели, семейство и колеги.

Поддържайте връзка с Apple Watch

За да прегледате Ръководство на потребителя за Apple Watch, щракнете Съдържание в горния край на страницата. За да изтеглите Ръководство на потребителя за Apple Watch и да го преглеждате в приложението Books (Книги), посетете Apple Books.

Ако се нуждаете от още помощ, посетете уеб сайта Apple Watch Support.

Полезна?
Ограничение на знаците: 250
Ограничението за знаци е 250.
Благодарим ви за обратната връзка.