iPhone и Apple Watch с показани екрани за синхронизиране.

Първи стъпки

Можете да настроите и да започнете да използвате вашия Apple Watch за минути.

Вижте Начални стъпки

Екранът на Workout (Тренировка), маркирано е Outdoor Cycle (Колоездене на открито).

Раздвижете се

Apple Watch може да следи вашата активност и тренировки и с помощта на деликатни напомняния и приятелски съревнования да ви окуражава да водите по-активен живот.

Вижте Бъдете във форма с Apple Watch

Екранът High Heart Rate (Ускорен сърдечен пулс), показващ известие, че пулсът ви е достигнал 120, докато сте били неактивни в продължение на 10 минути.

Следете здравето си

Вашият Apple Watch може да ви помогне да следите важната здравна информация, включително вашия менструален цикъл, ускорен или забавен сърдечен пулс и неравномерен сърдечен пулс. Освен това, можете да направите запис на електрокардиограма, за да проверите вашия сърдечен ритъм, като използвате приложението ECG (ЕКГ) на Apple Watch.

Вижте Проследяване на важна здравна информация с Apple Watch

Съобщение от разговор. Бутон App (Приложение) и поле за съобщения са в долната част.

Поддържайте връзка

С помощта на приложенията Messages (Съобщения), Mail (Поща), Phone (Телефон) и Walkie-Talkie (Радиостанция) е лесно да общувате с приятели, семейство и колеги.

Вижте Поддържайте връзка с Apple Watch

За да прегледате Ръководство на потребителя за Apple Watch, щракнете Съдържание в горния край на страницата или въведете дума или израз в полето за търсене. Също така можете да изтеглите ръководството (където е достъпно).

Изтеглете това ръководство: Apple Books

Полезна?
Ограничение на знаците: 250
Ограничението за знаци е 250.
Благодарим ви за обратната връзка.