iPhone и Apple Watch с показани екрани за създаване на двойка.

Първи стъпки

Можете да настроите и да започнете да използвате вашия Apple Watch за минути.

Начални стъпки

Екранът на Workout (Тренировка), маркирано е Outdoor Run (Крос на открито).

Раздвижете се

Apple Watch може да следи вашата активност и тренировки и с помощта на деликатни напомняния и приятелски съревнования да ви окуражава да водите по-активен живот.

Бъдете във форма с Apple Watch

Екранът High Heart Rate (Ускорен сърдечен пулс), показващ известие, че пулсът ви е достигнал 120, докато сте били неактивни в продължение на 10 минути.

Следете здравето си

Вашият Apple Watch може да ви помогне да следите важната здравна информация, включително менструален цикъл и ускорен или забавен сърдечен пулс.

Проследяване на важна здравна информация с Apple Watch

Apple Watch съобщение в екран на приложението Messages (Съобщения).

Поддържайте връзка

С помощта на приложенията Messages (Съобщебия), Mail (Поща), Phone (Телефон) и Walkie-Talkie (Радиостанция) е лесно да общувате с приятели, семейство и колеги.

Поддържайте връзка с Apple Watch

За да прегледате Ръководство на потребителя за Apple Watch, щракнете Съдържание в горния край на страницата.

Ако се нуждаете от още помощ, посетете уеб сайта Apple Watch Support.

Полезна?
Ограничение на знаците: 250
Ограничението за знаци е 250.
Благодарим ви за обратната връзка.