iPhone и Apple Watch с показани екрани за синхронизиране.

Първи стъпки

Можете да настроите и да започнете да използвате вашия Apple Watch за минути.

Начални стъпки с Apple Watch

Приложението Activity (Активност), показващо пръстените Move (Движение), Exercise (Упражнения) и Stand (Ставане).

Раздвижете се

Apple Watch може да следи вашата активност и тренировки и с помощта на деликатни напомняния и приятелски съревнования да ви окуражава да водите по-активен живот.

Бъдете във форма с Apple Watch

Екранът Low Heart Rate (Ниска сърдечна честота), показващ известие, че сърдечната ви честота е паднала под 40 удара/мин в продължение на 10 минути.

Следете здравето си

Вашият Apple Watch може да ви помогне да следите важната здравна информация, включително вашия менструален цикъл, висок или нисък пулс и неравномерен сърдечен ритъм. Освен това, можете да направите запис на електрокардиограма, за да проверите вашия сърдечен ритъм, като използвате приложението ECG (ЕКГ) на Apple Watch.

Проследяване на важна здравна информация с Apple Watch

Съобщение от разговор. Бутон App (Приложение) и поле за съобщения са в долната част.

Поддържайте връзка

С помощта на приложенията Messages (Съобщения), Mail (Поща), Phone (Телефон) и Walkie-Talkie (Радиостанция) е лесно да общувате с приятели, семейство и колеги.

Поддържайте връзка с Apple Watch

За да прегледате Ръководство на потребителя за Apple Watch, щракнете Съдържание в горния край на страницата или въведете дума или израз в полето за търсене.

Полезна?
Ограничение на знаците: 250
Ограничението за знаци е 250.
Благодарим ви за обратната връзка.