เกี่ยวกับแอพสภาพอากาศและไอคอนบน iPhone และ iPod touch

ดูวิธีใช้แอพสภาพอากาศบน iPhone เพื่อตรวจสอบสภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณหรือในเมืองอื่นๆ

เมื่อใช้แอพสภาพอากาศ คุณจะสามารถตรวจสอบสภาพอากาศได้ตามชื่อเมือง รหัสไปรษณีย์ และรหัสสนามบิน คุณสามารถสร้างรายชื่อเมืองเพื่อติดตามและจัดเรียงลำดับเมืองได้ตามต้องการด้วยเช่นกัน

iPhone ที่แสดงหยาดน้ำฟ้าในชั่วโมงถัดไป

ดูสภาพอากาศในแอพสภาพอากาศ

หากต้องการดูสภาพอากาศตามชั่วโมง เพียงปัดจากทางซ้ายไปขวาในการพยากรณ์รายชั่วโมง คุณอาจเห็นหยาดน้ำฟ้าในชั่วโมงถัดไปและข้อมูลสภาพอากาศที่รุนแรงโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและตำแหน่งที่ตั้ง นอกจากนี้คุณสามารถเลื่อนลงเพื่อดูรายละเอียด เช่น ภาพรวมรายสัปดาห์ โอกาสที่ฝนจะตก และคุณภาพอากาศได้ ระดับคุณภาพอากาศจะแสดงขึ้นเหนือการพยากรณ์รายชั่วโมงเมื่อคุณภาพอากาศถึงระดับหนึ่งสำหรับตำแหน่งที่ตั้งนั้น

หากต้องการดูเมืองอื่น ให้ปัดไปทางซ้ายหรือแตะไอคอนตำแหน่งที่ตั้ง ไอคอนตำแหน่งที่ตั้ง เพื่อดูรายชื่อเมืองของคุณ หากคุณต้องการสลับระหว่างองศาฟาเรนไฮต์กับองศาเซลเซียส ให้เลื่อนลงไปยังด้านล่างสุดของรายการแล้วแตะ องศาฟาเรนไฮต์และองศาเซลเซียส 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลและความพร้อมใช้งานของคุณสมบัติในแอพสภาพอากาศ

iPhone ที่แสดงวิธีการลบเมือง

เพิ่ม ลบ และจัดเรียงเมืองใหม่

หากต้องการเพิ่มเมืองไปยังรายการสภาพอากาศของคุณ ให้ทำดังนี้

  1. แตะไอคอนตำแหน่งที่ตั้ง ไอคอนตำแหน่งที่ตั้ง แล้วแตะ Spotlight ไอคอน Spotlight
  2. ป้อนชื่อเมือง รหัสไปรษณีย์ หรือตำแหน่งที่ตั้งของสนามบิน
  3. แตะเมือง จากนั้นแตะเพิ่ม

หากต้องการลบเมืองใดเมืองหนึ่งออกจากรายการสภาพอากาศ ให้ปัดซ้ายบนเมืองดังกล่าวแล้วแตะลบ หากต้องการจัดเรียงลำดับเมืองในรายการใหม่ ให้แตะค้างไว้บนเมืองที่ต้องการ จากนั้นย้ายเมืองขึ้นหรือลงเพื่อเรียงลำดับใหม่

iPhone ที่แสดงวิดเจ็ตสภาพอากาศบนหน้าจอโฮม

ดูสภาพอากาศในวิดเจ็ตสภาพอากาศ

ด้วย iOS 14 คุณสามารถสร้างวิดเจ็ตสภาพอากาศบนหน้าจอโฮมของคุณหรือในมุมมองวันนี้ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงสภาพอากาศของตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งในวิดเจ็ตสภาพอากาศได้อีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการใช้วิดเจ็ตบน iPhone ของคุณ

ดูไอคอนสภาพอากาศ

ไอคอนสภาพอากาศจะแสดงสภาพอากาศที่แตกต่างกันไป เช่น ฝนหรือลม ต่อไปนี้เป็นรายการไอคอนสภาพอากาศแบบต่างๆ และความหมายของแต่ละไอคอน

 

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ขึ้น

 

พระอาทิตย์ตก
พระอาทิตย์ตก

 

ปลอดโปร่ง
ปลอดโปร่ง

 

มีเมฆเป็นบางส่วน
มีเมฆเป็นบางส่วน

 

ร้อน
ร้อน

 

มีฝุ่นมาก
มีฝุ่นมาก

 

เมฆหมอก
เมฆหมอก

 

มีควัน
มีควัน

 

มีหมอก
มีหมอก

 

ลมแรง
ลมแรง

 

มีเมฆมาก
มีเมฆมาก

 

พายุฝนฟ้าคะนอง
พายุฝนฟ้าคะนอง

 

ฝนปรอย
ฝนปรอย

 

ฝนปรอยหนัก
ฝนปรอยหนัก

 

ฝนละออง
ฝนละออง

 

ฝนปนลูกเห็บ
ฝนปนลูกเห็บ

 

พายุเฮอร์ริเคน
พายุเฮอร์ริเคน

 

พายุทอร์นาโด
พายุทอร์นาโด

 

หิมะ
หิมะ

 

หิมะกระจาย
หิมะกระจาย

 

หิมะตกหนัก/ฝนลูกเห็บ
หิมะตกหนัก/ฝนลูกเห็บ

 

หิมะพัด
หิมะพัด

 

อุณหภูมิหนาวจัด
อุณหภูมิหนาวจัด

 

มีเมฆมากตอนกลางคืน
มีเมฆมาก

 

ปลอดโปร่งตอนกลางคืน
ปลอดโปร่ง 

 

 

วันที่เผยแพร่: