เกี่ยวกับแอพสภาพอากาศและไอคอนบน iPhone และ iPod touch

ดูวิธีใช้แอพสภาพอากาศบน iPhone เพื่อตรวจสอบสภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณหรือในเมืองอื่นๆ

เมื่อใช้แอพสภาพอากาศใน iOS คุณจะสามารถตรวจสอบสภาพอากาศได้ตามชื่อเมือง รหัสไปรษณีย์ และรหัสสนามบิน คุณสามารถสร้างรายชื่อเมืองเพื่อติดตามและจัดเรียงลำดับเมืองได้ตามต้องการ

แอพสภาพอากาศ

ใช้แอพสภาพอากาศ

แตะที่แอพเพื่อเปิด หากต้องการดูสภาพอากาศเป็นรายชั่วโมง ให้ปัดจากซ้ายไปขวาใต้วันที่ต้องการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลื่อนลงเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น สภาพรวมรายสัปดาห์ หรือโอกาสที่ฝนจะตกได้

หากต้องการดูเมืองอื่น ให้ปัดซ้ายหรือแตะ รายชื่อตำแหน่งที่ตั้ง เพื่อดูรายชื่อเมืองของคุณ หากคุณต้องการสลับระหว่างองศาฟาเรนไฮต์กับองศาเซลเซียส ให้เลื่อนลงไปยังด้านล่างสุดของรายชื่อแล้วแตะ ไอคอนอุณหภูมิ

ข้อมูลสภาพอากาศที่ใช้ในแอพสภาพอากาศเป็นข้อมูลที่มาจาก The Weather Channel หากคุณประสบปัญหาในการรับข้อมูลสภาพอากาศที่ถูกต้อง ให้แตะที่ไอคอนตรงมุมซ้ายล่างเพื่อไปยังแหล่งข้อมูลสภาพอากาศโดยตรง

ลบตำแหน่งที่ตั้ง

เพิ่ม ลบ และจัดเรียงเมืองใหม่

หากต้องการเพิ่มเมืองไปยังรายการสภาพอากาศของคุณ ให้ทำดังนี้

  1. แตะ ไอคอนสภาพอากาศ แล้วแตะ ไอคอนบวก
  2. ป้อนชื่อเมือง รหัสไปรษณีย์ หรือตำแหน่งที่ตั้งของสนามบิน
  3. เมื่อคุณเห็นชื่อเมืองที่ต้องการ ให้แตะที่ชื่อนั้น

หากต้องการลบเมืองใดเมืองหนึ่งออกจากรายการสภาพอากาศ ให้ปัดซ้ายบนเมืองดังกล่าวแล้วแตะลบ หากต้องการจัดเรียงลำดับเมืองในรายการใหม่ ให้แตะค้างไว้บนเมืองที่ต้องการ จากนั้นย้ายเมืองขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนลำดับ

 

ดูไอคอนสภาพอากาศ

ไอคอนสภาพอากาศจะแสดงสภาพอากาศที่แตกต่างกันไป เช่น ฝนหรือลม ต่อไปนี้เป็นรายการไอคอนสภาพอากาศแบบต่างๆ และความหมายของแต่ละไอคอน

 

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ขึ้น

 

พระอาทิตย์ตก
พระอาทิตย์ตก

 

ปลอดโปร่ง
ปลอดโปร่ง

 

มีเมฆเป็นบางส่วน
มีเมฆเป็นบางส่วน

 

ร้อน
ร้อน

 

มีฝุ่นมาก
มีฝุ่นมาก

 

เมฆหมอก
เมฆหมอก

 

มีควัน
มีควัน

 

มีหมอก
มีหมอก

 

ลมแรง
ลมแรง

 

มีเมฆมาก
มีเมฆมาก

 

พายุฝนฟ้าคะนอง
พายุฝนฟ้าคะนอง

 

ฝนปรอย
ฝนปรอย

 

ฝนปรอยหนัก
ฝนปรอยหนัก

 

ฝนละออง
ฝนละออง

 

ฝนปนลูกเห็บ
ฝนปนลูกเห็บ

 

พายุเฮอร์ริเคน
พายุเฮอร์ริเคน

 

พายุทอร์นาโด
พายุทอร์นาโด

 

หิมะ
หิมะ

 

หิมะกระจาย
หิมะกระจาย

 

หิมะตกหนัก/ฝนลูกเห็บ
หิมะตกหนัก/ฝนลูกเห็บ

 

หิมะพัด
หิมะพัด

 

อุณหภูมิหนาวจัด
อุณหภูมิหนาวจัด

 

มีเมฆมากตอนกลางคืน
มีเมฆมาก

 

ปลอดโปร่งตอนกลางคืน
ปลอดโปร่ง 

 

 

วันที่เผยแพร่: