Pomoc dotycząca usługi iCloud

Jeśli masz problem z zalogowaniem się do usługi iCloud lub korzystaniem z niej, wykonaj następujące kroki.

Pierwsze kroki

 1. Upewnij się, że Twój telefon iPhone, iPad, iPod touch, komputer Mac lub PC ma stabilne połączenie z Internetem.
 2. Sprawdź stronę Stan systemu Apple, aby się upewnić, że obecnie nie występują awarie ani nie trwają zaplanowane prace serwisowe wpływające na usługę iCloud.
 3. Uaktualnij telefon iPhone, iPada i iPoda touch do najnowszej wersji systemu iOS, a komputer Mac do najnowszej wersji systemu macOS. Więcej informacji znajdziesz w artykule Wymagania systemowe dotyczące usługi iCloud.
 4. Upewnij się, że logujesz się w usłudze iCloud za pomocą tego samego konta Apple ID na wszystkich urządzeniach.

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy

Jeśli wykonanie powyższych kroków nie umożliwiło rozwiązania problemu, wypróbuj poniższe procedury, wybierając tę, która najlepiej opisuje problem.

Nie widzę opcji skonfigurowania usługi iCloud na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Kiedy podczas konfiguracji usługi iCloud na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch próbuję zalogować się przy użyciu konta Apple ID, pojawia się komunikat o niepowodzeniu uwierzytelniania

Przejdź do strony konta Apple ID i spróbuj się zalogować. Jeśli logowanie się nie powiedzie, zresetuj hasło konta Apple ID, postępując zgodnie z instrukcjami na tamtej stronie.

Kiedy próbuję zalogować się do usługi iCloud na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, pojawia się komunikat „Nieobsługiwany Apple ID”.

W zależności od sposobu, w jaki zostało utworzone konto Apple ID, konfiguracja usługi iCloud przy użyciu aktualnie wykorzystywanego konta Apple ID może się nie powieść. Jeśli konto Apple ID działa w sklepie iTunes Store, sklepie App Store, aplikacji Game Center, FaceTime lub z innymi usługami firmy Apple, powinno działać także w przypadku usługi iCloud. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze wsparciem dla usługi iCloud.

Żądanie uwierzytelnienia uniemożliwia mi zalogowanie się w usłudze iCloud na komputerze Mac

Sprawdź, czy Twoje konto użytkownika w systemie macOS ma uprawnienia administratora. Jeśli korzystasz z komputera jako standardowy użytkownik nieposiadający uprawnień administratora, może się pojawić komunikat dotyczący uwierzytelniania „Preferencje systemowe próbują zmodyfikować konfigurację usług katalogowych”. Wprowadź nazwę i hasło administratora, aby zezwolić na modyfikację konfiguracji w Preferencjach systemowych.

Aby zalogować się jako administrator (system OS X Lion 10.7.5 lub nowszy):

 1. Z menu Apple () wybierz kolejno opcje Wyloguj Nazwa użytkownika.
 2. Kliknij przycisk Wyloguj się.
 3. Na ekranie logowania wybierz użytkownika z uprawnieniami administratora i zaloguj się.

Komunikat z informacją, że mój adres e-mail nie został zweryfikowany, uniemożliwia mi zalogowanie się w usłudze iCloud na komputerze Mac

Jeśli nie można zalogować się ze względu na komunikat „Konto niezweryfikowane — Instrukcje weryfikacji konta znajdują się w wiadomości email:”

 1. Zamknij i ponownie otwórz preferencje usługi iCloud, a następnie ponownie spróbuj się zalogować.
 2. Jeśli to nie rozwiąże problemu, sprawdź, czy w folderze wiadomości e-mail lub w folderze Niechciane znajduje się przesłana przez firmę Apple wiadomość e-mail dotycząca weryfikacji.
 3. Jeśli w folderze wiadomości e-mail lub w folderze Niechciane nie możesz znaleźć wiadomości e-mail dotyczącej weryfikacji, kliknij przycisk „Weryfikuj ponownie przez email” w preferencjach usługi iCloud.

Podczas próby zalogowania się w witrynie iCloud.com, w preferencjach usługi iCloud, w programie iCloud dla Windows lub aplikacji innej firmy otrzymuję powiadomienie o nieprawidłowej nazwie użytkownika lub nieprawidłowym haśle

 • Upewnij się, że podczas logowania wprowadzasz cały identyfikator Apple ID. Jeśli na przykład ma on postać „nazwa_użytkownika@me.com”, sprawdź, czy nie próbujesz wpisać tylko fragmentu „nazwa_użytkownika”.
 • Sprawdź, czy klawisz Caps Lock nie jest włączony. We wszystkich hasłach wielkość liter ma znaczenie.
 • Upewnij się, że wprowadzasz identyfikator Apple ID powiązany z usługą iCloud, a nie z inną usługą.
 • Jeśli przy pomocy konta Apple ID logujesz się w aplikacjach innych firm, upewnij się, że korzystasz z uwierzytelniania dwupoziomowego i haseł aplikacji. Jeśli nie masz urządzeń, które można uaktualnić do systemu iOS 9 lub OS X El Capitan, możesz użyć dwustopniowej weryfikacji .
  Dostępność uwierzytelniania dwupoziomowego lub dwustopniowej weryfikacji można sprawdzić na urządzeniu z systemem iOS. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Hasło i ochrona. Może być wymagane wprowadzenie hasła konta Apple ID.
 • W razie potrzeby zresetuj hasło konta Apple ID.

Jeśli konto Apple ID powiązane z usługą iCloud jest używane także w innych usługach Apple (na przykład w sklepie Apple Online Store, iTunes Store lub Mac App Store), zmiana hasła do konta Apple ID pociąga za sobą również zmianę hasła do wszystkich tych usług. Trzeba więc pamiętać o stosowaniu nowego hasła podczas logowania się do innych usług firmy Apple. Należy również utworzyć nowe hasła do wszystkich aplikacji innych firm, które wykorzystują Twoje konto Apple ID. Dotyczy to między innym wszelkich usług poczty e-mail dostarczanych przez firmy inne niż Apple, których używasz z kontem e-mail w usłudze iCloud.

Otrzymuję komunikat z informacją o osiągnięciu lub przekroczeniu limitu miejsca dyskowego w usłudze iCloud.

Jeśli osiągniesz lub przekroczysz limit miejsca dyskowego iCloud, możesz kupić więcej miejsca lub zwolnić miejsce.

Gdy loguję się przy użyciu konta Apple ID, pojawia się monit o wprowadzenie dodatkowych informacji

Usługa iCloud może wymagać pewnych dodatkowych informacji, które aktualnie nie są powiązane z kontem Apple ID. Aby kontynuować, po pojawieniu się monitu wprowadź wymagane informacje.

Gdy próbuję skonfigurować usługę iCloud, pojawia się informacja, że usługa iCloud nie jest dostępna w moim kraju lub regionie

Usługa iCloud nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach. Jeśli próbujesz założyć konto w kraju lub regionie, w którym usługa iCloud jest dostępna, i uważasz, że komunikat nie powinien się pojawić, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: