Rozwiązywanie problemów z usługą iCloud

W tym artykule omówiono typowe procedury rozwiązywania różnych problemów, jakie mogą wystąpić podczas konfigurowania lub używania usługi iCloud.

Wstępne procedury rozwiązywania problemów

 1. Sprawdź stronę Stan systemu Apple, aby się upewnić, że obecnie nie występują awarie ani nie trwają zaplanowane prace serwisowe wpływające na usługę iCloud.
 2. Uaktualnij oprogramowanie komputera lub urządzenia do najnowszej wersji. Więcej informacji znajdziesz w artykule Wymagania systemowe dotyczące usługi iCloud.
 3. Upewnij się, że jesteś zalogowany(-a) w usłudze iCloud na urządzeniu z systemem iOS, komputerze Mac lub komputerze PC przy użyciu swojego konta Apple ID:
  • iOS 10.3 lub nowszy:
   1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoja nazwa użytkownika] > iCloud.
    • Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, stuknij kolejno opcje Ustawienia > iCloud.
   2. Przejrzyj ustawienia usługi iCloud, aby się upewnić, że konto jest poprawnie skonfigurowane.
  • OS X Lion 10.7.5 lub nowszy:
   1. Wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe i kliknij pozycję iCloud.
   2. Sprawdź, czy jesteś zalogowany(-a). W razie potrzeby kliknij przycisk Szczegóły konta, aby uzyskać więcej informacji.
  • Windows 8 lub nowszy:
   1. Umieść wskaźnik w prawym górnym rogu ekranu, aby wyświetlić pasek Panele funkcji, kliknij panel Wyszukaj, a następnie kliknij Panel sterowania iCloud po lewej stronie.
   2. Sprawdź, czy jesteś zalogowany(-a) przy użyciu właściwego konta Apple ID.
  • Windows 7 lub Windows Vista:
   1. Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > iCloud > iCloud.
   2. Sprawdź, czy jesteś zalogowany(-a) przy użyciu właściwego konta Apple ID.

Dodatkowe procedury rozwiązywania problemów

Jeśli wykonanie procedur z powyższej sekcji nie spowodowało rozwiązania problemu, wypróbuj poniższe procedury, wybierając tę, która najlepiej opisuje problem.

Nie widzę opcji skonfigurowania usługi iCloud na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Sprawdź, czy na urządzeniu jest zainstalowany system iOS 5 lub nowszy. Jeśli nie jest, zainstaluj ten system na urządzeniu i spróbuj ponownie skonfigurować usługę iCloud.

Kiedy podczas konfiguracji usługi iCloud na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch próbuję zalogować się przy użyciu konta Apple ID, pojawia się komunikat o niepowodzeniu uwierzytelniania.

Przejdź do strony konta Apple ID i spróbuj się zalogować. Jeśli logowanie się nie powiedzie, wyzeruj hasło konta Apple ID, postępując zgodnie z instrukcjami na tamtej stronie.

Kiedy próbuję zalogować się do usługi iCloud na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, pojawia się komunikat „Nieobsługiwany Apple ID”.

W zależności od sposobu, w jaki zostało utworzone konto Apple ID, utworzenie konta usługi iCloud przy użyciu konta Apple ID może się nie powieść. Jeśli konto Apple ID działa w sklepie iTunes Store, sklepie App Store, aplikacji Game Center, FaceTime lub z innymi usługami firmy Apple, powinno działać także w przypadku usługi iCloud. Jeśli konto Apple ID zostało utworzone na stronie jobs.apple.com podczas ubiegania się o pracę, powinno działać także w przypadku usługi iCloud. Jeśli konto Apple ID nie działa z żadną usługą firmy Apple, może nie być zgodne z usługą iCloud. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze wsparciem dla usługi iCloud.

Żądanie uwierzytelnienia uniemożliwia mi zalogowanie się w usłudze iCloud na komputerze Mac.

Sprawdź, czy Twoje konto użytkownika w systemie macOS ma uprawnienia administratora. Jeśli korzystasz z komputera jako standardowy użytkownik nieposiadający uprawnień administratora, może się pojawić komunikat dotyczący uwierzytelniania „Preferencje systemowe próbują zmodyfikować konfigurację usług katalogowych”. Wprowadź nazwę i hasło administratora, aby zezwolić na modyfikację konfiguracji w Preferencjach systemowych.

Aby zalogować się jako administrator (system OS X Lion 10.7.5 lub nowszy):

 1. Z menu Apple () wybierz kolejno pozycje Wyloguj Nazwa użytkownika.
 2. Kliknij przycisk Wyloguj się.
 3. Na ekranie logowania wybierz użytkownika z uprawnieniami administratora i zaloguj się.

Komunikat z informacją, że mój adres e-mail nie został zweryfikowany, uniemożliwia mi zalogowanie się w usłudze iCloud na komputerze Mac.

Jeśli nie można zalogować się ze względu na komunikat „Konto niezweryfikowane — Instrukcje weryfikacji konta znajdują się w wiadomości email:”

 1. Zamknij i ponownie otwórz preferencje usługi iCloud, a następnie ponownie spróbuj się zalogować.
 2. Jeśli to nie rozwiąże problemu, sprawdź, czy w folderze wiadomości e-mail lub w folderze Niechciane znajduje się przesłana przez firmę Apple wiadomość e-mail dotycząca weryfikacji.
 3. Jeśli w folderze wiadomości e-mail lub w folderze Niechciane nie możesz znaleźć wiadomości e-mail dotyczącej weryfikacji, kliknij przycisk „Weryfikuj ponownie przez email” w preferencjach usługi iCloud.

Gdy próbuję się zalogować na stronie iCloud.com, w preferencjach usługi iCloud (na komputerze Mac) lub w Panelu sterowania iCloud (na komputerze PC), pojawia się komunikat z informacją, że nazwa użytkownika lub hasło są nieprawidłowe.

 • Upewnij się, że podczas logowania wprowadzasz cały identyfikator Apple ID. Jeśli na przykład ma on postać „nazwa_użytkownika@me.com”, sprawdź, czy nie próbujesz wpisać tylko fragmentu „nazwa_użytkownika”.
 • Sprawdź, czy klawisz Caps Lock nie jest włączony. We wszystkich hasłach wielkość liter ma znaczenie.
 • Upewnij się, że wprowadzasz identyfikator Apple ID powiązany z usługą iCloud, a nie z inną usługą. Więcej informacji na temat korzystania z wielu kont Apple ID można znaleźć w artykule Używanie konta Apple ID z usługami firmy Apple.
 • W razie potrzeby wyzeruj hasło konta Apple ID na stronie http://iforgot.apple.com.

Jeśli konto Apple ID używane z usługą iCloud jest używane także w innych usługach firmy Apple (na przykład w sklepie Apple Online Store, iTunes Store lub Mac App Store), zmiana hasła do konta usługi iCloud pociąga za sobą również zmianę hasła do wszystkich tych usług. Trzeba więc pamiętać o stosowaniu nowego hasła podczas logowania się do innych usług firmy Apple. Konieczne jest też uaktualnienie hasła na wszystkich urządzeniach i komputerach, na których jest używane konto Apple ID (na przykład w aplikacjach poczty e-mail służących do odbierania wiadomości e-mail z usługi iCloud).

Pojawia się komunikat o przekroczeniu limitu przyznanego miejsca dyskowego.

Uzyskaj pomoc dotyczącą zarządzania miejscem dyskowym iCloud.

Gdy zaloguję się przy użyciu konta Apple ID, pojawia się monit o wprowadzenie dodatkowych informacji.

Usługa iCloud może wymagać pewnych dodatkowych informacji, które aktualnie nie są powiązane z kontem Apple ID. Aby kontynuować, po pojawieniu się monitu wprowadź wymagane informacje.

Gdy próbuję skonfigurować usługę iCloud, pojawia się informacja, że usługa iCloud nie jest dostępna w moim kraju lub regionie.

Usługa iCloud nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach. Jeśli próbujesz założyć konto w kraju lub regionie, w którym usługa iCloud jest dostępna, i uważasz, że komunikat nie powinien się pojawić, skontaktuj się ze wsparciem dla usługi iCloud.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: