Jeśli konto Apple ID jest zablokowane lub wyłączone

Jeśli ktoś inny wprowadzi Twoje hasło, odpowiedzi na pytania zabezpieczające lub inne informacje o koncie niepoprawnie zbyt wiele razy, konto Apple ID zostanie automatycznie zablokowane ze względów bezpieczeństwa. Nie możesz wówczas logować się do żadnych usług Apple.

Jak odblokować konto Apple ID

Jeśli korzystasz z uwierzytelniania dwupoziomowego, musisz mieć dostęp do zaufanego urządzenia lub zaufanego numeru telefonu, aby zresetować hasło Apple ID i odblokować konto. Jeśli masz klucz odzyskiwania za jego pomocą również możesz odzyskać dostęp do konta.

Jeśli widzisz komunikat, że Twoje konto zostało wyłączone w sklepie App Store i iTunes Store, skontaktuj się ze Wsparciem Apple, aby uzyskać pomoc. 

Jeśli konto Apple ID zostanie zablokowane ze względów bezpieczeństwa, możesz zobaczyć jeden z następujących komunikatów:

  • „Ten Apple ID został wyłączony ze względów bezpieczeństwa”.
  • „Nie możesz się zalogować, ponieważ Twoje konto zostało wyłączone ze względów bezpieczeństwa”.
  • „Ten Apple ID został zablokowany ze względów bezpieczeństwa”.

Jeśli nie można odblokować konta Apple ID

Jeśli do zabezpieczenia konta Apple ID używasz pytań zabezpieczających lub jeśli nie masz dostępu do zaufanego urządzenia ani zaufanego numeru telefonu, przejdź na stronę iforgot.apple.com. Możesz na niej odblokować swoje konto, korzystając z bieżącego hasła, lub wyzerować hasło. Po kilku nieudanych próbach odblokowania konta Apple ID konto pozostanie zablokowane i możesz spróbować ponownie następnego dnia.

Data publikacji: