Jeśli nie pamiętasz hasła konta Apple ID

Jeśli masz problemy z zalogowaniem się za pomocą hasła konta Apple ID, wykonaj poniższe czynności, aby wyzerować to hasło i odzyskać dostęp do konta.


Używanie własnego urządzenia w celu wyzerowania hasła

Wykonaj poniższe czynności, aby wyzerować hasło za pomocą dowolnego zaufanego telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, zegarka Apple Watch lub komputera Mac. 

Na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub zegarku Apple Watch z systemem watchOS 8 lub nowszym

 1. Otwórz Ustawienia.
 2. Stuknij kolejno opcje [Twoje imię i nazwisko] > Hasło i ochrona > Zmień hasło.
 3. Jeśli jesteś zalogowany(-a) do usługi iCloud i masz włączony kod, pojawi się monit o wprowadzenie kodu urządzenia.
 4. Następnie zmień hasło zgodnie z procedurą wyświetlaną na ekranie.

Na komputerze Mac z systemem macOS Catalina lub nowszym

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij identyfikator Apple ID.
 2. Kliknij opcję Hasło i ochrona. Jeśli pojawi się monit o wprowadzenie identyfikatora Apple ID, kliknij opcję Nie pamiętasz Apple ID lub hasła, a następnie wykonaj procedurę wyświetlaną na ekranie. Możesz pominąć końcowy krok poniżej.
 3. Kliknij opcję Zmień hasło, a następnie wprowadź hasło, którego używasz do odblokowywania komputera Mac.

Używanie zaufanego numeru telefonu, zaufanego adresu e-mail klucza odzyskiwania lub kontaktu odzyskiwania konta


Używanie czyjegoś urządzenia w celu wyzerowania hasła

Możesz wyzerować hasło konta Apple ID, używając aplikacji Wsparcie Apple lub Znajdź mój iPhone na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch znajomego bądź członka rodziny. Możesz również odwiedzić sklep Apple Store i poprosić o skorzystanie z urządzenia na miejscu.

Korzystanie z aplikacji Wsparcie Apple

Poproś znajomego lub członka rodziny o otworzenie sklepu App Store i pobranie aplikacji Wsparcie Applena telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch. Nie możesz pobrać aplikacji Wsparcie Apple

Otwórz aplikację Wsparcie Apple i wykonaj następujące czynności:

 1. W obszarze Tematy stuknij opcję Hasła i zabezpieczenia.
 2. Stuknij polecenie Wyzeruj hasło Apple ID.
 3. Stuknij opcję Rozpocznij, a następnie stuknij pozycję Inny Apple ID.
 4. Wprowadź Apple ID, dla którego chcesz wyzerować hasło.
 5. Stuknij opcję Dalej, a następnie postępuj zgodnie z krokami na ekranie, aż otrzymasz potwierdzenie, że hasło konta Apple ID zostało zmienione. 

Żadne wprowadzone informacje nie zostaną zachowane na urządzeniu.

Skorzystaj z aplikacji Znajdź mój iPhone

Jeśli znajomy lub członek rodziny używa systemu iOS w wersji od 9 do 12 i nie może pobrać aplikacji Wsparcie Apple, możesz skorzystać z aplikacji Znajdź mój iPhone.

 1. Otwórz aplikację Znajdź mój iPhone.  
 2. Po wyświetleniu ekranu logowania upewnij się, że pole Apple ID jest puste. Jeśli widnieje w nim nazwa innego użytkownika, usuń ją.
 3. Stuknij opcję Nie pamiętasz Apple ID lub hasła i wykonaj procedurę wyświetlaną na ekranie.

Nie widać ekranu logowania? Stuknij opcję Wyloguj się. Po wylogowaniu upewnij się, że pole Apple ID jest puste. Następnie stuknij opcję Nie pamiętasz Apple ID lub hasła i wykonaj procedurę wyświetlaną na ekranie.

Jeśli po wypróbowaniu powyższych kroków w dalszym ciągu potrzebujesz pomocy lub mieszkasz w kraju lub regionie, w którym aplikacja Wsparcie Apple jest niedostępna, nadal możesz wyzerować hasło i odzyskać dostęp do konta, korzystając z funkcji odzyskiwania konta. W niektórych przypadkach możesz przyspieszyć proces odzyskiwania konta lub natychmiast wyzerować hasło, weryfikując sześciocyfrowy kod wysłany na Twój podstawowy adres e-mail. Dowiedz się więcej na temat odzyskiwania konta.


Jeśli nie można zmienić lub wyzerować hasła

Jeśli poprzednie kroki zostały wykonane i nie możesz zmienić lub wyzerować hasła, spróbuj zamiast tego wykonać poniższe instrukcje. 

 1. Przejdź do witryny iforgot.apple.com.
 2. Wprowadź identyfikator Apple ID. Nie pamiętasz identyfikatora Apple ID?
 3. Wybierz opcję wyzerowania hasła i kliknij przycisk Dalej.
 4. Wybierz odpowiedź na pytania zabezpieczające, otrzymaj wiadomość e-mail lub wpisz swój klucz odzyskiwania*. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie otrzymasz weryfikacyjnej wiadomości e-mail lub wiadomości umożliwiającej wyzerowanie hasła
 5. Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie, aby wyzerować hasło. 

Po wyzerowaniu hasła zostanie wyświetlony monit o ponowne zalogowanie się przy użyciu nowego hasła. Może też być konieczne uaktualnienie hasła w Ustawieniach na urządzeniach.

* Jeśli trwale utracisz klucz odzyskiwania lub dostęp do zaufanego urządzenia, nie możesz zmienić hasła.


Dodatkowa pomoc

Data publikacji: