Co zrobić po zmianie identyfikatora Apple ID lub hasła

Po zmianie identyfikatora Apple ID lub hasła może być wymagane uaktualnienie danych logowania do każdej używanej usługi Apple.

Skorzystaj z poniższej listy, aby sprawdzić, czy każdy sklep i każda usługa korzystają z uaktualnionych danych logowania. Wykonując te czynności, możesz zalogować się na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac lub PC oraz urządzeniu Apple TV.

W niektórych przypadkach nie trzeba uaktualniać identyfikatora Apple ID i hasła do momentu następnego logowania się w danym sklepie lub określonej usłudze. Jeśli jednak korzystasz z usług do udostępniania informacji lub komunikowania się z innymi, musisz niezwłocznie uaktualnić identyfikator Apple ID i hasło.

Programy Apple Developer

Nie trzeba wykonywać żadnych czynności. W ciągu 24 godzin od zmiany identyfikatora Apple ID lub hasła te dane zostaną automatycznie uaktualnione w programach Apple Developer.

Apple Online Store

Aktualizacja identyfikatora i hasła Apple ID na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac i komputerze PC.

Telefon iPhone, iPad, iPod touch

Jeśli korzystasz z systemu iOS 10.3 lub nowszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iTunes Store i App Store. Jeśli korzystasz z systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iTunes Store i App Store.

 • Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło.
 • Jeśli nadal jesteś zalogowany(-a) za pomocą dotychczasowego konta Apple ID, stuknij je i wybierz opcję Wyloguj się. Następnie wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło.

Komputer Mac z systemem OS X Mountain Lion lub nowszym albo komputer PC z systemem Windows

 1. Przejdź do witryny Apple.
 2. Kliknij ikonę ikona torby na zakupy, a następnie ikonę ikona koła zębatego Konto.
 3. W sekcji Ustawienia konta kliknij opcję Apple ID i hasło.
 4. Wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło.

Usługi sklepu detalicznego Apple Store

Podczas dokonywania rezerwacji w usłudze Genius Bar, Workshop, Business, lub Joint Venture musisz zalogować się przy użyciu identyfikatora Apple ID i hasła. 

Witryna Wsparcia Apple i społeczności Wsparcia Apple

Otwórz witrynę Wsparcia Apple.

 • Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło podczas następnej wizyty w witrynie i próby skorzystania z funkcji, która wymaga zalogowania. Logowanie jest na przykład wymagane do wyświetlenia otwartego zgłoszenia.
 • Jeśli nadal jesteś zalogowany(-a) za pomocą dotychczasowego konta Apple ID, kliknij opcję Wyloguj się, a następnie po wyświetleniu monitu o potwierdzenie ponownie kliknij opcję Wyloguj się. Jeśli w przyszłości podczas korzystania z wybranej funkcji oferowanej przez witrynę zostaniesz poproszony o zalogowanie się, wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło.

Otwórz stronę społeczności Wsparcia Apple.

 • Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), kliknij opcję Zaloguj się i wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło.
 • Jeśli nadal jesteś zalogowany(-a) za pomocą dotychczasowego konta Apple ID, kliknij opcję Wyloguj się, a następnie kliknij opcję Zaloguj się i wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło.

FaceTime

Aktualizacja identyfikatora i hasła Apple ID na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch oraz komputerze Mac.

Telefon iPhone, iPad, iPod touch

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > FaceTime.

 • Jeśli nie jesteś zalogowany(-a) na telefonie iPhone lub iPodzie touch, stuknij pozycję Używaj Apple ID dla FaceTime, a następnie wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło. Na iPadzie musisz tylko wprowadzić uaktualniony identyfikator Apple ID i hasło.
 • Jeśli nadal jesteś zalogowany(-a) za pomocą dotychczasowego konta Apple ID, stuknij je i wybierz opcję Wyloguj się. Jeśli używasz telefonu iPhone lub iPoda touch, stuknij pozycję Używaj Apple ID dla FaceTime, a następnie wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło, aby się zalogować. Na iPadzie musisz tylko wprowadzić uaktualniony identyfikator Apple ID i hasło.

Komputer Mac z systemem OS X Mountain Lion lub nowszym

 1. Otwórz aplikację FaceTime.
 2. Wybierz kolejno opcje FaceTime > Preferencje.
  • Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło.
  • Jeśli nadal jesteś zalogowany(-a) za pomocą dotychczasowego konta Apple ID, wybierz je i kliknij opcję Wyloguj się. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie ponownie kliknij opcję Wyloguj się, a następnie wpisz uaktualniony identyfikator Apple ID i hasło.

iCloud

Aktualizacja identyfikatora i hasła Apple ID na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac, komputerze PC oraz urządzeniu Apple TV.

Telefon iPhone, iPad, iPod touch

Jeśli używasz systemu iOS 10.3 lub nowszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko]. Jeśli korzystasz z systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud.

 • Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło. Dane w usłudze iCloud pojawią się na urządzeniu automatycznie po zalogowaniu się.
 • Jeśli nadal jesteś zalogowany(-a) za pomocą dotychczasowego konta Apple ID:
  1. Przewiń w dół ekran i stuknij opcję Wyloguj się, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Może być wymagane wprowadzenie hasła. Twoje dane pozostaną w usłudze iCloud i zostaną uaktualnione na urządzeniu po ponownym zalogowaniu się w usłudze iCloud.
  2. Wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło. 

Jeśli przed wylogowaniem się z usługi iCloud uaktualniono adres e-mail konta Apple ID* i urządzenie prosi o podanie hasła do poprzedniego konta Apple ID, można tymczasowo zmienić identyfikator Apple ID, aby się zalogować.

Komputer Mac

Jeśli używasz systemu macOS Catalina, wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję iCloud. Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego, wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję iCloud.

 • Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło, aby się zalogować. Dane w usłudze iCloud pojawią się na urządzeniu automatycznie po zalogowaniu się.
 • Jeśli nadal jesteś zalogowany(-a) za pomocą dotychczasowego konta Apple ID:
  1. Kliknij opcję Wyloguj się. W zależności od włączonych opcji usługi iCloud zostanie wyświetlony monit z pytaniem, czy chcesz wykonać kopie danych usługi iCloud (Kontakty, Kalendarz, Przypomnienia, Zakładki, Strumień zdjęć) czy je usunąć z komputera Mac. Twoje dane pozostaną w usłudze iCloud i zostaną uaktualnione na urządzeniu po ponownym zalogowaniu się w usłudze iCloud.
  2. Wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło, aby się zalogować. 

Komputer PC z systemem Windows

Otwórz aplikację iCloud dla Windows i kliknij przycisk Wyloguj się.

 • Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), zaloguj się, korzystając z uaktualnionego identyfikatora Apple ID oraz hasła. Dane w usłudze iCloud pojawią się na urządzeniu automatycznie po zalogowaniu się. 
 • Jeśli nadal jesteś zalogowany(-a) za pomocą dotychczasowego konta Apple ID:
  1. Kliknij opcję Wyloguj się. W zależności od włączonych opcji usługi iCloud zostanie wyświetlony monit z pytaniem, czy chcesz wykonać kopie danych usługi iCloud (Kontakty, Kalendarz, Przypomnienia, Zakładki, Strumień zdjęć) czy je usunąć z komputera PC. Kliknij opcję Usuń. Twoje dane pozostaną w usłudze iCloud i zostaną uaktualnione na urządzeniu po ponownym zalogowaniu się w usłudze iCloud.
  2. Zaloguj się przy użyciu uaktualnionego identyfikatora Apple ID i hasła.

Urządzenie Apple TV

Aby odtwarzać zawartość z komputera Mac lub PC na urządzeniu Apple TV HD, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Konta > iCloud. Na urządzeniu Apple TV (3. generacji lub starszym) wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud.

 • Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), wybierz opcję Zaloguj się. Zostanie wyświetlony monit z pytaniem, czy chcesz zalogować się przy użyciu konta Apple ID podanego w sklepie iTunes Store. Jeśli używasz tego samego konta Apple ID w usłudze iCloud i w sklepie iTunes Store, wybierz opcję Tak.
 • Jeśli nadal jesteś zalogowany(-a) za pomocą dotychczasowego konta Apple ID, wybierz opcję Wyloguj się, a następnie wybierz opcję Zaloguj się. Zostanie wyświetlony monit z pytaniem, czy chcesz zalogować się przy użyciu konta Apple ID podanego w sklepie iTunes Store. Jeśli używasz tego samego konta Apple ID w usłudze iCloud i w sklepie iTunes Store, wybierz opcję Tak.

Sklepy App Store, Books Store i iTunes Store

Aktualizacja identyfikator i hasło Apple ID na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac, urządzeniu Apple TV lub komputerze PC. Na komputerze Mac z systemem macOS Mojave lub starszym aplikacja iTunes obejmuje usługi iTunes Genius, Kolekcja domowa iTunes, iTunes Match, iTunes Store oraz iTunes U. Na komputerze Mac z systemem macOS Catalina zamiast aplikacji iTunes otwórz aplikację Apple Music, Apple TV lub Apple Podcasts.

Telefon iPhone, iPad, iPod touch

Jeśli korzystasz z systemu iOS 10.3 lub nowszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iTunes Store i App Store. Jeśli korzystasz z systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iTunes Store i App Store.

 • Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło.
 • Jeśli nadal jesteś zalogowany(-a) za pomocą dotychczasowego konta Apple ID, stuknij je i wybierz opcję Wyloguj się. Następnie wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło.

Komputer Mac

Na komputerze Mac z systemem macOS Catalina otwórz aplikację Apple Music, Apple TV lub Apple Podcasts.

 • Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), wybierz kolejno opcje Konto > Zaloguj się, a następnie wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło.
 • Jeśli nadal jesteś zalogowany(-a) za pomocą dotychczasowego konta Apple ID, wybierz kolejno opcje Konto > Wyloguj się, a następnie wybierz kolejno opcje Konto > Zaloguj się i wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło. 

Na komputerze Mac z systemem macOS Mojave lub starszym otwórz aplikację iTunes.

 • Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), wybierz kolejno opcje Konto > Zaloguj się, a następnie wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło.
 • Jeśli nadal jesteś zalogowany(-a) za pomocą dotychczasowego konta Apple ID, wybierz kolejno opcje Konto > Wyloguj się, a następnie wybierz kolejno opcje Konto > Zaloguj się i wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło. 

Otwórz aplikację Apple Books.

 • Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), wybierz kolejno opcje Sklep > Zaloguj się, a następnie wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło.
 • Jeśli nadal jesteś zalogowany(-a) za pomocą dotychczasowego konta Apple ID, wybierz kolejno opcje Sklep > Wyloguj się, a następnie wybierz kolejno opcje Sklep > Zaloguj się i wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło.

Otwórz sklep App Store.

 • Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), kliknij opcję Zaloguj się i wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło.
 • Jeśli nadal jesteś zalogowany(-a) za pomocą dotychczasowego konta Apple ID, wybierz kolejno opcje Sklep > Wyloguj się, a następnie kliknij opcję Zaloguj się i wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło.

Urządzenie Apple TV

Na urządzeniu Apple TV HD wybierz kolejno opcje Ustawienia > Konta > iTunes i App Store. Na urządzeniu Apple TV (3. generacji lub starszym) wybierz kolejno opcje Ustawienia > iTunes Store.

 • Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), wybierz opcję Zaloguj się i wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło.
 • Jeśli nadal jesteś zalogowany(-a) za pomocą dotychczasowego konta Apple ID, wybierz opcję Wyloguj się, a następnie wybierz opcję Zaloguj się i wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło.

Aby korzystać z Kolekcji domowej na urządzeniu Apple TV HD, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Konta > Kolekcja domowa. Na urządzeniu Apple TV (3. generacji lub starszym) wybierz kolejno opcje Ustawienia > Komputery. Następnie wybierz opcję Wyłącz Kolekcję domową. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie wybierz opcję Wyłącz. Następnie włącz funkcję Kolekcja domowa i wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło.

Telewizor Smart TV lub urządzenie do strumieniowania

Otwórz aplikację Apple Music, Apple TV lub Apple Podcasts.

 • Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), wybierz kolejno opcje Ustawienia, Konto > Zaloguj się. 
 • Jeśli nadal jesteś zalogowany(-a) za pomocą dotychczasowego konta Apple ID, wybierz kolejno opcje Ustawienia, Konto > Wyloguj się, a następnie wybierz kolejno opcje Konto > Zaloguj się i wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło. 

Komputer PC z systemem Windows

Otwórz program iTunes.

 • Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), wybierz kolejno opcje Konto > Zaloguj się, a następnie wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło.
 • Jeśli nadal jesteś zalogowany(-a) za pomocą dotychczasowego konta Apple ID, wybierz kolejno opcje Konto > Wyloguj się, a następnie wybierz kolejno opcje Konto > Zaloguj się i wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło.

Praca w Apple

Otwórz stronę Praca w Apple i kliknij opcję Mój profil.

 • Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), kliknij opcję Zaloguj się i wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło.
 • Jeśli nadal jesteś zalogowany(-a) za pomocą dotychczasowego konta Apple ID, kliknij opcję Wyloguj się, a następnie kliknij opcję Zaloguj się i wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło.

Wiadomości

Gdy uaktualnisz identyfikator Apple ID, znajomi będą otrzymywać nowe wiadomości z uaktualnionego identyfikatora Apple ID. Stare wiadomości nie zostaną usunięte.

Telefon iPhone, iPad, iPod touch

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości, a następnie stuknij opcję Wysyłanie i odbieranie.

 • Jeśli nie jesteś zalogowany(-a) na telefonie iPhone lub iPodzie touch, stuknij pozycję Używaj Apple ID dla iMessage, a następnie wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID oraz hasło. Na iPadzie musisz tylko wprowadzić uaktualniony identyfikator Apple ID i hasło.
 • Jeśli nadal jesteś zalogowany(-a) za pomocą dotychczasowego konta Apple ID, stuknij je i wybierz opcję Wyloguj się. Na telefonie iPhone lub iPodzie touch stuknij opcję „Używaj Apple ID dla iMessage”, a następnie wprowadź uaktualniony identyfikator Apple ID i hasło. Na iPadzie musisz tylko wprowadzić uaktualniony identyfikator Apple ID i hasło.

Komputer Mac z systemem OS X Mountain Lion lub nowszym

Otwórz aplikację Wiadomości, wybierz kolejno opcje Wiadomości > Preferencje, kliknij zakładkę Konta, a następnie wybierz swoje konto Apple ID z listy.

 • Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), zaloguj się przy użyciu uaktualnionego identyfikatora Apple ID oraz hasła.
 • Jeśli nadal jesteś zalogowany(-a) za pomocą dotychczasowego konta Apple ID, kliknij opcję Wyloguj, a następnie po wyświetleniu monitu o potwierdzenie ponownie kliknij opcję Wyloguj. Zaloguj się przy użyciu uaktualnionego identyfikatora Apple ID i hasła.

Program zakupów grupowych (VPP)

W przypadku zmiany identyfikatora Apple ID lub hasła skojarzonego z programem zakupów grupowych (Volume Purchase Program) skontaktuj się ze Wsparciem Apple, aby uzyskać pomoc. Zmiana identyfikatora Apple ID lub hasła uniemożliwia zalogowanie się na konto zakupów, robienie zakupów i uzyskiwanie dostępu do wcześniejszych zakupów.

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

* W Chinach kontynentalnych i Indiach można używać numeru telefonu jako identyfikatora Apple ID.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: