Archiwizowanie lub wykonywanie kopii informacji przechowywanych w usłudze iCloud

Dowiedz się, jak wykonywać kopie informacji używanych w usłudze iCloud.

Wykonanie kopii informacji używanych w usłudze iCloud to dobry pomysł. W razie przypadkowego usunięcia ważnych kontaktów, wiadomości e-mail lub dokumentów będzie można odtworzyć dany element z usługi iCloud lub z innej posiadanej kopii.

Pliki w usłudze iCloud Drive

Wykonaj poniższe czynności, aby skopiować dokumenty z Maca, iPhone’a, iPada, iPoda touch, witryny iCloud.com lub komputera PC. Jeśli kopiujesz plik z folderu udostępnianego w usłudze iCloud Drive do innego folderu, dostęp do udostępnianych plików nie jest kopiowany. Dowiedz się więcej o udostępnianiu folderów.

Kopiowanie plików z usługi iCloud Drive na Maca

 1. Kliknij opcję iCloud Drive na pasku bocznym dowolnego okna Findera. 
 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option i przeciągnij plik do nowej lokalizacji.

Kopiowanie plików z aplikacji Pliki na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch

Aby wysłać kopię plików przechowywanych w usłudze iCloud Drive, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację Pliki, a następnie stuknij pozycję iCloud Drive.
 2. Stuknij folder, który chcesz otworzyć, a następnie stuknij plik w celu jego otwarcia.
 3. Stuknij ikonę Udostępnij  w lewym dolnym rogu.
 4. Wybierz metodę wysłania kopii pliku.

W przypadku dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych lub prezentacji stuknij ikonę Więcej  w prawym górnym rogu, wybierz opcję Eksportuj, a następnie wybierz sposób eksportu pliku. Możesz również zachować kopię pliku lokalnie

Kopiowanie plików z witryny iCloud.com

Zastosuj się do poniższych instrukcji, aby pobrać pliki przechowywane w usłudze iCloud Drive lub dostępne z poziomu aplikacji pakietu iWork w witrynie iCloud.com:

 1. Zaloguj się w witrynie iCloud.com.
 2. Otwórz usługę iCloud Drive.
 3. Odszukaj i zaznacz plik.
 4. Kliknij przycisk Pobierz  na górze strony lub dwukrotnie kliknij plik. Dokument zostanie pobrany do domyślnej lokalizacji pobierania.

Kopiowanie plików z systemu Windows

Jeśli masz włączoną usługę iCloud Drive w aplikacji iCloud dla Windows na komputerze PC, możesz skopiować pliki z folderu iCloud Drive w Eksploratorze plików. Możesz również skopiować swoje pliki z witryny iCloud.com.

Jeśli potrzebujesz pomocy związanej z danymi innej firmy przechowywanymi w usłudze iCloud, skontaktuj się bezpośrednio z deweloperem aplikacji. Dane innych firm mogą zajmować miejsce w usłudze iCloud, nawet jeśli szczegóły nie są dostępne.

Zdjęcia i nagrania wideo

Jeśli korzystasz z usługi Zdjęcia iCloud, zdjęcia i nagrania wideo są automatycznie przesyłane do usługi iCloud w pełnej rozdzielczości. 

Pobieranie kopii zdjęć i nagrań wideo z urządzenia

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Zdjęcia. Wybierz opcję Pobieraj i pozostaw oryginały, a następnie zaimportuj zdjęcia na komputer
 • Na komputerze Mac otwórz aplikację Zdjęcia. Wybierz zdjęcia i nagrania wideo, które chcesz skopiować. Wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj.
 • Skonfiguruj aplikację iCloud dla Windows na komputerze PC i włącz na nim usługę Zdjęcia iCloud. Otwórz Eksplorator plików. W panelu Nawigacja kliknij opcję Zdjęcia iCloud, a następnie wybierz zdjęcia, które chcesz zachować na komputerze PC. Kliknij wybrane pliki prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Zawsze przechowuj na tym urządzeniu. Dowiedz się, jak pobrać swoje zdjęcia, jeśli korzystasz z usługi iCloud dla Windows 10 lub starszej wersji systemu. Po pobraniu elementów skopiuj je do innego folderu na komputerze. Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie przeciągnij elementy do folderu. Uwzględnij ten folder podczas tworzenia backupu komputera.

Pobieranie kopii zdjęć i nagrań wideo z witryny iCloud.com

Jeśli chcesz pobrać kilka zdjęć lub nagrań wideo, skorzystaj z witryny iCloud.com, aby pobrać ich najnowsze wersje.

 • Na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch przejdź do witryny iCloud.com, stuknij opcję Zdjęcia, a następnie Wybierz. Wybierz zdjęcia i nagrania wideo do pobrania, po czym stuknij opcję Więcej . Wybierz opcję Pobierz. Zdjęcia i nagrania wideo zostaną pobrane jako plik .zip do usługi iCloud Drive. 
 • Na Macu lub PC przejdź do witryny iCloud.com i kliknij opcję Zdjęcia. Wybierz zdjęcia i nagrania wideo do pobrania, po czym kliknij przycisk Pobierz

Kopiowanie zdjęć z usługi Albumy udostępniane

Zdjęcia i nagrania wideo możesz także skopiować ręcznie, wykonując poniższe instrukcje. Komentarze i polubienia dołączone do udostępnianych zdjęć nie są zachowywane. Zdjęcia i nagrania wideo skopiowane z udostępnionego albumu nie są zachowywane w pełnej rozdzielczości.

Kopiowanie zdjęć z usługi Albumy udostępniane na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia i stuknij pozycję Albumy.
 2. Znajdź sekcję Albumy udostępniane, a następnie stuknij nazwę żądanego albumu. Może być konieczne przesunięcie palcem w lewo w celu znalezienia udostępnianego albumu.
 3. Zachowaj zdjęcia z albumu przy użyciu jednej z następujących metod:
  • Stuknij obraz, aby go otworzyć, a następnie stuknij ikonę Udostępnij . Aby zaznaczyć więcej obrazów, przewiń je w lewo lub w prawo i stuknij te, które chcesz zachować. Stuknij opcję Zachowaj obrazek.
  • Stuknij opcję Wybierz, a następnie stuknij obrazy, które chcesz zachować. Stuknij ikonę Udostępnij , a następnie stuknij opcję Zachowaj obrazek.
 4. Importowanie zdjęć na komputer.

Kopiowanie zdjęć i nagrań wideo z usługi Albumy udostępniane na Macu

Wykonując następujące czynności, możesz ręcznie zaimportować zdjęcia i nagrania wideo z udostępnianych albumów do biblioteki aplikacji Zdjęcia: 

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia i wybierz pozycję Albumy udostępniane.
 2. Kliknij dwukrotnie udostępniany album.
 3. Kliknij zdjęcie, przytrzymując naciśnięty klawisz Control (lub prawym przyciskiem myszy), i wybierz opcję Importuj.

Po zaimportowaniu zdjęć warto utworzyć backup biblioteki. Zdjęcia możesz przechowywać w oddzielnej bibliotece na komputerze lub innym dysku.

Kopiowanie zdjęć i nagrań wideo z usługi Albumy udostępniane w systemie Windows

Zachowane zdjęcia są dostępne również po wyłączeniu aplikacji Zdjęcia w aplikacji iCloud dla Windows. Aby zachować zdjęcia i nagrania wideo z udostępnianego albumu, trzeba je zachować w innym folderze na dysku twardym:

 1. Otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 2. Kliknij przycisk Opcje obok pozycji Zdjęcia. Zanotuj ścieżkę wymienioną w obszarze Miejsce zdjęć iCloud.
 3. Otwórz okno Eksploratora plików (w systemie Windows 8 lub nowszym) lub okno Eksploratora Windows (w systemie Windows 7). 
 4. Przejdź do folderu Zdjęcia iCloud, korzystając z powyższej ścieżki. Otwórz folder Udostępnione.
 5. Zaznacz zdjęcia, które chcesz zachować, a następnie skopiuj je do innego folderu na komputerze. Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie przeciągnij elementy do folderu. Uwzględnij ten folder podczas tworzenia backupu komputera.

Informacje na temat tworzenia kopii zapasowej komputera z systemem Windows można znaleźć w witrynie Pomocy technicznej firmy Microsoft.

Pobieranie zdjęć z funkcji Mój strumień zdjęć na iPhone’a, iPada lub iPoda touch

Zdjęcia z funkcji Mój strumień zdjęć są automatycznie pobierane na Maca. Wykonaj te czynności, aby pobrać je na iPhone’a, iPada lub iPoda touch. 

 1. Stuknij opcję Zdjęcia, a następnie kartę Albumy.
 2. Stuknij pozycję Mój strumień zdjęć.
 3. Stuknij opcję Wybierz, a następnie stuknij wszystkie zdjęcia, które chcesz zachować. 
 4. Stuknij opcję Udostępnij , a następnie pozycję Zachowaj obrazek. 

Kontakty

Wykonaj poniższe instrukcje, aby wyeksportować kontakty z Maca, witryny iCloud.com lub komputera PC.

Eksportowanie kontaktów na komputerze Mac

 1. Otwórz aplikację Kontakty. 
 2. Zaznacz opcję Wszystkie kontakty.
 3. Kliknij kontakt na liście Kontakty.
 4. Wybierz kolejno opcje Plik > Eksport > Eksportuj vCard lub opcje Edycja > Zaznacz wszystko, aby wybrać wszystkie karty do wyeksportowania.
 5. Wybierz lokalizację, w której chcesz zachować pliki, a następnie kliknij przycisk Zachowaj.

W przypadku używania grup warto rozważyć zarchiwizowanie całej bazy danych aplikacji Kontakty lub Książka adresowa oprócz wyeksportowania wizytówek vCard. Powyższa metoda z użyciem formatu vCard umożliwia kopiowanie kontaktów, ale nie grup. Archiwa są bardziej złożone, ale możesz mieć trudności z odtworzeniem danych przy użyciu archiwów w przypadku połączenia z Internetem i zalogowania do usługi iCloud.

Aby wyeksportować archiwum, otwórz aplikację Kontakty i wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj > Archiwum Kontaktów. 

Eksportowanie kontaktów z witryny iCloud.com

Eksportowanie kontaktów w programie Outlook na komputerze PC

Kalendarz

Wykonaj poniższe instrukcje, aby wyeksportować kalendarz z Maca, witryny iCloud.com lub komputera PC.

Eksportowanie kalendarza na komputerze Mac

 1. W aplikacji Kalendarz kliknij nazwę kalendarza. Jeśli nie widzisz swoich kalendarzy, kliknij opcję Kalendarze.
 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj > Eksportuj.
 3. Wybierz lokalizację, w której chcesz zachować plik, a następnie kliknij przycisk Eksportuj.

Pobieranie kalendarza z witryny iCloud.com

 1. Zaloguj się w witrynie iCloud.com za pomocą swojego konta Apple ID i otwórz aplikację Kalendarz.
 2. Udostępnij kalendarz publicznie.
 3. Skopiuj adres URL udostępnionego kalendarza i wklej go w polu adresu przeglądarki. Nie naciskaj klawisza Enter ani Return.
 4. Zmień fragment „webcal” na „http” i naciśnij klawisz Enter lub Return. Plik ICS zostanie pobrany do domyślnej lokalizacji pobierania.
 5. Dodaj kalendarz do aplikacji klienckiej obsługującej kalendarze, takiej jak Kalendarz na Macu lub Outlook na komputerze z systemem Windows.
 6. Zakończ udostępnianie kalendarza.

Kalendarz iCloud przechowuje informacje z ostatnich sześciu miesięcy oraz na maksymalnie trzy lata w przyszłości.

Eksportowanie kalendarza w programie Outlook na komputerze PC

 1. Otwórz program Outlook i przejdź do Kalendarza.
 2. Na liście Kalendarz zaznacz kalendarz, który chcesz skopiować.
 3. Usuń zaznaczenie wszystkich pozostałych kalendarzy.
 4. Wybierz kolejno opcje Plik > Zachowaj kalendarz.
 5. Kliknij przycisk Więcej opcji, aby dostosować zakres dat i poziom szczegółów do uwzględnienia w kalendarzu. Procedura różni się w zależności od wersji programu Outlook.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Wybierz lokalizację, w której chcesz zachować kalendarz, a następnie kliknij przycisk Zachowaj.
 8. Powtórz tę procedurę dla każdego kalendarza, który chcesz skopiować.

Przypomnienia

Aby wyeksportować Przypomnienia z Maca z systemem macOS Mojave lub starszym:

 1. Otwórz aplikację Przypomnienia.
 2. Przejdź do listy przypomnień, które chcesz eksportować.
 3. Wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj.
 4. Wpisz nazwę dla pliku, wybierz jego lokalizację, a następnie kliknij opcję Eksportuj.

Safari

Eksportowanie kopii zakładek przeglądarki Safari na komputerze Mac:

 1. Wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj zakładki.
 2. Wybierz lokalizację, do której chcesz wyeksportować plik, a następnie kliknij przycisk Zachowaj. Plik otrzyma nazwę Zakładki przeglądarki Safari.html, chyba że ją zmienisz.

Aby dowiedzieć się, jak wyeksportować kopię zakładek z przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome lub Microsoft Internet Explorer, zapoznaj się z instrukcjami firmy Mozilla, Google lub Microsoft.

Uwagi

Tworzenie kopii notatki na Macu lub w witrynie iCloud.com:

 1. Otwórz aplikację Notatki i wybierz żądaną notatkę.
 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj jako PDF. 
 3. Wybierz lokalizację na komputerze, w której ma zostać zachowany dokument.

Notatki głosowe

Tworzenie kopii notatki głosowej na iPhonie lub iPadzie:

 1. Otwórz aplikację Notatki głosowe i stuknij nagranie, które chcesz powielić. 
 2. Stuknij kolejno opcje Więcej  > Powiel. Możesz również stuknąć opcję Udostępnij, aby wysłać nagranie w aplikacji Wiadomości lub Mail albo zachować je w aplikacji Pliki.

Na Macu przeciągnij nagranie, które chcesz powielić, aby skopiować je do nowej lokalizacji, lub stuknij ikonę Udostępnij , aby wysłać nagranie za pomocą aplikacji Wiadomości lub Mail. 

Pamiętanie o tworzeniu backupów

iCloud automatycznie tworzy kopię zapasową iPhone’a, iPada i iPoda touch, jeśli urządzenie zostanie podłączone do źródła zasilania i jest połączone z siecią Wi-Fi, a ekran urządzenia jest zablokowany. Jeśli chcesz zachować inną kopię, możesz utworzyć backup na komputerze. Należy też regularnie wykonywać backup urządzenia z systemem iOS i iPadOS. Dzięki backupowi możesz odtworzyć dane, jeśli komputer lub urządzenie z systemem zostaną zniszczone lub utracone.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: