Jeśli usługa iCloud prosi o podanie hasła do poprzedniego konta Apple ID

Przy próbie wylogowania się z usługi iCloud na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch może pojawić się prośba o podanie hasła do poprzedniego konta Apple ID. Jeśli nie możesz wylogować się z iCloud, ponieważ nie używasz już podanego adresu e-mail konta Apple ID, wykonaj poniższe kroki.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Uaktualnij urządzenie do systemu iOS 10

Uaktualnij telefon iPhone, iPada lub iPoda touch do najnowszej wersji systemu iOS 10. Następnie spróbuj ponownie wylogować się z iCloud.

Jeśli nie możesz uaktualnić urządzenia do systemu iOS 10

Jeśli nie możesz uaktualnić urządzenia do systemu iOS 10 i nadal pojawia się prośba o podanie hasła do poprzedniego konta Apple ID, możesz tymczasowo zmienić swój identyfikator Apple ID.

Jeśli próbujesz odtworzyć urządzenie z archiwum i Asystent ustawień prosi o hasło do poprzedniego konta Apple ID, stuknij opcję Pomiń. Po ukończeniu procedury Asystenta ustawień można zalogować się w aplikacji Ustawienia. 

Tymczasowo zmień identyfikator Apple ID

Aby tymczasowo zmienić identyfikator Apple ID, wykonaj poniższe czynności:

 1. Zaloguj się na stronie konta Apple ID.
 2. Kliknij opcję Edytuj w sekcji Konto, a następnie kliknij opcję Edytuj adres email.
 3. Zmień swój identyfikator Apple ID na adres e-mail, którym masz zalogować się w iCloud.
 4. Wyloguj się na stronie konta.

Następnie wyloguj się z iCloud na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > iCloud na urządzeniu z systemem iOS.
 2. Przewiń w dół i stuknij opcję Wyloguj się, a następnie stuknij opcję Wyloguj się, aby potwierdzić. Jeśli używasz systemu iOS 7 lub starszego, stuknij opcję Usuń konto, a następnie stuknij opcję Usuń, aby potwierdzić.
 3. Stuknij opcję Zostaw w [urządzenie] lub Usuń z [urządzenie], po czym wprowadź hasło konta Apple ID. Twoje dane pozostaną w usłudze iCloud i zostaną uaktualnione na urządzeniu po ponownym zalogowaniu się w usłudze iCloud.
 4. Jeśli zalogowano się przy użyciu tego konta Apple ID na więcej niż jednym urządzeniu, powtórz kroki od 1 do 3 na każdym z nich.
 5. Otwórz stronę konta Apple ID i zaloguj się. 
 6. Zmień identyfikator Apple ID na adres e-mail, którego chcesz używać. Będzie to wymagało zweryfikowania adresu e-mail.
 7. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > iCloud na urządzeniu z systemem iOS i zaloguj się przy użyciu nowego identyfikatora Apple ID. 

Jeśli ta procedura nie skutkuje, jeszcze raz tymczasowo zmień identyfikator Apple ID. Następnie zaloguj się na stronie konta Apple ID, aby upewnić się, że identyfikator Apple ID uległ zmianie.

Zawsze po zmianie identyfikatora Apple ID uaktualnij go również w funkcjach i usługach, w których z niego korzystasz.

Więcej informacji

Jeśli chcesz wylogować się nie ze swojego poprzedniego konta Apple ID, tylko z konta Apple ID innej osoby na Twoim urządzeniu, wykonaj te kroki, aby wyłączyć blokadę aktywacji w usłudze Znajdź mój iPhone.

Data publikacji: