Jak usunąć blokadę aktywacji

Dowiedz się, jak usunąć blokadę aktywacji, aby skonfigurować telefon iPhone, iPada lub iPoda touch i z niego korzystać.

Blokada aktywacji chroni urządzenie i Twoje informacje w przypadku, gdy telefon iPhone, iPad, iPod touch, zegarek Apple Watch lub komputer Mac zaginie lub zostanie skradziony. Jeśli wymażesz urządzenie bez uprzedniego wylogowania się z usługi iCloud, blokada aktywacji może być wciąż włączona.

Po wymazaniu własnego urządzenia lub zakupie urządzenia używanego wcześniej przez kogoś innego możesz wyłączyć blokadę aktywacji, wprowadzając odpowiedni identyfikator Apple ID oraz hasło. 

Nie pamiętasz swojego identyfikatora Apple ID lub hasła konta Apple ID

Po wymazaniu własnego urządzenia

Jeśli nie wylogujesz się z usługi iCloud przed przełączeniem urządzenia w tryb awaryjny i odtworzeniem, blokada aktywacji może pozostać włączona. Wówczas konieczne będzie wprowadzenie tego samego identyfikatora Apple ID i hasła, którego użyto przy poprzedniej konfiguracji urządzenia.

Jeśli masz system iOS 11 lub nowszy i konto jest chronione za pomocą uwierzytelniania dwupoziomowego, możesz wyłączyć blokadę aktywacji za pomocą kodu urządzenia. Stuknij opcję Odblokuj za pomocą kodu, a następnie stuknij polecenie Użyj kodu urządzenia. Dowiedz się więcej o używaniu kodu

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy w usunięciu blokady aktywacji z urządzenia, skontaktuj się ze Wsparciem Apple

Po zakupie urządzenia używanego wcześniej przez kogoś innego

Zanim kupisz telefon iPhone, iPada lub iPoda touch ze źródła innego niż Apple lub autoryzowany sprzedawca Apple, upewnij się, że urządzenie zostało wymazane i nie jest już powiązane z kontem poprzedniego właściciela. Dowiedz się, co zrobić, jeśli zegarek Apple Watch lub komputer Mac jest wciąż chroniony przez blokadę aktywacji. 

Jeśli po włączeniu telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch widzisz jeden z przedstawionych ekranów, potrzebujesz pomocy poprzedniego właściciela.

   iPhone wyświetlający ekran Blokada aktywacji

Jeśli widzisz ekran Blokada aktywacji, urządzenie jest wciąż powiązane z kontem poprzedniego właściciela.

iPhone wyświetlający ekran Podaj kod

Jeśli na wyświetlaczu pojawił się ekran kodu blokady lub ekran początkowy, urządzenie nie zostało wymazane.

Proszenie o pomoc poprzedniego właściciela

Jeśli urządzenie jest powiązane z kontem poprzedniego właściciela i jest on w pobliżu, poproś go o wprowadzenie danych logowania do konta Apple ID i hasła na ekranie Blokada aktywacji oraz usunięcie urządzenia z konta.

Jeśli widzisz ekran kodu, a urządzenie nie zostało wymazane, poproś poprzedniego właściciela o odblokowanie urządzenia, a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wymaż zawartość i ustawienia. Poprzedni właściciel będzie musiał wprowadzić swój identyfikator Apple ID i hasło.

Jeśli poprzedni właściciel nie znajduje się w pobliżu

Jeśli poprzedni właściciel nie znajduje się w pobliżu, skontaktuj się z nim i poproś go, aby usunął urządzenie ze swojego konta:

  1. Zaloguj się w usłudze iCloud za pomocą swojego konta Apple ID.
  2. Przejdź do aplikacji Znajdź mój iPhone.
  3. Kliknij opcję Wszystkie urządzenia u góry ekranu.
  4. Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć z usługi iCloud.
  5. Kliknij opcję Wymaż [urządzenie]. Wybierz opcję Dalej, aby wymazać urządzenie. 
  6. Kliknij opcję Usuń z konta.

Gdy poprzedni właściciel usunie urządzenie ze swojego konta, wyłącz urządzenie i włącz je ponownie, aby rozpocząć proces konfiguracji.

Data publikacji: