Wyłączanie blokady aktywacji w usłudze Znajdź mój iPhone

Dowiedz się, jak wyłączyć blokadę aktywacji i usunąć urządzenie z konta Apple ID poprzedniego właściciela, tak aby było gotowe do skonfigurowania i użytkowania.

Jeśli po włączeniu urządzenia jest wyświetlany monit o identyfikator Apple ID i hasło poprzedniego właściciela, oznacza to, że urządzenie zostało wymazane, ale jest nadal połączone z kontem poprzedniego właściciela. Jeśli po włączeniu urządzenia jest wyświetlany ekran blokady lub ekran początkowy, oznacza to, że urządzenie nie zostało wymazane.

Wykonaj poniższe czynności w przypadku telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch albo dowiedz się więcej o funkcji Blokada aktywacji na zegarku Apple Watch.


   

Jeśli urządzenie zostało wymazane

Poproś poprzedniego właściciela o wprowadzenie identyfikatora Apple ID i hasła na ekranie aktywacji telefonu iPhone w celu usunięcia urządzenia z konta tej osoby.

Jeśli poprzedni właściciel nie znajduje się w pobliżu, skontaktuj się z nim i poproś go, aby wykonał poniższą procedurę w celu usunięcia urządzenia ze swojego konta:

  1. Zaloguj się w usłudze iCloud za pomocą swojego konta Apple ID.
  2. Przejdź na stronę Znajdź mój iPhone.
  3. Wybierz opcję Wszystkie urządzenia, aby otworzyć listę wszystkich urządzeń połączonych z kontem, a następnie zaznacz urządzenie przeznaczone do usunięcia.
  4. Kliknij opcję Usuń z konta.

Gdy poprzedni właściciel usunie urządzenie ze swojego konta, wyłącz urządzenie i włącz je ponownie, aby rozpocząć proces konfiguracji.

 
   

 

Jeśli urządzenie nie zostało wymazane

Poproś poprzedniego właściciela, aby całkowicie wymazał urządzenie, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wymaż zawartość i ustawienia. Będzie on musiał wprowadzić swój identyfikator Apple ID i hasło.

Jeśli poprzedni właściciel nie znajduje się w pobliżu, połącz urządzenie z siecią Wi-Fi lub komórkową, a następnie skontaktuj się z poprzednim właścicielem i poproś go, aby wykonał poniższą procedurę w celu usunięcia urządzenia ze swojego konta:

  1. Zaloguj się w usłudze iCloud za pomocą swojego konta Apple ID.
  2. Przejdź na stronę Znajdź mój iPhone. 
  3. Wybierz opcję Wszystkie urządzenia, aby otworzyć listę wszystkich urządzeń połączonych z kontem, a następnie zaznacz urządzenie przeznaczone do usunięcia.
  4. Kliknij opcję Wymaż iPhone'a. Jeśli zostanie wyświetlony monit, nie wprowadzaj numeru telefonu ani wiadomości. Wybierz opcję Dalej, aby wymazać urządzenie.
  5. Kliknij opcję Usuń z konta.

Gdy poprzedni właściciel wymaże urządzenie i usunie je ze swojego konta, wyłącz urządzenie i włącz je ponownie, aby rozpocząć proces konfiguracji.

Więcej informacji

Ostatnia modyfikacja: