Wyłączanie blokady aktywacji w usłudze Znajdź mój iPhone

Dowiedz się, jak wyłączyć blokadę aktywacji i usunąć urządzenie z konta Apple ID poprzedniego właściciela, tak aby było gotowe do skonfigurowania i użytkowania.

Jeśli po włączeniu urządzenia jest wyświetlany monit o identyfikator Apple ID i hasło poprzedniego właściciela, oznacza to, że urządzenie zostało wymazane, ale jest nadal połączone z kontem poprzedniego właściciela. Jeśli po włączeniu urządzenia jest wyświetlany ekran blokady lub ekran początkowy, oznacza to, że urządzenie nie zostało wymazane.

   

Jeśli urządzenie zostało wymazane

Poproś poprzedniego właściciela o wprowadzenie identyfikatora Apple ID i hasła na ekranie blokady aktywacji w celu usunięcia urządzenia z konta tej osoby.

Jeśli poprzedni właściciel nie znajduje się w pobliżu, skontaktuj się z nim i poproś go, aby wykonał poniższą procedurę w celu usunięcia urządzenia ze swojego konta:

 1. Zaloguj się w usłudze iCloud za pomocą swojego konta Apple ID.
 2. Przejdź do aplikacji Znajdź mój iPhone.
 3. Wybierz opcję Wszystkie urządzenia, aby otworzyć listę wszystkich urządzeń połączonych z kontem, a następnie zaznacz urządzenie, które chcesz usunąć.
 4. Kliknij opcję Usuń z konta.

Gdy poprzedni właściciel usunie urządzenie ze swojego konta, wyłącz urządzenie i włącz je ponownie, aby rozpocząć proces konfiguracji.

 

     

Jeśli urządzenie nie zostało wymazane

Jeśli na urządzeniu jest używany system iOS 10 lub nowszy, upewnij się, że poprzedni właściciel wylogował się z usługi iCloud przed wymazaniem urządzenia.

Jeśli na urządzeniu jest system iOS 9 lub wcześniejszy, poproś poprzedniego właściciela o całkowite wymazanie urządzenia przez wybranie kolejno opcji Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wymaż zawartość i ustawienia. Będzie on musiał wprowadzić swój identyfikator Apple ID i hasło.

Jeśli poprzedni właściciel nie znajduje się w pobliżu, połącz urządzenie z siecią Wi-Fi lub komórkową, a następnie skontaktuj się z poprzednim właścicielem i poproś go, aby wykonał poniższą procedurę w celu usunięcia urządzenia ze swojego konta.

W aplikacji Znajdź mój iPhone na innym urządzeniu:

 1. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID.
 2. Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć z konta.
 3. Stuknij kolejno opcje Czynności > Wymaż iPhone'a > Wymaż.
 4. Wprowadź hasło do konta Apple ID > stuknij Wymaż.
 5. Kliknij opcję Usuń z konta.

W witrynie iCloud.com:

 1. Przejdź na stronę iCloud.com/#find na innym urządzeniu i zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID.
 2. Kliknij opcję Wszystkie urządzenia u góry ekranu.
 3. Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć z usługi iCloud.
 4. Kliknij opcję Wymaż iPhone'a. 
 5. Po wymazaniu urządzenia kliknij opcję Usuń z konta.

Gdy poprzedni właściciel wymaże urządzenie i usunie je ze swojego konta, wyłącz urządzenie i włącz je ponownie, aby rozpocząć proces konfiguracji.

Więcej informacji

Data publikacji: