Zmienianie identyfikatora Apple ID

Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić adres e-mail lub numer telefonu* używany jako identyfikator Apple ID.

Przed przystąpieniem do zmiany identyfikatora Apple ID

Wyloguj się ze wszystkich usług i na wszystkich urządzeniach firmy Apple, które używają Twojego identyfikatora Apple ID. Jeśli chcesz zmienić identyfikator Apple ID na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, wyloguj się z konta Apple ID na wszystkich urządzeniach poza tym, z którego chcesz skorzystać.

Jeśli Twój identyfikator Apple ID jest adresem e-mail innej firmy

Jeśli zmieniany identyfikator Apple ID to adres e-mail innej firmy, możesz użyć innego adresu e-mail innej firmy. Możesz też użyć adresu e-mail kończącego się na @icloud.com, @me.com lub @mac.com, który jest już aliasem nazwy użytkownika lub alternatywnym identyfikatorem Apple ID Twojego konta. Te adresy możesz sprawdzić, logując się do strony konta Apple ID. Kliknij przycisk Edytuj w sekcji Konto, aby wyświetlić listę Informacje kontaktowe. Na tej liście obok aliasu nazwy użytkownika będzie wyświetlana ikona . Po umieszczeniu na niej wskaźnika myszy zostanie wyświetlony komunikat: „To jest alias adresu email Twojego Apple ID”.

W przypadku użycia adresu e-mail kończącego się na @icloud.com

Gdy włączysz konto e-mail w usłudze iCloud i wybierzesz adres e-mail @icloud.com, Twój nowy adres e-mail @icloud.com zostanie przypisany do Twojego identyfikatora Apple ID jako alias nazwy użytkownika. Aby sprawdzić, jakie adresy e-mail są aliasami nazwy użytkownika Twojego identyfikatora Apple ID, zaloguj się do strony konta Apple ID i kliknij przycisk Edytuj w sekcji Konto. Zatrzymaj wskaźnik myszy nad ikoną znaku zapytania  obok odpowiedniego adresu e-mail. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „To jest alias adresu email Twojego Apple ID”, ten adres e-mail powinien spełniać kryteria.

Jeśli Twoim identyfikatorem Apple ID jest numer telefonu

Jeśli w systemie iOS 11 lub nowszym nazwą użytkownika dla konta Apple ID jest numer telefonu, dowiedz się, jak zmienić na inny numer telefonu komórkowego.

Jak zmienić identyfikator Apple ID kończący się na @icloud.com, @me.com lub @mac.com

Jeśli jako identyfikatora Apple ID używasz adresu e-mail kończącego się na @icloud.com, @mac.com lub @me.com, nie możesz go zmienić na adres e-mail innej firmy. Możesz go jednak zmienić na alias adresu Twojego konta Apple ID. Jeśli na przykład Twój identyfikator Apple ID to j.appleseed@icloud.com i masz także przypisany do konta alias j.appleseed@me.com, możesz zmienić identyfikator Apple ID na j.appleseed@me.com. Po zmianie adresu e-mail zmieni się także identyfikator Apple ID widoczny dla innych osób, gdy udostępniają coś Tobie.

Aby znaleźć spełniający kryteria adres e-mail, którego możesz użyć jako nazwy użytkownika identyfikatora Apple ID, zaloguj się do strony Twojego konta Apple ID i kliknij przycisk Edytuj w sekcji Konto. Zostanie wyświetlona lista Informacje kontaktowe i alias nazwy użytkownika z ikoną znaku zapytania . Po zatrzymaniu wskaźnika myszy nad tą ikoną zostanie wyświetlony komunikat „To jest alias adresu email Twojego Apple ID”.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch z systemem iOS 10.3 lub nowszym

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Nazwisko, numery telefonu, email.
  2. Obok pozycji Kontakt pod adresem stuknij opcję Edycja, a następnie usuń swój bieżący identyfikator Apple ID.
  3. Stuknij opcję Dalej. Wprowadź identyfikator Apple ID, którego chcesz używać.
  4. Stuknij opcję Dalej.

Na stronie konta Apple ID

  1. Przejdź do strony appleid.apple.com i zaloguj się.
  2. W sekcji Konto kliknij opcję Edytuj.
  3. W polu Apple ID kliknij opcję Zmień Apple ID. Jeśli spróbujesz zmienić identyfikator Apple ID na adres e-mail kończący się na @icloud.com, który został utworzony w ciągu ostatnich 30 dni, może się pojawić prośba o ponowienie próby później.
  4. Wprowadź identyfikator Apple ID, którego chcesz używać.
  5. Kliknij opcję Dalej.

Jeśli wprowadzisz adres e-mail, który już jest aliasem lub alternatywnym identyfikatorem Apple ID i kończy się na @icloud.com, @me.com lub @mac.com, zostanie wyświetlony komunikat z monitem o potwierdzenie. Po zmianie identyfikatora Apple ID na taki, który kończy się na @icloud.com, @me.com lub @mac.com, nie można go zmienić z powrotem na adres e-mail innej firmy. Poprzedni identyfikator Apple ID, który zawierał adres e-mail innej firmy, staje się dodatkowym adresem e-mail konta Apple ID.

Weryfikowanie nowego adresu e-mail

Jeśli zmienisz identyfikator Apple ID na adres e-mail innej firmy, musisz zweryfikować konto.**

Gdy wprowadzisz adres e-mail, który ma być używany jako identyfikator Apple ID, na ten adres zostanie wysłany kod weryfikacyjny. Wprowadź kod weryfikacyjny z otrzymanej wiadomości e-mail w wyświetlonych polach, aby zacząć używać uaktualnionego identyfikatora Apple ID. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail.

**Możesz zmienić identyfikator Apple ID na inny adres e-mail innej firmy, jeśli Twój bieżący identyfikator Apple ID to adres e-mail innej firmy. Możesz także zmienić identyfikator Apple ID na już istniejący alias nazwy użytkownika.

Ponowne logowanie

Zaloguj się z powrotem do wszystkich usług Apple za pomocą nowego Apple ID.

Po zmianie identyfikatora Apple ID musisz użyć nowych danych logowania we wszystkich używanych usługach Apple.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej zmiany identyfikatora Apple ID lub logowania się do właściwego konta, wykonaj następujące czynności.

Jeśli nie można zmienić identyfikatora Apple ID

Apple ID można zmienić na każdy inny adres e-mail*, o ile nie jest to adres będący już identyfikatorem Apple ID. Jeśli Twój adres e-mail kończy się na @icloud.com, @me.com lub @mac.com, nie możesz zmienić identyfikatora Apple ID na adres e-mail innej firmy. Nie zobaczysz również opcji Zmień identyfikator Apple ID na stronie konta ani opcji usunięcia adresu e-mail na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch z systemem iOS 10.3 lub nowszym.

Logowanie się za pomocą innego konta Apple ID

Aby zmienić konto Apple ID używane na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch — bez modyfikowania adresu e-mail stosowanego jako identyfikator Apple ID — wykonaj procedurę wylogowania się i ponownego zalogowania przy użyciu innego konta Apple ID.

Wprowadzenie nieprawidłowego adresu e-mail podczas tworzenia konta Apple ID

Jeśli utworzysz konto Apple ID przy użyciu adresu e-mail, którego nie możesz zweryfikować, zaloguj się na stronie konta Apple ID za pomocą adresu e-mail wprowadzonego podczas tworzenia konta Apple ID. Możesz wówczas zmienić identyfikator Apple ID na właściwy adres e-mail.

* W niektórych krajach i regionach można używać numeru telefonu jako identyfikatora Apple ID. Jeśli już masz identyfikator Apple ID w postaci adresu e-mail, jego zmiana na numer telefonu może być niemożliwa.

Data publikacji: