Zmienianie identyfikatora Apple ID

Jeśli nie używasz już adresu e-mail powiązanego z Twoim kontem Apple ID, możesz go zmienić. Nie stracisz dostępu do swoich kontaktów, zakupów ani innych informacji o koncie.

Jak zmienić swój identyfikator Apple ID na inny adres e-mail

  1. Przejdź do strony appleid.apple.com i zaloguj się.
  2. W sekcji Logowanie i zabezpieczenia wybierz opcję Apple ID.
  3. Podaj adres e-mail, który ma być Twoim identyfikatorem Apple ID.
  4. Wybierz opcję Zmień Apple ID.
  5. W przypadku zmiany identyfikatora Apple ID na adres e-mail innej firmy sprawdź skrzynkę e-mail w celu uzyskania kodu weryfikacyjnego i wprowadź go. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail.
  6. Jeśli korzystasz z usług takich jak iCloud lub Wiadomości, aby udostępniać treści znajomym i współpracownikom, zaloguj się do tych usług przy użyciu zaktualizowanego identyfikatora Apple ID.

Jeśli nie można zmienić identyfikatora Apple ID

Jeśli spróbujesz zmienić identyfikator Apple ID na adres e-mail kończący się na @icloud.com, który został utworzony w ciągu ostatnich 30 dni, może się pojawić prośba o ponowienie próby później.

Jeśli wyświetlany jest komunikat, że adres e-mail, którego chcesz użyć jest niedostępny albo jest już używany, sprawdź, czy nie jest on używany przez Ciebie albo członka Twojej rodziny z innym kontem Apple ID. Jeśli tego adresu e-mail używa członek rodziny, usuń go z jego konta i spróbuj go użyć. 

W niektórych krajach i regionach można używać numeru telefonu jako identyfikatora Apple ID. Jednak jeśli Twoim identyfikatorem Apple ID jest adres e-mail, nie możesz go zmienić na numer telefonu.

Jeśli Twoim identyfikatorem Apple ID jest numer telefonu

Więcej informacji

Data publikacji: