Uaktualnianie oprogramowania na komputerze Mac

Aby uaktualnić system operacyjny komputera Mac oraz aplikacje pobrane ze sklepu App Store, skorzystaj ze sklepu App Store.

Aby sprawdzić dostępność uaktualnień oprogramowania komputera Mac, użyj aplikacji App Store na komputerze Mac. Na pasku narzędzi aplikacji App Store kliknij opcję Uaktualnienia, a następnie pobierz i zainstaluj wszelkie wymienione uaktualnienia, używając przycisków Uaktualnij. Pod listą wyświetlane są uaktualnienia zainstalowane w ciągu ostatnich 30 dni.

Jeśli nie możesz znaleźć planowanego uaktualnienia przeznaczonego na komputer Mac:

  • Zainstaluj wszystkie wyświetlone uaktualnienia, a następnie wróć do karty Uaktualnienia i sprawdź ponownie. Jeśli nadal nie widzisz planowanego uaktualnienia, użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć aplikację, którą chcesz uaktualnić.
  • Uaktualnienia dla przeglądarki Safari oraz oprogramowania sprzętowego komputera Mac mogą się nie wyświetlać, ponieważ są zawarte w uaktualnieniach systemu macOS.
  • Jeśli aplikacja pochodzi spoza sklepu App Store, sprawdź dostępność uaktualnień u jej producenta.
  • Jeśli używasz systemu OS X Snow Leopard lub Lion, w celu uzyskania uaktualnień systemu OS X wybierz opcję Uaktualnienia z menu ()Apple.

Dowiedz się, jak zaktualizować system macOS do najnowszej wersji, która obejmuje najnowszą wersję przeglądarki Safari i aplikacji App Store.

Więcej informacji

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: Fri Dec 01 14:41:44 GMT 2017