Łączenie się z Internetem na komputerze Mac

Użyj sieci Wi-Fi, Hotspotu osobistego lub sieci Ethernet, aby połączyć Maca z siecią zapewniającą dostęp do Internetu.

Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi

Z menu > Wi-FiNo alt supplied for Image na pasku menu wybierz sieć. Może pojawić się monit o wpisanie hasła sieci Wi-Fi lub zaakceptowanie warunków.

No alt supplied for Image

Jeśli na pasku menu nie jest widoczne menu Wi-Fi

Jeśli potrzebujesz pomocy z hasłem sieci Wi-Fi.

Jeśli Mac nie łączy się z Internetem przez Wi-Fi

Łączenie się przez hotspot osobisty

W przypadku większości planów taryfowych połączenie z siecią komórkową danych telefonu iPhone lub iPada (Wi-Fi + Cellular) można dzielić z komputerem Mac.

Dowiedz się, jak skonfigurować hotspot osobisty

Łączenie się przez Ethernet

Aby połączyć się z Internetem za pomocą połączenia przewodowego, podłącz router lub modem z portem Ethernet na Macu przy użyciu kabla Ethernet. Jeśli Mac nie jest wyposażony w port Ethernet, użyj przejściówki Ethernet, takiej jak przejściówka Belkin z USB-C na Gigabit Ethernet.

Dowiedz się więcej na temat łączenia Maca z Internetem przez Ethernet

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: