Logowanie się za pomocą konta Apple ID

Apple ID to konto niezbędne do korzystania z różnych usług firmy Apple, które zapewnia spójną współpracę wszystkich używanych usług i urządzeń.

Ikony iCloud, App Store, Muzyka, Wiadomości, Zdjęcia i FaceTime

Wszędzie, gdzie się logujesz, za każdym razem używaj tego samego konta Apple ID. Jeśli korzystasz z usług Apple, takich jak iTunes Store i App Store, Apple Music, iCloud, iMessage czy FaceTime, masz już konto Apple ID i nie musisz tworzyć nowego.

Logowanie podczas konfigurowania nowego urządzenia

   

Komputer Mac i iPhone przedstawiające ekran logowania do konta Apple ID

Gdy włączysz i zaczniesz konfigurować telefon iPhone, iPada, iPoda touch lub komputer Mac, zobaczysz komunikat z prośbą o zalogowanie się przy użyciu konta Apple ID. Kiedy się zalogujesz, wszystkie usługi Apple na urządzeniu zostaną skonfigurowane automatycznie.

Aby później zmienić preferencje logowania — na przykład użyć innego konta Apple ID w usługach iCloud i iTunes — wystarczy przejść do Ustawień na urządzeniu lub Preferencji systemowych na komputerze.

 

 

Jeśli urządzenie jest już skonfigurowane, możesz łatwo zalogować się z poziomu Ustawień na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch albo w poszczególnych usługach na komputerze Mac.

Przy pierwszym logowaniu w sklepach iTunes Store i App Store może być konieczne dodanie informacji o karcie kredytowej lub innej formie płatności. Ma to na celu ochronę konta. W sklepach iTunes Store i App Stores nie można logować się przy użyciu więcej niż jednego konta Apple ID jednocześnie. Nie można też uaktualniać zawartości kupionej przy użyciu innego konta Apple ID.

iPhone wyświetlający ekran Apple ID

Logowanie na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Zanim rozpoczniesz, uaktualnij urządzenie do najnowszej wersji systemu iOS.

Jeśli używasz systemu iOS 10.3 lub nowszego, logujesz się do iCloud, iTunes Store i App Store, iMessage i FaceTime oraz pozostałych usług Apple z jednego miejsca.

  1. Otwórz Ustawienia.
  2. Stuknij opcję Zaloguj się do [urządzenie].
  3. Wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło.
  4. Jeśli chronisz konto za pomocą uwierzytelniania dwupoziomowego, wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny i dokończ logowanie.

Jeśli korzystasz z systemu iOS 10.2 lub starszego, wykonaj następujące czynności w celu zalogowania się osobno do poszczególnych usług Apple.
 

Ikona iCloud

iCloud
Wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud. Wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło.

Ikony sklepów iTunes Store i App Store

iTunes Store i App Store
Wybierz kolejno opcje Ustawienia > iTunes Store i App Store. Wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło.

 

Ikona aplikacji Wiadomości

iMessage
Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości i włącz opcję iMessage. Aby dodać inne adresy, stuknij opcję Wysyłka/odbiór.

Ikona funkcji FaceTime

FaceTime
Wybierz kolejno opcje Ustawienia > FaceTime > Używaj Apple ID dla FaceTime. Wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło. 

 

Logowanie na komputerze Mac

Upewnij się, że system macOS jest uaktualniony do najnowszej wersji. Następnie zaloguj się osobno do wszystkich używanych usług Apple przy użyciu tego samego konta Apple ID.
 

Komputer Mac przedstawiający logowanie do konta Apple ID

 

Ikona iCloud

iCloud
Wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > iCloud. Wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło. Kliknij opcję Zaloguj się.

 

Ikona aplikacji iTunes

iTunes
Wybierz kolejno opcje iTunes > Konto > Zaloguj się. Wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło. Kliknij opcję Zaloguj się.

 

Ikona usługi iMessage

iMessage
Wybierz kolejno opcje Wiadomości > Preferencje > Konta. Wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło.

 

Ikona funkcji FaceTime

FaceTime
Otwórz aplikację FaceTime i wprowadź swój identyfikator Apple ID oraz hasło. Kliknij opcję Zaloguj się.

 

Korzystanie z różnych kont Apple ID w usługach iCloud i iTunes

Zalecamy korzystanie z tego samego konta Apple ID we wszystkich usługach Apple na urządzeniu — również w usługach iTunes Store i App Stores oraz iCloud. Stosowanie wielu kont Apple ID może być mylące i skutkować problemami z dostępem do kupionej zawartości lub używaniem niektórych usług.

Jeśli jednak masz już różne konta Apple ID, których chcesz używać w usługach iCloud oraz iTunes Store i App Stores, wykonaj następujące czynności.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

  • Jeśli korzystasz z systemu iOS 10.3 lub nowszego, przejdź do Ustawień i stuknij opcję Zaloguj się do [urządzenie]. Wprowadź identyfikator Apple ID, którego chcesz używać w usłudze iCloud. Wróć do Ustawień, przewiń w dół i stuknij opcję iTunes Store i App Store. Stuknij kolejno opcje Apple ID: [nazwa użytkownika] > Wyloguj się. Następnie zaloguj się przy użyciu konta Apple ID, którego chcesz używać z usługą iTunes.
  • Jeśli korzystasz z systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud i zaloguj się przy użyciu konta Apple ID, którego chcesz używać z usługą iCloud. Wróć na ekran Ustawienia > iTunes Store i App Stores, po czym zaloguj się przy użyciu konta Apple ID, którego chcesz używać z usługą iTunes.

Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > iCloud i zaloguj się przy użyciu konta Apple ID, którego chcesz używać z usługą iCloud. Wybierz kolejno opcje iTunes > Konto > Zaloguj się. Wprowadź identyfikator Apple ID, którego chcesz używać w usłudze iTunes.

Jeśli używasz kilku kont Apple ID i chcesz odtworzyć urządzenie z backupu, dowiedz się więcej na temat backupów iCloud i iTunes.

Jeśli masz kilka kont Apple ID, nie możesz ich scalić.

Więcej informacji

Jeśli chcesz udostępnić swoje zakupy lub usługi Apple członkom rodziny, możesz skonfigurować Chmurę rodzinną. Chmura rodzinna ułatwia nawet sześciu osobom wzajemne udostępnianie zakupów ze sklepów iTunes Store, Apple Books i App Store, subskrypcji usługi Apple Music oraz pakietu dyskowego iCloud bez konieczności posiadania wspólnego konta w tych serwisach.

Jeśli musisz zmienić informacje na koncie Apple ID, możemy pomóc przy uaktualnieniu nazwy użytkownika, hasła, informacji o płatności, daty urodzin i innych danych.

Możesz też liczyć na pomoc, jeśli nie pamiętasz swojego identyfikatora Apple ID albo hasła do konta Apple ID.

Data publikacji: