Jeśli wyświetli się komunikat „Nie można utworzyć Apple ID” lub „Nie można skonfigurować iCloud”

Dowiedz się, co zrobić, gdy podczas konfigurowania usługi iCloud na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac pojawi się alert.

Jeśli wyświetli się komunikat „Nie można utworzyć Apple ID”

Komunikat „Nie można utworzyć Apple ID” oznacza, że przekroczono liczbę nowych kont Apple ID, które można skonfigurować z usługą iCloud na jednym urządzeniu w ciągu jednego roku.

Dlaczego pojawił się ten komunikat?

Ten komunikat może pojawić się podczas tworzenia nowego konta Apple ID na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac, zwłaszcza gdy korzystasz z odnowionego lub używanego wcześniej urządzenia lub w przypadku utworzenia wielu kont Apple ID na tym urządzeniu.

Co należy zrobić?

Jeśli masz inny telefon iPhone, iPada, iPoda touch lub komputer Mac, możesz spróbować utworzyć na nim nowe konto Apple ID. Utwórz konto Apple ID, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zacząć używać usługi iCloud. Jeśli masz już konto Apple ID skonfigurowane z usługą iCloud, zaloguj się przy użyciu tego konta Apple ID. Nie musisz tworzyć nowego konta Apple ID, jeśli już go masz. 

Nowego konta Apple ID nie musisz też tworzyć, jeśli:

Jeśli mimo wszystko musisz utworzyć nowe konto Apple ID na swoim urządzeniu, skontaktuj się ze Wsparciem Apple, aby uzyskać pomoc. 

Jeśli wyświetli się komunikat „Nie można skonfigurować iCloud”

Komunikat „Nie można skonfigurować iCloud” oznacza, że przekroczono liczbę nowych kont Apple ID, które można skonfigurować z usługą iCloud na jednym urządzeniu w ciągu jednego roku. 

Dlaczego pojawił się ten komunikat?

Ten komunikat może pojawić się w przypadku:

  • Logowania się przy użyciu konta Apple ID, które zostało już utworzone w witrynie internetowej, na urządzeniu Apple TV lub urządzeniu innej firmy, ale nie zostało jeszcze skonfigurowane z usługą iCloud
  • Logowania się przy użyciu konta Apple ID z dostępem do usługi iCloud przez przeglądarkę

Co należy zrobić?

Jeśli masz inny telefon iPhone, iPada, iPoda touch lub komputer Mac, możesz spróbować skonfigurować usługę iCloud z kontem Apple ID na tym urządzeniu. Zaloguj się przy użyciu konta Apple ID, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zacząć używać usługi iCloud. 

Jeśli masz już konto Apple ID skonfigurowane z usługą iCloud, zaloguj się przy użyciu tego konta Apple ID

Jeśli mimo wszystko musisz skonfigurować usługę iCloud z tym kontem Apple ID, skontaktuj się ze Wsparciem Apple, aby uzyskać pomoc. 

Apple ID to konto niezbędne do korzystania z różnych usług Apple, takich jak App Store, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime i wielu innych. Jedno konto Apple ID i hasło pozwalają zalogować się do wszystkich usług firmy Apple.

Data publikacji: