Logowanie się do aplikacji za pomocą konta Apple ID przy użyciu haseł aplikacji

Hasła aplikacji umożliwiają bezpieczne użycie konta Apple ID do logowania się do aplikacji stworzonych przez programistów innych firm.

Niektóre aplikacje tworzone przez programistów innych firm proszą o zalogowanie się przy użyciu Apple ID w celu uzyskania dostępu do informacji takich jak poczta, kontakty i kalendarze przechowywane w iCloud. Aby zadbać, by Twoje hasło Apple ID nie mogło zostać zapisane przez tę aplikację, możesz utworzyć inne hasło Apple ID, które będzie używane tylko w niej.

Użyj tego hasła aplikacji, gdy aplikacja poprosi o zalogowanie się przy użyciu konta Apple ID.

Aby można było generować hasła aplikacji i z nich korzystać, konto Apple ID musi być chronione przez uwierzytelnianie dwupoziomowe.


Jak wygenerować hasło aplikacji

  1. Zaloguj się na stronie appleid.apple.com.
  2. W sekcji Logowanie i zabezpieczenia kliknij opcję Hasła aplikacji.
  3. Wybierz polecenie Wygeneruj hasło aplikacji lub kliknij przycisk Dodaj ikona z niebieskim znakiem plusa., a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
  4. Wpisz hasło aplikacji do pola hasła aplikacji albo wklej je w to miejsce.

Jak unieważnić hasło aplikacji

Możesz mieć do 25 aktywnych haseł aplikacji. Istniejące hasła możesz w razie potrzeby unieważnić pojedynczo lub wszystkie naraz.

  1. Zaloguj się na stronie appleid.apple.com.
  2. W sekcji Logowanie i zabezpieczenia kliknij opcję Hasła aplikacji.
  3. Kliknij przycisk Usuń Znak minus wewnątrz okręgu. obok hasła, które chcesz usunąć, lub kliknij opcję Unieważnij wszystkie.

Gdy unieważnisz hasło, korzystająca z niego aplikacja zostanie wylogowana z konta i trzeba będzie wygenerować dla niej nowe hasło, a następnie ponownie się zalogować.

Ze względu na bezpieczeństwo konta każda zmiana lub zresetowanie głównego hasła do konta Apple ID powoduje automatyczne unieważnienie wszystkich haseł aplikacji. Aby nadal korzystać z aplikacji innych firm, należy wygenerować dla nich nowe hasła aplikacji.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: