Wymagania systemowe dotyczące usługi iCloud

Oto zalecana konfiguracja systemowa i minimalne wymagania systemowe dla usługi iCloud.

Zalecana konfiguracja systemowa

1Usługa iCloud wymaga konta Apple ID, aktywnego połączenia z Internetem oraz aktualnego oprogramowania. Spełnienie poniższych wymagań systemowych umożliwi skorzystanie z najnowszych funkcji usługi iCloud oraz zapewni najlepsze rezultaty. Aby zapoznać się z minimalnymi wymaganiami dla każdej funkcji, przejrzyj tabelę wymagań minimalnych u dołu tej strony.

iPhone, iPad, iPod touch

 • iOS 13 lub iPadOS
 • Pakiet iWork dla systemu iOS (aplikacje Pages 2.5 lub nowsza, Numbers 2.5 lub nowsza, Keynote 2.5 lub nowsza)2

Komputer Mac

 • macOS Catalina
 • Przeglądarka Safari 9.1 lub nowsza, Firefox 45 lub nowsza, Google Chrome 54 lub nowsza albo Opera
 • Pakiet iWork na komputery Mac (aplikacje Pages 5.5 lub nowsza, Numbers 3.5 lub nowsza, Keynote 6.5 lub nowsza)2

Apple Watch

 • watchOS 6

Komputer PC

 • System Microsoft Windows 10
 • Aplikacja iCloud dla Windows 7 lub iCloud dla Windows 10*
 • Aplikacja iTunes 12.7
 • Program Outlook w wersji od 2010 do 20163
 • Przeglądarka Firefox 45 lub nowsza, Google Chrome 54 lub nowsza (tylko tryb pulpitu), Microsoft Edge lub Opera

* Dla aplikacji iCloud dla Windows 10 zalecaną wersją systemu operacyjnego jest Windows 10 May 2019 Update.

Urządzenie Apple TV

 • Oprogramowanie urządzenia Apple TV w wersji 11.0 lub nowszej

Minimalne wymagania systemowe poszczególnych funkcji

Do używania usługi iCloud wymagany jest co najmniej system iOS 5 na telefonie iPhone 3GS, iPodzie touch (3. generacji), iPadzie lub iPadzie mini bądź co najmniej system OS X Lion 10.7.5 na komputerze Mac.

Przejrzyj poniższą tabelę, aby zapoznać się z określonymi wymaganiami dla każdej funkcji usługi iCloud.

Minimalne wymagania usługi iCloud
Funkcja: iPhone, iPad, iPod touch Mac Windows Apple TV
Tworzenie i odtwarzanie backupu iOS 5
Zakładki iOS 11
 • macOS Sierra 10.12
 • Safari 11
 • Windows 7
 • iCloud dla Windows
 • Internet Explorer 9
 • Firefox 22
 • Google Chrome 28 (tylko tryb pulpitu)
 • Opera
Kalendarz, kontakty, poczta iOS 5 OS X Lion 10.7.5
 • Windows 7
 • iCloud dla Windows
 • Outlook w wersji od 2010 do 2016 lub aktualna przeglądarka internetowa

FaceTime

iOS 6 OS X Mavericks 10.9
Chmura rodzinna4 iOS 8
 • OS X Yosemite
 • iTunes 12
tvOS 7.0
Aplikacja Pliki iOS 11
Aplikacja Lokalizator iOS 13lub iPadOS

macOS Catalina

Znajdź moich znajomych
 • iOS 5 
 • iOS 6 (dla powiadomień opartych na lokalizacji)
 • iOS 8 (dla funkcji Chmura rodzinna)
 • Safari 7
 • Firefox 27
 • Google Chrome 35
 • Opera
 • Internet Explorer 11
 • Firefox 27
 • Google Chrome 35
 • Edge
 • Opera
Znajdź mój [urządzenie] 
 • iOS 5 
 • iOS 6
  (dla trybu Utracony)
 • iOS 7
  (dla blokady aktywacji)

OS X Lion 10.7.5

Znajdź mój iPhone(aplikacja) iOS 8
 • Safari 7
 • Firefox 27
 • Google Chrome 35
 • Opera
 • Edge
 • Firefox 27
 • Google Chrome
 • Internet Explorer 11
 • Opera
iCloud Drive iOS 8 OS X Yosemite
Zdjęcia iCloud iOS 8.3 OS X Yosemite 10.10.3

iCloud dla Windows 5

tvOS 9.2
Karty iCloud iOS 11
 • macOS Sierra 10.12
 • Safari 11
iMessage

 

iOS 6 OS X Mavericks 10.9
iTunes Match iOS 5.0.1 iTunes 10.5.1 iTunes 10.5.1 tvOS 4.4
iWork dla iCloud
Pęk kluczy5 iOS 8.4.1 OS X Yosemite 10.10.5
Mail Drop (wysyłanie załączników) iOS 9.2
 • OS X Yosemite (dla aplikacji Mail) lub strona iCloud.com/mail w aktualnej przeglądarce internetowej (Safari 7.2, aby przesyłać pakiety, takie jak pliki aplikacji iWork)
 • Konto pocztowe obsługujące protokół IMAP
 • Windows 7
 • Strona iCloud.com/mail w uaktualnionej przeglądarce internetowej
 • Konto pocztowe obsługujące protokół IMAP

Wiadomości w iCloud

iOS 11.4 macOS High Sierra 10.13.5
Mój strumień zdjęć 6 iOS 5.1 
 • OS X Lion 10.7.5
 • iPhoto ’11 9.2.2 lub Aperture 3.2.3
 • Zdjęcia 1.0
 • Windows 7
 • iCloud dla Windows
tvOS 5.0
Notatki (przekonwertowane funkcje) iOS 9 OS X El Capitan 10.11
Lista Czytelnia iOS 11
 • macOS Sierra 10.12
 • Safari 11
Przypomnienia (przekonwertowane funkcje) iOS 13lub iPadOS

macOS Catalina

Czas przed ekranem iOS 12

macOS Catalina

Udostępniane albumy iOS 7
 • OS X Mavericks 10.9
 • iPhoto '11 9.5 lub Aperture 3.5
 • Zdjęcia 1.0
 • Windows 7
 • iCloud dla Windows
tvOS 5.3
Udostępnione notatki iOS 9 OS X El Capitan
Foldery udostępnionych notatek iOS 13 lub iPadOS macOS Catalina
Sugestie udostępniania iOS 12

Skróty Siri iOS 12
Uwierzytelnianie dwupoziomowe iOS 9 OS X El Capitan iCloud dla Windows 5
Dwustopniowa weryfikacja7 iOS 7 OS X Mavericks 10.9
Notatki głosowe iOS 12 macOS Mojave

 

Jeśli używasz zarządzanego konta Apple ID, aplikacja iCloud dla Windows nie jest obsługiwana.

Na niektórych urządzeniach z systemem Android można korzystać ze strony iCloud.com, ale działa ona najlepiej w przypadku używania obsługiwanych przeglądarek w systemie macOS, iOS, iPadOS i Windows.

Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach. Dostęp do niektórych usług może mieć maksymalnie 10 urządzeń.

 1. Learn how iCloud operates in China mainland.
 2. Pakiety iWork dla systemu iOS i iWork na komputery Mac można pobrać w sklepie App Store, jeśli nie zostały dołączone do urządzenia z systemem iOS lub komputera Mac.
 3. Program Outlook 2010 Personal Edition nie jest obsługiwany.
 4. Aby udostępniać miejsce dyskowe iCloud rodzinie, potrzebujesz systemu iOS 11 lub nowszego bądź macOS High Sierra lub nowszego. Możesz korzystać z udostępnianego pakietu dyskowego iCloud za pomocą systemu iOS 8 lub nowszego bądź OS X Yosemite lub nowszego.
 5. Jeśli korzystasz z uwierzytelniania dwupoziomowego i pęku kluczy iCloud, potrzebujesz systemu iOS 9 i OS X El Capitan lub nowszego.
 6. W niektórych przypadkach album Mój strumień zdjęć nie jest dostępny dla nowych kont. Dowiedz się, jak używać usługi Zdjęcia iCloud do przechowywania zdjęć i nagrań wideo w usłudze iCloud.
 7. Jeśli minimalne wymagania systemowe nie są spełnione, dane są nadal chronione przy użyciu dwustopniowej weryfikacji.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: