Wymagania systemowe dotyczące usługi iCloud

Oto zalecana konfiguracja systemowa i minimalne wymagania systemowe dla usługi iCloud.

Zalecana konfiguracja systemowa

1Usługa iCloud wymaga konta Apple ID, aktywnego połączenia z Internetem oraz aktualnego oprogramowania. Spełnienie poniższych wymagań systemowych umożliwi skorzystanie z najnowszych funkcji usługi iCloud oraz zapewni najlepsze rezultaty. Aby zapoznać się z minimalnymi wymaganiami dla każdej funkcji, przejrzyj tabelę wymagań minimalnych u dołu tej strony.

iPhone, iPad, iPod touch

 • iOS 12
 • Pakiet iWork dla systemu iOS (aplikacje Pages 2.5 lub nowsza, Numbers 2.5 lub nowsza, Keynote 2.5 lub nowsza)2

Komputer Mac

 • macOS Mojave
 • Aplikacja iTunes 12.7
 • Przeglądarka Safari 9.1 lub nowsza, Firefox 45 lub nowsza albo Google Chrome 54 lub nowsza
 • Pakiet iWork na komputery Mac (aplikacje Pages 5.5 lub nowsza, Numbers 3.5 lub nowsza, Keynote 6.5 lub nowsza)2

Komputer PC

 • System Microsoft Windows 10
 • Aplikacja iCloud dla Windows 7 lub iCloud dla Windows 10*
 • Aplikacja iTunes 12.7
 • Program Outlook w wersji od 2010 do 20163
 • Przeglądarka Edge, Firefox 45 lub nowsza albo Google Chrome 54 lub nowsza (tylko tryb pulpitu)

* Dla aplikacji iCloud dla Windows 10 zalecaną wersją systemu operacyjnego jest Windows 10 w wersji 1903 lub nowszej.

Urządzenie Apple TV

 • Oprogramowanie urządzenia Apple TV w wersji 11.0 lub nowszej

Minimalne wymagania systemowe poszczególnych funkcji

Do używania usługi iCloud wymagany jest co najmniej system iOS 5 na telefonie iPhone 3GS, iPodzie touch (3. generacji), iPadzie lub iPadzie mini bądź co najmniej system OS X Lion 10.7.5 na komputerze Mac.

Przejrzyj poniższą tabelę, aby zapoznać się z określonymi wymaganiami dla każdej funkcji usługi iCloud.

Minimalne wymagania usługi iCloud
Funkcja: iPhone, iPad, iPod touch Mac Windows Apple TV
Tworzenie i odtwarzanie backupu iOS 5
Zakładki iOS 11
 • macOS Sierra 10.12
 • Safari 11
 • Windows 7
 • iCloud dla Windows
 • Internet Explorer 9
 • Firefox 22
 • Google Chrome 28 (tylko tryb pulpitu)
Kalendarz, kontakty, poczta iOS 5 OS X Lion 10.7.5
 • Windows 7
 • iCloud dla Windows
 • Outlook w wersji od 2010 do 2016 lub aktualna przeglądarka internetowa
Chmura rodzinna4 iOS 8
 • OS X Yosemite
 • iTunes 12
tvOS 7.0
Znajdź moich znajomych
 • iOS 5 
 • iOS 6 (dla powiadomień opartych na lokalizacji)
 • iOS 8 (dla funkcji Chmura rodzinna)
 • Safari 7
 • Firefox 27
 • Google Chrome 35
 • Internet Explorer 11
 • Firefox 27
 • Google Chrome 35
 • Edge
Znajdź mój iPhone
 • iOS 5 
 • iOS 6
  (dla trybu Utracony)
 • iOS 7
  (dla blokady aktywacji)
 • OS X Lion 10.7.5 (tryb Utracony i blokada aktywacji nie są dostępne w systemie macOS.)
Znajdź mój iPhone (aplikacja) iOS 8
iCloud.com
 • Safari 7
 • Firefox 27
 • Google Chrome 35
 • Internet Explorer 11
 • Firefox 27
 • Google Chrome 35
 • Edge
iCloud Drive iOS 8 OS X Yosemite
Zdjęcia iCloud iOS 8.3 OS X Yosemite 10.10.3
Karty iCloud iOS 11
 • macOS Sierra 10.12
 • Safari 11
iMessage

 

iOS 6 OS X Mavericks 10.9
iTunes Match iOS 5.0.1 iTunes 10.5.1 iTunes 10.5.1 tvOS 4.4
iWork dla iCloud Keynote lub Pages 2.6** albo nowsze i Numbers 4.0
 • Keynote 6.6**, Pages 5.6** i Numbers 5.0
 • Safari 9
 • Google Chrome 50
 • Internet Explorer 11
 • Google Chrome 50
Pęk kluczy5 iOS 8.4.1 OS X Yosemite 10.10.5
Mail Drop (wysyłanie załączników) iOS 9.2
 • OS X Yosemite (dla aplikacji Mail) lub strona iCloud.com/mail w aktualnej przeglądarce internetowej (Safari 7.2, aby przesyłać pakiety, takie jak pliki aplikacji iWork)
 • Konto pocztowe obsługujące protokół IMAP
 • Windows 7
 • Strona iCloud.com/mail w uaktualnionej przeglądarce internetowej
 • Konto pocztowe obsługujące protokół IMAP

Wiadomości w iCloud

iOS 11.4 macOS High Sierra 10.13.4
Mój strumień zdjęć 6 iOS 5.1 
 • OS X Lion 10.7.5
 • iPhoto ’11 9.2.2 lub Aperture 3.2.3
 • Zdjęcia 1.0
 • Windows 7
 • iCloud dla Windows
tvOS 5.0
Notatki (przekonwertowane funkcje) iOS 9 OS X El Capitan 10.11
Lista Czytelnia iOS 11
 • macOS Sierra 10.12
 • Safari 11
Czas przed ekranem iOS 12
Udostępniane albumy iOS 7
 • OS X Mavericks 10.9
 • iPhoto '11 9.5 lub Aperture 3.5
 • Zdjęcia 1.0
 • Windows 7
 • iCloud dla Windows
tvOS 5.3
Sugestie udostępniania iOS 12

Skróty Siri iOS 12
Uwierzytelnianie dwupoziomowe iOS 9 OS X El Capitan iCloud dla Windows 5
Dwustopniowa weryfikacja7 iOS 7 OS X Mavericks 10.9
Notatki głosowe iOS 12 macOS Mojave

 

**Dokument zawierający tabele wymaga aplikacji Keynote lub Pages 4.0 albo nowszych dla systemu iOS oraz Keynote 8.0 albo nowszych lub Pages 7.0 albo nowszych na komputer Mac.

Jeśli używasz zarządzanego konta Apple ID, aplikacja iCloud dla Windows nie jest obsługiwana.

Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach. Dostęp do niektórych usług może mieć maksymalnie 10 urządzeń.

 1. Learn how iCloud operates in China mainland.
 2. Pakiety iWork dla systemu iOS i iWork na komputery Mac można pobrać w sklepie App Store, jeśli nie zostały dołączone do urządzenia z systemem iOS lub komputera Mac.
 3. Program Outlook 2010 Personal Edition nie jest obsługiwany.
 4. Aby udostępniać miejsce dyskowe iCloud rodzinie, potrzebujesz systemu iOS 11 lub nowszego bądź macOS High Sierra lub nowszego. Możesz korzystać z udostępnianego pakietu dyskowego iCloud za pomocą systemu iOS 8 lub nowszego bądź OS X Yosemite lub nowszego.
 5. Jeśli korzystasz z uwierzytelniania dwupoziomowego i pęku kluczy iCloud, potrzebujesz systemu iOS 9 i OS X El Capitan.
 6. W niektórych przypadkach album Mój strumień zdjęć nie jest dostępny dla nowych kont. Dowiedz się, jak używać usługi Zdjęcia iCloud do przechowywania zdjęć i nagrań wideo w usłudze iCloud.
 7. Jeśli minimalne wymagania systemowe nie są spełnione, dane są nadal chronione przy użyciu dwustopniowej weryfikacji.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: