Proszenie o zakupy i kupowanie przy użyciu funkcji Poproś o zakup

Funkcja Poproś o zakup pozwala zapewnić dzieciom swobodę podejmowania własnych decyzji, a jednocześnie zachować kontrolę nad ich wydatkami.

Dzięki funkcji Poproś o zakup oraz Chmurze rodzinnej za każdym razem, kiedy dziecko próbuje dokonać zakupu zawartości lub pobrać bezpłatną zawartość, do organizatora w rodzinie wysyłana jest prośba. Organizator może sprawdzić daną pozycję i zatwierdzić zakup lub odrzucić go z poziomu swojego telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch. Może to na przykład być żądanie dotyczące rzeczy w sklepie iTunes Store, Apple Books lub App Store, zakupu w aplikacji lub miejsca dyskowego w usłudze iCloud.

Jeśli organizator w rodzinie zatwierdzi zakup, zawartość jest automatycznie pobierana na urządzenie członka rodziny. W przypadku odrzucenia nie dochodzi do zakupu ani do pobrania.

Włączanie funkcji Poproś o zakup

Organizator w rodzinie ma możliwość włączenia funkcji Poproś o zakup dla każdego niepełnoletniego członka rodziny. Funkcja Poproś o zakup jest domyślnie włączona w przypadku dzieci w wieku poniżej 13 lat. Podczas zapraszania do grupy rodziny osób, które nie ukończyły 18 lat, jest wyświetlany monit o włączenie tej funkcji*.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Poproś o zakup dla członków rodziny, którzy nie ukończyli 18* lat, wykonaj następujące czynności. Po wyłączeniu funkcji Poproś o zakup dla członka rodziny po ukończeniu przez niego 18 lat* nie można ponownie włączyć tej funkcji.

Telefon iPhone, iPad lub iPod touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko], a następnie stuknij opcję Chmura rodzinna. Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud i stuknij opcję Rodzina.
 2. Stuknij imię i nazwisko członka rodziny.
 3. Stuknij opcję Poproś o zakup.

Komputer Mac

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe > iCloud.
 2. Kliknij przycisk Zarządzaj rodziną, a następnie wybierz imię i nazwisko członka rodziny.
 3. Wybierz opcję Poproś o zakup.

Jeśli konto dziecka utworzono przy użyciu programu Apple ID dla uczniów, funkcji Poproś o zakup można używać do zakupów prywatnych, niezwiązanych z instytucją edukacyjną. Nie ma ona zastosowania do aplikacji ani innych treści rozpowszechnianych przez szkołę.


iPhone wyświetlający prośbę członka rodziny o zakup

Zatwierdzanie oraz odrzucanie próśb

Jeśli jesteś organizatorem, możesz zrealizować lub odrzucić zakup z poziomu urządzenia z systemem iOS lub komputera Mac. W tym celu:

 1. Otwórz powiadomienie, aby zobaczyć, co chce kupić członek rodziny. (Dowiedz się, jak wyświetlić powiadomienia na komputerze Mac lub urządzeniu z systemem iOS).
 2. Zatwierdź lub odrzuć zakup.
 3. W przypadku zatwierdzenia musisz zalogować się przy użyciu swojego identyfikatora Apple ID i hasła, aby zrealizować zakup.

Po zrealizowaniu zakupu zostanie on dodany do konta dziecka i udostępniony pozostałym członkom rodziny. Jeśli dziecko ponownie pobierze wcześniejszy zakup, pobierze zakup udostępniony, zainstaluje uaktualnienie lub zrealizuje kod w sklepie, nie otrzymasz powiadomienia.

Jeśli odrzucisz prośbę lub nie zrealizujesz zakupu, zostanie ona usunięta po 24 godzinach. W takim wypadku dziecko będzie musiało ponownie wysłać prośbę.

Zezwalanie na zarządzanie prośbami innej osobie

Organizator może zezwolić drugiemu rodzicowi lub opiekunowi na zarządzanie prośbami w funkcji Poproś o zakup. Do obsługi danego zakupu jest potrzebna tylko jedna osoba dorosła. Po wykonaniu czynności zakup jest finalizowany.

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Chmura rodzinna, stuknij odpowiedniego członka rodziny, a następnie stuknij opcję Rodzic/opiekun. Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Rodzina.
 • Na komputerze Mac wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe > iCloud, wybierz członka rodziny, a następnie zaznacz opcję Rodzic/opiekun.


iPhone wyświetlający monit Prośba o zgodę na zakup aplikacji Space firmy Tinybop

Proszenie o zakup przy użyciu funkcji Poproś o zakup

Jeśli funkcja Poproś o zakup jest włączona dla danego konta, przeglądanie sklepów odbywa się w normalny sposób, ale przed zrealizowaniem zakupu jest wysyłana prośba do organizatora w rodzinie. Aby wysłać prośbę do organizatora, wystarczy wykonać następujące czynności:

 1. Stuknij cenę rzeczy, którą chcesz pobrać.
 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło.
 3. Stuknij opcję Zapytaj. Prośba zostanie przekazana do organizatora. Można stuknąć opcję „zatwierdzić ją osobiście”, jeśli organizator jest w pobliżu i może zrealizować zakup na tym samym urządzeniu. Jeśli zgłosisz wiele próśb dotyczących tej samej rzeczy, organizator otrzyma tylko jedno powiadomienie. 

Po dokonaniu zakupu zawartość zostanie automatycznie pobrana na urządzenie.

 

* Ten wiek zależy od kraju i regionu.

Data publikacji: