Jeśli nie można ukończyć tworzenia backupu w iCloud lub nie można odtworzyć urządzenia

Dowiedz się, co zrobić, jeśli potrzebujesz pomocy podczas tworzenia backupu telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch w usłudze iCloud.

Jeśli potrzebujesz pomocy po próbie utworzenia backupu w usłudze iCloud lub odtworzenia urządzenia z backupu w iCloud, wykonaj poniższe czynności.

Pomoc dotycząca tworzenia backupu urządzenia za pomocą usługi Backup w iCloud

Dowiedz się, co zrobić w zależności od problemu lub wyświetlanego komunikatu.

Jeśli dla urządzenia nie jest tworzony automatycznie backup co noc

Aby umożliwić usłudze iCloud codzienne automatyczne tworzenie backupów urządzenia, wykonaj następujące czynności: 

 • Upewnij się, że opcja Backup w iCloud jest włączona na ekranie Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Backup w iCloud.
 • Podłącz urządzenie do źródła zasilania.
 • Połącz urządzenie z siecią Wi-Fi.
 • Upewnij się, że ekran urządzenia jest zablokowany.
 • Sprawdź, czy w usłudze iCloud jest wystarczająco dużo miejsca na backup.

Backup danych urządzenia możesz także wykonać z menu Ustawienia. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud, a następnie przewiń w dół i stuknij opcję Backup w iCloud. Sprawdź, czy usługa Backup w iCloud jest włączona, a następnie stuknij opcję Utwórz backup teraz*.

*Jeśli opcja Utwórz backup teraz jest wyszarzona, możliwe, że nie masz połączenia z siecią Wi-Fi lub w sieci występuje ograniczenie. Na przykład niektóre publiczne sieci internetowe (takie jak sieci szkolne lub firmowe) mają ustawiony profil lub ograniczenia, przez które usługa Backup w iCloud jest niedostępna. Skontaktuj się z administratorem systemu lub działem IT, aby uzyskać pomoc.

     iPhone wyświetlający komunikat Błąd tworzenia backupu iPhone'a z powodu zbyt małej ilości miejsca w usłudze iCloud

W przypadku wyświetlenia komunikatu z informacją, że w usłudze iCloud jest za mało wolnego miejsca

Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli do utworzenia backupu potrzebujesz więcej miejsca w usłudze iCloud. (Miejsce dostępne na urządzeniu z systemem iOS i miejsce w usłudze iCloud to dwie różne rzeczy).

Oto lista przykładowych rzeczy, które możesz zrobić: 

W przypadku wyświetlenia komunikatu z informacją, że wystąpił problem z włączeniem funkcji Backup w iCloud

 1. Odczekaj dziesięć minut, a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Backup w iCloud. Upewnij się, że opcja Backup w iCloud jest włączona. Jeśli zobaczysz wtedy inny komunikat, wykonaj czynności odpowiednie dla opisanego w nim problemu, a następnie spróbuj ponownie.
 2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud. Stuknij swój identyfikator Apple ID i zaloguj się w usłudze iCloud za pomocą hasła konta Apple ID.
 3. Sprawdź, czy usługa Backup w iCloud jest dostępna na stronie Stan systemu firmy Apple.

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

W przypadku wyświetlenia komunikatu z informacją, że trwa odtwarzanie urządzenia

Nie odłączaj urządzenia od sieci Wi-Fi ani działającego źródła zasilania, dopóki proces nie dobiegnie końca. Czas tworzenia lub odtwarzania backupu zależy od jego rozmiaru i szybkości sieci Wi-Fi. 

W przypadku wyświetlenia komunikatu z informacją, że nie można było ukończyć ostatniego backupu

Sprawdź, czy masz połączenie z siecią Wi-Fi. Funkcja Backup w iCloud nie działa, jeśli korzystasz wyłącznie z komórkowego połączenia internetowego. Następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Backup w iCloud i stuknij opcję Utwórz backup teraz. Jeśli ponownie zobaczysz ten sam komunikat, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Pomoc dotycząca odtwarzania urządzenia z backupu w iCloud

Sprawdź, czy masz połączenie z siecią Wi-Fi. Odtworzenie backupu nie jest możliwe, jeśli korzystasz wyłącznie z komórkowego połączenia internetowego. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, dowiedz się, co zrobić w zależności od problemu lub wyświetlanego komunikatu.

W przypadku otrzymywania wielu monitów o podanie haseł kont Apple ID

Jeśli nie pamiętasz hasła konta Apple ID, gdy wyświetli się monit o zalogowanie się, możesz stuknąć opcję Pomiń ten krok i zalogować się później. Jeśli otrzymujesz wiele monitów o zalogowanie się przy użyciu różnych kont Apple ID, możliwe, że backup zawiera zakupy dokonane przy użyciu więcej niż jednego konta Apple ID. Zakupy mogą obejmować między innymi taką zawartość, jak aplikacje, filmy, muzyka itp.

Jeśli proces odtwarzania trwa bardzo długo

Nie odłączaj urządzenia od sieci Wi-Fi ani działającego źródła zasilania, dopóki proces nie dobiegnie końca. Czas odtwarzania z backupu zależy od rozmiaru backupu i szybkości sieci Wi-Fi. 

W przypadku wyświetlenia komunikatu z informacją, że odtworzenie było niepełne lub niektóre rzeczy nie zostaną odtworzone

Taki komunikat oznacza, że połączenie z siecią Wi-Fi zostało przerwane podczas procesu odtwarzania lub że nie można było odtworzyć niektórych aplikacji lub części zawartości. Poniżej omówiono niektóre przyczyny takiej sytuacji wraz z rozwiązaniami:

 • Jeśli zobaczysz komunikat z informacją „Odtwarzam 350 z 1200 rzeczy”, możliwe, że odtwarzanie zdjęć jeszcze trwa. Nie odłączaj urządzenia od niezawodnej sieci Wi-Fi ani działającego źródła zasilania, dopóki proces nie dobiegnie końca.
 • Jeśli zobaczysz wyszarzoną aplikację lub aplikacja zbyt długo się wczytuje, sprawdź, czy masz połączenie z siecią Wi-Fi. Następnie stuknij aplikację, aby wstrzymać proces, po czym stuknij ponownie, aby kontynuować. Jeśli nie rozwiąże to problemu, usuń aplikację i pobierz ją ponownie.
 • Jeśli backup zawiera zakupy zrobione za pomocą więcej niż jednego konta Apple ID, na ekranie wyświetli się monit o zalogowanie się na wiele kont Apple ID. Jeśli nie pamiętasz hasła lub backup nie zawiera aplikacji kupionych za pomocą konta Apple ID, możliwe, że zobaczysz komunikat:
  „Nie można odtworzyć niektórych aplikacji lub treści, ponieważ nie są już dostępne w iTunes Store lub App Store, zostały kupione za pomocą innego konta lub zostały zsynchronizowane z komputera”. Jeśli ta zawartość jest zachowana w aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC, spróbuj zsynchronizować urządzenie z komputerem, aby odtworzyć zawartość. 
Data publikacji: