macOS High Sierra

Indstil og brug skærmdeling

Mens skærmen deles, kan brugeren på den anden Mac se, hvad der er på skærmen, og åbne, flytte og lukke arkiver og vinduer, åbne programmer og endda starte din Mac igen.

Indstil skærmdeling

 1. Åbn vinduet Deling (vælg Apple > Systemindstillinger, og klik på Deling).

  Åbn Deling for mig

 2. Vælg afkrydsningsfeltet Skærmdeling.

  Hvis Ekstern administration er valgt, skal du fravælge det, før du kan vælge Skærmdeling.

 3. Vælg en af følgende muligheder for at vælge, hvem der kan dele din skærm:

  • Kun disse brugere: Skærmdeling er begrænset til visse brugere.

 4. Hvis du har valgt “Kun disse brugere”, skal du klikke på knappen Tilføj nederst på listen Brugere og gøre et af følgende:

  • Vælg en bruger fra Brugere & grupper, som inkluderer alle brugere på din Mac undtagen brugere kun til deling og gæstebrugere.

  • Vælg en bruger fra Netværksbrugere eller Netværksgrupper, som inkluderer brugere og grupper med netværksserverkonti. Netværksbrugere og medlemmer af netværksgrupper kan bruge deres navn og adgangskode til netværket til at oprette forbindelse til din Mac og bruge skærmdeling.

 5. Du kan angive flere indstillinger til skærmdeling ved at klikke på Computerindstillinger og vælge den ene af eller begge følgende muligheder:

  • Alle kan bede om tilladelse til at kontrollere skærm: Før andre computerbrugere begynder at dele din Mac, kan de bede om tilladelse i stedet for at indtaste et brugernavn og en adgangskode.

  • VNC-observatører må kontrollere skærmen med adgangskoden: Andre brugere kan dele skærmen via et VNC-fremviserprogram, f.eks. på en iPad eller en Windows-computer, ved at indtaste den adgangskode, du anfører her. Hvis du vælger denne mulighed, bør du oprette en meget sikker adgangskode.

Del skærmen på en anden Mac

Hvis du har fået tilladelse, kan du se og kontrollere skærmen på en anden Mac på netværket.

Før du starter, skal du sikre dig, at skærmdeling er slået til på den Mac, hvis skærm du vil kontrollere.

 1. Åbn et Findervindue. Hvis der ikke vises nogen fælles computere under Fælles i indholdsoversigten, skal du anbringe markøren på ordet Fælles og derefter klikke på Vis.

 2. Klik på Alle for at se alle de tilgængelige computere, og dobbeltklik derefter på den, hvis skærm du vil dele.

 3. Klik på Del skærm.

  Hvis begge computere er logget ind ved hjælp af det samme Apple-id, starter skærmdelingssessionen. Hvis det ikke er tilfældet, bliver du bedt om at skrive brugernavnet og adgangskoden på en bruger, som har adgang til skærmdeling fra den pågældende computer, eller du kan bede om tilladelse til at dele skærmen, hvis computeren tillader det.

 4. Hvis en anden bruger allerede har oprettet forbindelse til Mac som ekstern bruger, bliver du spurgt, om du vil dele skærmen med den anden eksterne bruger (Del skærm) eller logge ind samtidig vha. et andet brugernavn og en skærm (Log ind).

  Hvis du vælger Log ind, deler du Mac med den anden eksterne bruger, men I deler ikke den samme skærm.

Hvis du kender IP-adressen eller DNS-navnet på den Mac, du vil dele, kan du også oprette forbindelse til den ved at vælge Gå > Opret forbindelse til server i Finder og derefter skrive vnc://[IP-adresse] eller vnc://[navn.domæne] i feltet Serveradresse.

Du finder adressen på en fælles Mac ved at åbne vinduet Deling på den pågældende Mac og vælge Skærmdeling.

Indstil skærmdeling

Når du deler skærmen på en anden Mac, kan du indstille skærmdeling til at justere størrelsen og kvaliteten på den delte skærm.

 1. Start en skærmdelingssession med en Mac på netværket.

 2. Vælg Skærmdeling > Indstillinger, og indstil derefter følgende muligheder:

  • Vælg “Skaler til tilgængelig plads” eller “Vis fuld størrelse” under Skærm, afhængigt af hvor stor din skærm er, og hvor meget af den du vil bruge til den delte skærm. Denne mulighed ændrer standardvirkemåde til deling af skærmbillederne på computere, som du aldrig før har oprettet forbindelse til. Du ændrer den aktuelle skalering ved at vælge Oversigt > Slå skalering fra eller Oversigt > Slå skalering til.

  • Vælg en indstilling til “Rul skærmen” for at bestemme, hvordan skærmdelingsvinduet skal reagere, når du bevæger markøren. Afprøv de forskellige indstillinger ved at vælge hver enkelt af dem og flytte markøren rundt i vinduet. Vælg derefter den af indstillingerne, du bedst kan lide.

  • Under Kvalitet skal du vælge “Tilpas kvalitet til netværksforhold” for at se den delte skærm hurtigere eller “Vis skærmen i fuld kvalitet” for at se en mere detaljeret oversigt over den delte skærm. Denne mulighed ændrer standardvirkemåde til deling af skærmbillederne på computere, som du aldrig før har oprettet forbindelse til. Du ændrer den aktuelle skalering ved at vælge Vis > Tilpasset kvalitet eller Vis > Fuld kvalitet.

   Du opnår de bedste resultater, hvis din Mac er forbundet til et hurtigt netværk, hvis du vælger fuld størrelse på skærmen og viser skærmen med fuld kvalitet.

  • Vælg en indstilling på lokalmenuen “Tillad anmodninger om skærmdeling fra” under Blokerede brugere for slå deling af din skærm til, enten med alle, der forsøger at oprette forbindelse til din computer vha. et Apple-id, eller udelukkende med dine kontakter.

   Du blokerer deling af din skærm med en bruger med et bestemt Apple-id ved at klikke på knappen Tilføj , indtaste brugerens Apple-id og derefter klikke på Bloker. Du fjerner blokeringen af brugere ved at vælge dem på listen og derefter klikke på knappen Fjern .

Juster oversigtsindstillinger, når du deler en anden computers skærm

Når du deler skærmen på en anden Mac, afhænger oversigtsindstillingerne af netværksforbindelsen og størrelsen på den skærm, du deler.

 1. Start en skærmdelingssession med en Mac på netværket.

 2. Indstil følgende muligheder på Oversigtmenuen:

  • Vis fanelinje: Brug denne indstilling til at vise eller skjule fanelinjen.

  • Slå skalering til/fra: Når skalering er slået til, vises hele skærmen på den delte Mac på din skærm. Når skalering er slået fra, vises den delte skærm i fuld størrelse, så du kan blive nødt til at rulle for at se alt på den delte skærm.

  • Skift til Observer kun/Skift til kontrolfunktion: Med Observer kun kan du se, hvad der sker på den fælles skærm, men du kan ikke kontrollere markøren, flytte vinduer, åbne og lukke dokumenter eller udføre andre opgaver. Hvis du observerer OS X v10.9 eller en nyere version, kan du klikke og holde nede for at fremhæve skærmen ved din markør. Med kontrolfunktion kan du kontrollere den fælles skærm.

  • Tilpasset kvalitet: Brug denne mulighed, hvis din Mac er forbundet til et langsommere netværk. Tilpasset kvalitet justeres i forhold til netværkets hastighed.

  • Fuld kvalitet: Brug denne mulighed, hvis din Mac er sluttet til et hurtigt netværk, og du ønsker fuld opløsning.

  • Vis/Skjul værktøjslinje: Vis eller skjul værktøjslinjen, som viser knapper til justering af skala, deling af udklipsholderen og andre muligheder.

  • Indstil værktøjslinje: Træk knapper til eller fra værktøjslinjen.

  • Start fuld skærm: Skærmdelingsvinduet udvides, så det flyder hele skærmen. Hvis du vil se værktøjslinjen og menuer, skal du flytte markøren op til skærmens øverste kant.

  • Skærme: Hvis den Mac, hvis skærm du deler, har flere skærme, kan du vælge, hvilken skærm du vil se.

Del indholdet af udklipsholderen med en anden Mac

Når du deler en computers skærm med en anden computer, kan du overføre oplysninger mellem udklipsholderne på de to computere. Du kan f.eks.:

 • Kopiere tekst og billeder fra dokumenter på en Mac og sætte dem ind i dokumenter på den anden.

 • Vælge og trække tekst og billeder fra en Mac til en anden.

 • Kopiere et link fra din webbrowser og sætte det ind i en webbrowser på den anden Mac.

 • Kopiere tekst fra et dokument på en Mac og anbringe den på skrivebordet på den anden Mac, så der oprettes et udsnit.

 1. Start en skærmdelingssession med en Mac på netværket.

 2. Vælg Rediger > Brug fælles udklipsholder.

Du kan også bruge Universel udklipsholder til at kopiere tekst, billeder, fotografier og videoer på en Apple-enhed og derefter indsætte indholdet på en anden Apple-enhed.

Send arkiver, når du deler en anden computers skærm

Når du deler en computers skærm med en anden computer, kan du overføre arkiver mellem de to computere.

 1. Start en skærmdelingssession med en Mac på netværket.

 2. Vælg et arkiv eller en mappe, og træk og anbring arkiverne i skærmdelingsvinduet.