macOS High Sierra

Brug Tastaturfremviser

Se, hvor tegn fra et andet sprog samt specialtegn og symboler er placeret på dit tastatur.

Tastaturfremviser med layout for spansk.

Tip: Hvis det er svært for dig at bruge et fysisk tastatur, kan du prøve at bruge tilgængelighedstastaturet på skærmen, der indeholder avancerede indtastnings- og navigationsfunktioner. Du kan få flere oplysninger i Brug tilgængelighedstastaturet.

  1. Klik på Tastaturmenu på menulinjen, og vælg Vis tastaturfremviser.

    Hvis kommandoen ikke vises, skal du vælge Apple > Systemindstillinger, klikke på Tastatur, klikke på Tastatur og derefter vælge “Vis tastatur- og emojifremviser på menulinje”.

    Åbn vinduet Tastatur for mig

  2. Klik på Tastaturmenuen på menulinjen og vælg indtastningsenheden til det sprog, hvis tastatur du vil se.

  3. Tryk på den tastatur, der svarer til det viste tegn i Tastaturfremviser, eller klik på tastatur i Tastaturfremviser.

    Tryk på en kombitast eller en kombination af kombitaster for at se de specialtegn og symboler, du kan skrive. Hold f.eks. Alternativtasten eller Alternativ- og Skiftetasten nede. Det inkluderer døde taster (en kombitast holdt nede samtidig med en anden tast for at skrive et bogstav med et diakritisk tegn), som er fremhævet med orange i et tastaturlayout. Se Indtast tegn med accenter for at få flere oplysninger.

Hvis du skiftede indtastningsenhed eller tastaturlayout i trin 2, skal du om nødvendigt huske at ændre det tilbage.

Hvis du ikke kan se et bestemt tegn eller symbol, kan du prøve at bruge emoji-symboler og andre symboler.