Grundlæggende om Mac: Sådan bruges en scanner

Her kan du læse, hvordan du bruger en scanner i OS X til at scanne tekstdokumenter, fotos osv. ind på Mac-computeren som arkiver.

Bemærk: Scanneren kan være del af en multifunktionsprinter. Se flere oplysninger om styring af printere i artiklen Udskrivning.

Tip om scanning i OS X

 • Se listen med understøttede scannere for at finde den scannermodel, du vil slutte til Mac-computeren.
 • Brug Softwareopdatering til automatisk installering af opdateringer til scanner-/printersoftware fra andre producenter.
 • Slut en USB-scanner til for automatisk at oprette en scanner-/udskriftskø.
 • En USB-tilsluttet scanner kan deles med andre Mac-computere på hjemmenetværket.
 • Du kan scanne fra forskellige programmer:
  • Billedoverførsel
  • Billedfremviser
  • Indstillinger for Udskriv & fax i Systemindstillinger
  • Scanner-/udskriftskø
  • Nogle programmer fra andre producenter

Vigtigt! Hvis scanneren ikke understøtter kontrolpanelfunktioner i OS X, starter scanningsprocessen muligvis ikke, selv om du trykker på scanningsknappen på enheden. Brug i stedet et af ovenstående programmer til at styre scanneren.

Nedenfor er der mere om disse funktioner.

Før tilslutning af scanneren

 • Sørg for, at scanneren er tændt, og at der ikke vises fejlmeddelelser på kontrolpanelet.
 • Sørg for, at du kender navn og adgangskode til administratorkontoen på computeren.

Tilslutning af scanneren

Du skal blot tilslutte multifunktionsprinteren eller scanneren via et USB-kabel. Hvis multifunktionsprinteren bruger et Ethernet-netværk eller et trådløst netværk, skal du kontrollere, om den er indstillet til at bruge det samme lokale netværk som Mac-computeren. Vælg Apple () > Systemindstillinger…, og vælg derefter Oversigt > Udskriv & scan. Klik på symbolet + (plus) under ruden Printere til venstre, og vælg den printer, som skal tilføjes.

Kør Softwareopdatering for at søge efter den nyeste udgave af softwaren og opdateringer til printere eller scannere fra andre producenter end Apple.

Bemærk: Installer ikke den software, der fulgte med scanneren, da den kan være forældet. OS X og Softwareopdatering indeholder de nyeste versioner af scannersoftwaren. Du får besked om fremtidige opdateringer, når de er tilgængelige via Softwareopdatering.

Sådan udføres scanninger

Bemærk: I denne artikel beskrives scanning via programmet Billedoverførsel (ligger i mappen Programmer). Scanning med andre programmer såsom Billedfremviser fungerer på stort set samme måde.

Enkel scanningsfunktion

Følg nedenstående fremgangsmåde ved den "enkle" scannerbrugerflade:

 1. Placer det, der skal scannes, på glaspladen.
 2. Åbn Billedoverførsel ved at klikke på Launchpad i Dock og skrive "billedoverførsel" i søgefeltet.


   
 3. OS X Mountain Lion: Hvis scanneren har en dokumentindfører, kan du markere "Brug dokumentindfører" for at scanne via indføreren i stedet for scannerens glasplade.
  OS X Lion og ældre versioner: Hvis scanneren understøtter forskellige funktioner, vises lokalmenuen "Funktion:" i Billedoverførsel. Funktionerne kan f.eks. være Flatbed, Transparent - positiv og Transparent - negativ.
 4. OS X Mountain Lion: Billedoverførsel scanner som standard til systemets standardsidestørrelse, f.eks. "A4". Hele siden scannes. Klik for at vælge andre muligheder som "Find underliggende felt" eller "Registrer separate emner".

  OS X Lion og ældre versioner: Vælg "Registrer separate emner" på lokalmenuen "Automatisk valg", hvis scannede objekter skal markeres og justeres automatisk. Hvert emne arkiveres også i et separat arkiv. Tip! Objekter med høj kantkontrast giver øget præcision ved automatisk valg. Vælg "Find underliggende felt" på lokalmenuen "Automatisk valg" for at medtage alle emner på scannerpladen i ét billede.
 5. Vælg på lokalmenuen "Scan til" den placering, hvor de scannede billeder skal arkiveres:
  • En mappe efter eget valg. Der er forudindstillet nogle mapper, men ved at trykke på "Andet..." kan du vælge en anden mappe.
  • Et program som iPhoto, Aperture eller Billedfremviser.
  • Programmet Mail, så de enkelte scannede billeder vedhæftes en e-mail.
 6. Klik på "Scan" for at scanne.

Bemærk: De scannede emner bliver til JPEG-billeder og navngives fortløbende som scan1.jpeg, scan2.jpeg osv.

Avancerede scanningsindstillinger

Klik på "Vis info", hvis du vil have vist en mere detaljeret scanningsfunktion med avancerede indstillinger. Med scannerbrugerfladen "Flere oplysninger" kan følgende indstillinger vælges manuelt:

 1. Hvis scanneren understøtter flere funktioner, vises lokalmenuen "Funktion:". Funktionerne kan f.eks. være Flatbed, Transparent - positiv og Transparent - negativ.
 2. I lokalmenuen "Type:" kan scanningstypen angives.
  • Vælg "Farve" for at scanne i farver.
  • Vælg "Sort & hvid" for at scanne et objekt i gråtoner (256 eller tusindvis af gråtoner).
  • Vælg "Tekst" for at scanne tekstdokumenter.
 3. I lokalmenuen "Opløsning:" kan dpi (dots per inch) vælges for det scannede billede. Normalt er 300 dpi tilstrækkeligt. Hvis opløsningen bliver for stor, kan det medføre problemer med udskrivningen.
 4. Marker afkrydsningsfeltet Brug speciel størrelse for at aktivere feltet "Størrelse:" (hvis det ikke allerede er valgt) for at angive bredden og højden af det objekt, du vil scanne. Vælg pixel, tommer eller centimeter. 
 5. I feltet "Rotationsvinkel:" kan antallet af grader ved rotation med uret angives for det scannede billede.
 6. Vælg en af følgende muligheder i lokalmenuen "Automatisk valg":
  • Marker "Registrer separate emner", så scanningerne automatisk markeres og justeres. Tip! Objekter med høj kantkontrast giver øget præcision ved automatisk valg.
  • Vælg "Find underliggende felt" for at medtage alle emner på scannerpladen i ét billede.
 7. Vælg destinationen "Scan til:" i lokalmenuen "Scan til:". Destinationerne kan være følgende:
  • En mappe efter eget valg. Der er forudindstillet nogle mapper, men ved at trykke på "Andet..." kan du vælge en anden mappe.
  • Et program som iPhoto, Aperture eller Billedfremviser.
  • Programmet Mail, så de enkelte scannede billeder vedhæftes en e-mail.
 8. I feltet "Navn:" kan du indtaste navnet på et eller flere scannede billeder. Ved flere scanninger indgår det indtastede navn i arkivnavnene med fortløbende nummerering (f.eks. scan1.jpeg, scan2.jpeg osv.).
 9. "Format:" – vælg billedformatet for det scannede arkiv: JPEG, TIFF, PNG, JPEG 2000 eller PDF.
 10. "Billedkorrigering:" – hvis du vælger "Manuel", er der følgende muligheder med et histogram af det scanningsområde, du klikker på. Der vises følgende muligheder, når lokalmenuen "Type:" er indstillet til "Farve".
  • "Lysstyrke:"
  • "Tone:"
  • "Temperatur:"
  • "Mætning:"
   Tip! Klik på "Gendan standarder" for at nulstille indstillingerne.
    
 11. Efter billedkorrigering vises nogle valgmuligheder, som afhænger af, hvad den konkrete scanner understøtter.

Valg af scanningsområder

Hvis du vil udvælge særlige områder (eller hvis du har fjernet markeringen ud for "Registrer separate emner"), skal du bruge denne fremgangsmåde. Bemærk: Knappen "Scan" er udtonet, indtil der vælges et scanningsområde.

 1. Fjern markeringen af de aktuelt valgte scanningsområder ved at klikke på et tomt område, der ikke er markeret endnu (de markerede områder er vist med en stiplet linje).
 2. Hvis du vil angive et særligt scanningsområde, skal du klikke og lave et omrids af det pågældende område.
 3. Hvis du vil ændre størrelsen af det markerede område, skal du klikke inden for den stiplede linje. Så vises der grå prikker på linjen. Hvis du placerer markøren over et håndtag, bliver håndtaget rødt. Klik og træk i det røde håndtag for at ændre størrelsen på scanningsområdet. Tip! Du kan Skift-klikke på et andet område, hvis du vil markere flere områder.
 4. Hvis du vil slette markeringen, skal du trykke på Slet.
 5. Hvis du vil rotere markeringen, skal du klikke på rotationshåndtaget i slutningen af den linje, der starter i midten af markeringen. Hvis markøren er tæt på håndtaget, bliver den rød, og samtidig vises et gennemsigtigt billede af en person. Klik på det røde håndtag for at ændre rotationen som ønsket. Bemærk: Der er muligvis et omridshåndtag i nærheden af rotationshåndtaget. Sørg for, at du klikker på det rigtige håndtag. 6. Hvis du vil oprette et nyt markeret område, skal du blot klikke og markere i et område, der ikke indgår i en markering.

Sådan deles en USB-tilsluttet scanner på netværket

 1. Vælg SystemindstillingerApple-menuen ().
 2. Vælg Deling på menuen Vis.
 3. Aktiver (marker) "Scannerdeling".
 4. Vælg den tilsluttede scanner, som du gerne vil dele.

Sådan oprettes der forbindelse til en delt netværksscanner

   

Billedoverførsel og Udskriv & scan

 1. Åbn Billedoverførsel eller Udskriv & scan.
 2. Vælg scanneren i gruppen "FÆLLES" i indholdsoversigten.

Billedfremviser og andre programmer

 1. Åbn Billedfremviser ved at klikke på Launchpad i Dock og skrive "billedfremviser" i søgefeltet.
 2. Aktiver først Enheder på netværket. Vælg Arkiv > Importer fra scanner > Inkluder enheder på netværket.
 3. Vælg din scanner. Vælg Arkiv > Importer fra scanner > (din scanner under "Enheder på netværket").

Gør følgende, hvis du ikke kan scanne

Kontroller, om scannerens strømkabel er tilsluttet, og om den er tændt. Sluk scanneren, og tænd den igen.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: