macOS High Sierra

การลบไฟล์และโฟลเดอร์

ไม่ว่าเวลาใด คุณสามารถกำจัดไฟล์, โฟลเดอร์ และรายการอื่น ๆ ที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไปได้คุณเริ่มด้วยการลากรายการไปยังถังขยะ แต่รายการนั้นจะยังไม่ถูกลบจนกว่าคุณจะล้างถังขยะ

ลูกศรสีน้ำเงินที่ชี้ไปที่ไอคอนถังขยะใน Dock

หมายเหตุ: หากคุณปิด Time Machine หรือ ไม่ได้เพิ่งสำรองข้อมูลของคุณ คุณอาจต้องการ เก็บสำรองสำเนาไว้บนอุปกรณ์เก็บข้อมูลเผื่อไว้ในกรณีที่คุณเปลี่ยนใจและต้องการรายการนั้นในภายหลัง

ลบรายการจาก Mac หรือ iCloud Drive ของคุณ

 • ลากรายการไปที่ถังขยะ หรือเลือกรายการแล้วกด Command-Deleteหากรายการถูกล็อคอยู่ ให้ดำเนินการต่อเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการย้ายรายการที่ล็อคไปที่ถังขยะ

หากรายการถูกล็อคอยู่ คุณต้องยืนยันว่าคุณต้องการย้ายรายการนั้นไปที่ถังขยะ หรือปลดล็อครายการก่อน แล้วจึงย้ายข้อความไปที่ถังขยะหากต้องการปลดล็อครายการก่อน ให้เลือกรายการนั้น แล้วเลือก ไฟล์ > ขอรายละเอียด (หรือกด Command-I) จากนั้นเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อคอยู่หากคุณไม่ได้เข้าสู่่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณอาจต้องคลิกที่ไอคอนล็อก จากนั้นป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ

ล้างรายการทั้งหมดจากถังขยะ

 • กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่รายการที่คุณต้องการลบ จากนั้นเลือก ลบทันที

  คลิก ลบ ในข้อความเตือนที่ปรากฏขึ้น

ล้างรายการทั้งหมดของถังขยะ

 • คลิก ถังขยะ แล้วคลิกปุ่มว่างเปล่าที่มุมขวาบนของหน้าต่าง Finderคุณยังสามารถเลือก Finder > ล้างถังขยะ

  คลิก ล้างถังขยะ ในข้อความเตือนที่ปรากฏขึ้น

ป้องกันข้อความเตือนของถังขยะไม่ให้ปรากฏขึ้นมา

 • หนึ่งครั้ง: กดปุ่ม ตัวเลือก เมื่อคุณคลิก ล้าง หรือเลือก ล้างถังขยะ

 • เสมอ: ปิดคำเตือนใน บานหน้าต่างขั้นสูง ของ การตั้งค่า Finderเลือก Finder > การตั้งค่า, คลิก ขั้นสูง, จากนั้นยกเลิกการเลือก "แสดงคำเตือนก่อนล้างถังขยะ"

หากคุณเปลี่ยนในก่อนการล้างถังขยะ

 • คลิกถังขยะเพื่อเปิดรายการ จากนั้น ลากรายการ ออกมาจากถังขยะ หรือเลือกรายการนั้น และเลือก ไฟล์ > เอากลับคืน

เอารายการออกจากถังขยะโดยอัตโนมัติหลังผ่านไป 30 วัน

 • เลือก Finder > การตั้งค่า แล้วคลิก ขั้นสูง จากนั้นเลือก “เอารายการออกจากถังขยะหลังผ่านไป 30 วัน”

หมายเหตุ: รายการที่ลบจาก Mac ของคุณจะถูกลบทิ้งอย่างถาวรคุณอาจกู้คืนรายการที่ลบจาก iCloud ใน iCloud.com ได้