macOS High Sierra

การจัดการคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์

เว็บไซต์มักจะเก็บคุกกี้และข้อมูลอื่น ๆ ไว้บน Mac ของคุณข้อมูลนี้อาจมีข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และการตั้งค่าของคุณข้อมูลนี้ช่วยเว็บไซต์ในการยืนยันตัวคุณเมื่อคุณย้อนกลับไปเพื่อให้เว็บไซต์สามารถให้บริการสำหรับคุณและแสดงข้อมูลที่คุณอาจสนใจ

ตามค่าเริ่มต้น Safari ยอมรับเฉพาะคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์จากเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมเท่านั้นสิ่งนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้โฆษณาบางรายเก็บข้อมูลไว้บน Mac ของคุณคุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกในการตั้งค่า Safari เพื่อให้ Safari ยอมรับหรือปิดกั้นคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นอยู่เสมอ

เปิด Safari ให้ฉัน

ข้อสำคัญ: การเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ หรือเอาคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ใน Safari ออก อาจเปลี่ยนหรือเอาคุกกี้ออกจากแอพอื่นซึ่งรวมถึง Dashboard

เลือก Safari > การตั้งค่า คลิก ความเป็นส่วนตัว จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • ปิดกั้นคุกกี้เสมอ:เลือก “ปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมด”

    เว็บไซต์ บุคคลที่สาม และผู้โฆษณาไม่สามารถจัดเก็บคุกกี้และข้อมูลอื่นๆ ไว้บน Mac ของคุณได้สิ่งนี้อาจทำให้เว็บไซต์บางแห่งทำงานผิดปกติ

  • การเอาคุกกี้และข้อมูลที่จัดเก็บไว้ออก:คลิกจัดการข้อมูลเว็บไซต์ เลือกเว็บไซต์หนึ่งแห่งหรือมากกว่านั้น จากนั้นคลิกเอาออกหรือเอาออกทั้งหมด

    การเอาข้อมูลออกอาจลดโอกาสการติดตาม แต่อาจจะลงชื่อคุณออกจากเว็บไซต์หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเว็บไซต์ได้

  • การดูว่าเว็บไซต์ใดจัดเก็บคุกกี้หรือข้อมูล:คลิกจัดการข้อมูลเว็บไซต์

  • การขอไม่ให้เว็บไซต์ติดตามคุณ:เว็บไซต์บางเว็บไซต์จะติดตามกิจกรรมการเลือกดูของคุณเมื่อบุคคลนั้นให้บริการเนื้อหาแก่คุณ ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถปรับปรุงสิ่งที่เสนอให้กับคุณได้คุณสามารถให้ Safari ขอให้เว็บไซต์และผู้ให้บริการเนื้อหารายอื่นของเว็บไซต์เหล่านั้น (รวมทั้งผู้โฆษณา) ไม่ติดตามคุณได้

    เมื่อเปิดตัวเลือกไว้ แต่ละครั้งที่ Safari เรียกข้อมูลจากเว็บไซต์ Safari จะเพิ่มคำขอไม่ให้ติดตามคุณ แต่ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ว่าจะให้เกียรติคำขอนี้หรือไม่

ดูเพิ่มเติมป้องกันการติดตาม