หน้าต่าง Safari ที่แสดงแถบด้านข้างที่มีกลุ่มแถบถูกเลือกอยู่

เริ่มต้นใช้งาน Safari บน Mac

เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว ไปที่เว็บไซต์ ค้นหาเว็บ ตั้งค่าโฮมเพจของคุณ และคั่นหน้าเว็บไซต์ที่คุณต้องการเยี่ยมชมอีกครั้ง

วิธีเริ่มต้นใช้งาน Safari

หน้าต่าง Safari ที่แสดงกลุ่มแถบที่แชร์และหน้าต่างที่แสดงผู้คนในกลุ่ม

แชร์กลุ่มแถบ

ใช้งานร่วมกันกับเพื่อน ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงานในการเลือกหากลุ่มแถบที่แชร์

วิธีแชร์กลุ่มแถบและใช้งานร่วมกันใน Safari

หน้าต่างที่แสดงการตั้งค่า Safari สำหรับเว็บไซต์โดยมี “แชร์ทุกอุปกรณ์” ถูกเลือกอยู่ที่ด้านล่างแถบด้านข้าง

เชื่อมข้อมูลการตั้งค่าเว็บไซต์กับอุปกรณ์ทุกเครื่อง

ใช้การตั้งค่าที่คุณเลือกสำหรับเว็บไซต์บนอุปกรณ์ Apple ทุกเครื่องของคุณที่คุณลงชื่อเข้าด้วย Apple ID เดียวกัน

วิธีแชร์การตั้งค่าใน Safari

หน้าต่างสำหรับป้อนข้อมูลบัตรเครดิตรวมถึงรหัสความปลอดภัยของบัตร

ป้อนบัตรเครดิตอัตโนมัติพร้อมรหัสความปลอดภัยของบัตร

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ด้วยข้อมูลบัตรเครดิตที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้รวมถึงรหัสความปลอดภัย

วิธีป้อนข้อมูลบัตรเครดิตอัตโนมัติใน Safari

หน้าต่างที่ซ้อนทับกัน

อนุญาตหน้าต่างที่แสดงขึ้น

เลือกเว็บไซต์ที่สามารถแสดงหน้าต่างที่แสดงขึ้นได้

อนุญาตหน้าต่างที่แสดงขึ้น

ไอคอนถังขยะ

มีคุกกี้หรือไม่

ลบคุกกี้ที่เว็บไซต์จัดเก็บไว้บน Mac ของคุณ หรืออนุญาตคุกกี้

ล้างหรือเปิดใช้งานคุกกี้

ช่องค้นหาอัจฉริยะสำหรับหน้าต่างการเลือกชมเว็บแบบส่วนตัวและสำหรับหน้าต่างปกติ

เลือกชมเว็บแบบส่วนตัว

เก็บประวัติการท่องเว็บของคุณไว้เป็นความลับ

ใช้การเลือกชมเว็บแบบส่วนตัว

ในการสำรวจคู่มือผู้ใช้ Safari ให้คลิก สารบัญ ที่ด้านบนสุดของหน้า หรือป้อนคำหรือวลีในช่องค้นหา

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้ไปที่เว็บไซต์บริการช่วยเหลือสำหรับ Safari

เป็นประโยชน์ไหม
จำกัดอักขระ: 250
จำกัดอักขระสูงสุดไม่เกิน 250
ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็น