macOS High Sierra

Modtag eller stop meddelelser

Mange programmer bruger meddelelser til at underrette dig om begivenheder, opdateringer eller ændringer. Meddelelser vises kortvarigt i skærmens øverste højre hjørne, eller de bliver der, indtil du lukker dem.

Meddelelser fra programmerne Kalender og Påmindelser i skærmens øverste højre hjørne.

Du kan vælge indstillinger i Meddelelser for at ændre, hvordan meddelelser vises, stoppe dem eller sætte dem på pause.

Se meddelelser, du modtager

  • Hent oplysninger: Klik på Vis, eller klik på meddelelsen.

  • Besvar e-mail eller sms'er: Klik på Svar.

  • Arkiver et AirDrop-emne på skrivebordet: Træk emnet fra meddelelsen til skrivebordet. I modsat fald arkiveres AirDrop-emner i mappen Overførsler.

  • Besvar opkald: Klik på Accepter eller Afslå. Hvis du vil svare i programmet Beskeder, skal du klikke på infotrekanten ved siden af Afvis og derefter vælge Svar med Beskeder.

  • Vælg, hvornår software skal opdateres: Klik på Senere, og vælg et tidspunkt. Der er flere oplysninger om opdatering i Hold din Mac ajour.

  • Gentag en meddelelse: Klik på Snooze. Meddelelsen vises igen 15 minutter senere. Hvis du vil vælge, hvornår en meddelelse skal vises igen, skal du klikke på og holde Snooze nede og derefter vælge et tidspunkt.

Stop meddelelser, eller sæt dem på pause

I vinduet Meddelelser kan du vælge indstillinger for at slå meddelelser fra for bestemte programmer eller for at sætte alle meddelelser på pause. Vælg Apple > Systemindstillinger, og klik derefter på Meddelelser.

Åbn Meddelelser for mig

  • Slå meddelelser fra for et program: I vinduet Meddelelser skal du vælge programmet til venstre og derefter vælge Intet som advarselsformat til programmet til højre. Du modtager ikke længere nogen meddelelser for programmet.

  • Stop meddelelser i bestemte tidsrum: I vinduet Meddelelser skal du vælge Forstyr ikke til venstre og derefter vælge indstillinger.

  • Stop meddelelser midlertidigt: Hold Alternativtasten nede, og klik på symbolet for Meddelelsescenter menulinjen. Eller klik på symbolet for at åbne Meddelelsescenter, skub nedad, og slå derefter Forstyr ikke til. Det er aktivt indtil midnat, næste planlagte tidspunkt for ophør (baseret på indstillinger i vinduet Meddelelser), eller til du slår det fra.

Når Forstyr ikke er slået til, er symbolet for Meddelelsescenter på menulinjen utydeligt. Du hverken ser eller hører meddelelser, når de modtages. Meddelelserne placeres i Meddelelsescenter, hvor du kan se dem senere.