macOS High Sierra

Markører i macOS

macOS har flere typer markører, som bevæges, når du bruger musen eller pegefeltet.

Markør

Navn

Formål

Pilmarkør

Pil

Du ser sandsynligvis oftest denne markør. Den bruges til at pege på og vælge emner, flytte rulleskakter, ændre størrelse på vinduer m.m.

Hvis du glemmer, hvor markøren befinder sig på skærmen, kan du, ved at lave hurtige bevægelser med en finger på pegefeltet eller ved at flytte hurtigt på musen, gøre markøren større et kort øjeblik, så du kan se den. Du slår denne funktion fra ved at fravælge “Ryst musens markør for at finde den” i vinduet Skærm i Tilgængelighed.

Du kan åbne vinduet ved at vælge Apple > Systemindstillinger, klikke på Tilgængelighed og derefter klikke på Skærm.

Åbn vinduet Skærm for mig

Markør for emne, der forsvinder (“i en støvsky”)

Støvsky

Viser, at det emne, du trækker, forsvinder, når du slipper knappen. Hvis emnet er en henvisning, slettes originalen ikke.

Kopieringsmarkør med krum pil

Kopier

Vises, når du Alternativ-klikker på et arkiv eller en mappe, og viser, at du ved at trække emnet opretter en kopi af det på et nyt sted i stedet for at flytte det.

Markør med krum pil

Henvisninger

Vises, når du Alternativ-Kommando-klikker på et emne og viser, at du ved at trække emnet opretter en henvisning til det.

I-markør

I

Vises, når du vælger og indsætter tekst.

Krydsmarkør

Kryds

Vises, når du vælger et rektangulært område i et billede.

Markør med pegende hånd

Pegende hånd

Vises, når musens markør er over en henvisning til en webside, til et dokument eller til et andet emne.

Markør med åben hånd

Åben hånd

Vises, når musens markør er over et emne, som du kan flytte og justere inden for fastsatte grænser, f.eks. tekst i en celle i et regneark eller i en tabelrække i et dokument.

Markør med lukket hånd

Lukket hånd

Vises, når du flytter og justerer et emne inden for fastsatte grænser, f.eks. tekst i en celle i et regneark eller i en tabelrække i et dokument.

Markør til størrelsesændring til venstre

Flytte til venstre

Viser, at en indholdsoversigt, en værktøjslinje, et vindue eller et andet sted kan flyttes til venstre, så størrelsen ændres.

Markør til størrelsesændring til højre

Flytte til højre

Viser, at en indholdsoversigt, en værktøjslinje, et vindue eller et andet sted kan flyttes til højre, så størrelsen ændres.

Markør til størrelsesændring til venstre eller højre

Flyt til venstre eller højre

Viser, at en indholdsoversigt, en værktøjslinje, et vindue eller et andet sted kan flyttes til venstre eller højre, så størrelsen ændres.

Markør til størrelsesændring opad

Flytte op

Viser, at en indholdsoversigt, en værktøjslinje, et vindue eller et andet sted kan flyttes opad, så størrelsen ændres.

Markør til størrelsesændring nedad

Flytte ned

Viser, at en indholdsoversigt, en værktøjslinje, et vindue eller et andet sted kan flyttes nedad, så størrelsen ændres.

Markør til størrelsesændring opad/nedad

Flyt op eller ned

Viser, at en indholdsoversigt, en værktøjslinje, et vindue eller et andet sted kan flyttes opad og nedad, så størrelsen ændres.

Skærmbillede af krydsmarkør til valg

Skærmbillede af krydsmarkør til valg

Viser, at du kan trække for at vælge det, du vil inkludere i skærmbilledet.

Skærmbillede af vindue med kameramarkør

Skærmbillede af vindue og menu med kameramarkør

Viser, at det skærmbillede, som du tager, vil være af hele vinduet eller af kommandoer på en menu.

Markør for ingen adgang

Ikke tilladt

Viser, at det emne, du trækker, ikke kan anbringes på det aktuelle sted.

Ventemarkør (roterende disk)

Emner indlæses

Vises, når emner indlæses. Du kan stadig flytte markøren et andet sted hen.

Ventemarkør (roterende disk)

Ventemarkør

Vises i tilfælde af forsinkelser på mere end nogle få sekunder.