macOS High Sierra

Brug dine konti til sociale medier og andre internetkonti

Du kan bruge Facebook-, Twitter- og LinkedIn-konti og konti til andre sociale medier i Mac-programmer ved at føje kontiene til din Mac. Du kan for eksempel dele fotografier, websider, noter m.m. til sociale medier fra programmer som Fotos, Safari og Noter. På samme måde kan du tilføje Exchange-, Google- og Yahoo!-konti og andre internetkonti, som du vil bruge sammen med Mail, Kontakter, Kalender, Påmindelser, Noter og Beskeder.

Du kan tilføje konti til sociale medier og internetkonti og administrere kontoindstillinger i vinduet Internetkonti. Du kan også tilføje internetkonti fra nogle af de programmer, der bruger dem.

Vinduet Internetkonti, hvor iCloud- og Twitter-konti vises til højre og tilgængelige kontotyper vises til venstre.

En iCloud-konto, som du tilføjer fra vinduet iCloud, vises også i vinduet Internetkonti. Du kan ændre dens indstillinger begge steder.

Tilføj en konto fra et program

Du kan tilføje konti fra Mail, Kontakter, Kalender, Påmindelser og Beskeder. Konti, som du tilføjer fra programmerne, vises i vinduet Internetkonti.

 1. Klik på programmenuen, og vælg Tilføj konto.

  I Beskeder skal du for eksempel vælge Beskeder > Tilføj konto.

 2. Vælg kontoudbyderen, og følg derefter instruktionerne på skærmen.

  Hvis du vil tilføje en konto fra en udbyder, der ikke vises på listen, f.eks. en e-mail- eller kalenderkonto for dit firma eller din skole, skal du klikke på Tilføj anden [type] konto, klik på Fortsæt og angiv de nødvendige kontoindstillinger. Hvis du ikke kender kontoindstillingerne, skal du kontakte kontoudbyderen.

Tilføj en konto i vinduet Internetkonti

Før du kan tilføje en konto i Internetkonti, skal du oprette kontoen på udbyderens websted. Hvis du vil publicere videoer til Vimeo, men ikke har en konto, skal du for eksempel gå til Vimeos websted, oprette en konto og derefter tilføje kontoen i vinduet Internetkonti.

Bemærk: Hvis du vil indstille og bruge iCloud for første gang, skal du bruge vinduet iCloud. Hvis du allerede har gjort dette og vil tilføje en anden iCloud-konto, skal du bruge vinduet Internetkonti. Den anden iCloud-konto kan kun bruges til Mail, Kontakter, Kalendere, Påmindelser og Noter.

 1. Vælg Apple > Systemindstillinger, og klik derefter på Internetkonti.

  Åbn vinduet Internetkonti for mig

 2. Klik på en kontoudbyder, f.eks. Twitter, Yahoo eller Facebook.

  Hvis du endnu ikke har en konto fra en bestemt udbyder, f.eks. Yahoo, kan du oprette en på udbyderens websted og derefter tilføje den her.

  Hvis du vil tilføje en konto fra en udbyder, der ikke vises på listen, f.eks. en e-mail- eller kalenderkonto for dit firma eller din skole, skal du klikke på Tilføj anden konto i højre side, klikke på typen af konto, du vil tilføje, og derefter angive de nødvendige kontoindstillinger. Hvis du ikke kender typen af konto eller kontoindstillingerne, skal du spørge kontoudbyderen.

 3. Indtast navn på konto, adgangskode og evt. andre nødvendige oplysninger, og klik på Indstil.

 4. Hvis den konto, du tilføjer, har en liste over funktioner til højre, skal du vælge dem, du vil bruge.

Rediger kontofunktioner og -oplysninger

 1. Vælg Apple > Systemindstillinger, og klik derefter på Internetkonti.

  Åbn vinduet Internetkonti for mig

 2. Vælg en konto til venstre, og gør derefter et af følgende:

  • Slå funktioner til eller fra: Vælg de funktioner, du vil bruge, og fravælg eventuelle funktioner, som du ikke vil bruge.

  • Rediger kontooplysninger: Klik på Oplysninger til højre ud for den valgte konto. Nogle konti viser navn på konto, en beskrivelse og andre oplysninger til højre og har ikke knappen Oplysninger.

Holde op med at bruge en konto

 1. Vælg Apple > Systemindstillinger, og klik derefter på Internetkonti.

  Åbn vinduet Internetkonti for mig

 2. Vælg den konto, du vil holde op med at bruge, og gør et af følgende:

  • Fjern kontoen, og slå dens funktioner fra: Klik på knappen Fjern .

   Hvis din Mac er indstillet til iCloud-nøglering, og du fjerner en konto (der ikke er din primære iCloud-konto), bliver du spurgt, om du vil fjerne kontoen fra dine andre Mac-computere, der er indstillet til iCloud-nøglering, eller om kontofunktionerne kun skal slås fra på denne Mac.

  • Slå en bestemt funktion fra: Fravælg den.

  Bemærk: Når du sletter en konto eller slår individuelle funktioner fra, kan data, der er lagret i programmerne, evt. blive fjernet. Dataene kan muligvis gendannes, hvis du slår funktionen til eller tilføjer kontoen igen. Spørg kontoudbyderen, hvis du er i tvivl.