macOS High Sierra

Indtast tegn med accenter

  • Brug accentmenuen: Hold en tast på tastaturet nede – a – for at vise accentmenuen (menuen vises ikke, hvis en tast ikke har nogen mulige accenter). Vælg et tegn på menuen – f.eks. á. Du kan også trykke på den taltast, der vises til tegnet, eller bruge piletasterne til at flytte til tegnet og derefter trykke på mellemrumstasten.

    Accentmenuen til bogstavet a viser otte variationer af bogstavet.
  • Brug døde taster: Hvis du ofte skriver bogstaver med diakritiske tegn, kan det være hurtigere at bruge døde taster (en kombitast trykket ned med en anden tast for at skrive et bogstav med et diakritisk tegn). Hvis du f.eks. vil skrive â vha. ABC-tastaturlayoutet, skal du trykke på Skift-¨ og derefter skrive a.

    Du kan bruge Tastaturfremviser til at se de døde taster i et tastaturlayout – de markeres med orange (du skal muligvis trykke på en kombitast først). I ABC-tastaturlayoutet kan du f.eks. trykke på Alternativtasten for at se de døde taster.

    Tastaturfremviser med ABC-layoutet, der viser fem fremhævede døde taster

Du kan også indtaste tegn med accenter vha. emoji-symboler og andre symboler.